ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיל תותחני נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול :

בפני כבוד ה שופטת צבייה גרדשטיין פפקין

תובעים

גיל תותחני

נגד

נתבעים

המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").
בהחלטה מיום 10.6.15 כבר קבעתי כי קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורטופדי, אך המינוי בתחום זה עוכב עד המצאת חוות דעת בגין תאונת דרכים קודמת והתייחסות הנתבעת.
לאחר שהושלמו העניינים האמורים, אני מורה על מינוי מומחה בתחום האורטופדי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכרו של המומחה ותעבירו למומחה ישירות, מיד עם דרישתו.
אני קוצבת את שכ"ט המומחה בתחום האורטופדי ומעמידה אותו ע"ס 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
במידה ושכרו של המומחה בגין מתן חווה"ד עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי הנני מורה על מינוי דר' לוינקופף כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום זה.
במידה וקיימת מניעה מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה, אם בכלל.
האם נגרמה לתובע נכות זמנית ואם כן באיזה שיעור ולמשך איזו תקופה.
האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבו בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, בשים לב לעבודתו ומקצועו.
האם התובע יהיה זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי עלותם המשוערת נכון להיום.
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, גם בהתחשב בעבר רפואי שקיים ככל שקיים.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים. המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
בהמשך להחלטה זו בשים לב למועדים שנקצבו, ישיבת קדם משפט בתיק זה נקבעת ליום 9.3.16 בשעה 13:30.
תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו לבית המשפט עם עותק במישרין לצד שכנגד התובע עד ולא יאוחר מיום 9.2.16
הנתבעת עד ולא יאוחר מיום 23.2.16.
הדיון שנקבע ליום 22.12.15 בטל בזאת.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיל תותחני
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול
שופט :
עורכי דין: