ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סועד דינר נגד מרדכי לוי :

בפני כבוד השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיא

תובעים

  1. סועד דינר
  2. סלמה דינר
  3. מחמד אמין דינר

נגד

נתבעים

  1. מרדכי לוי
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
  3. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בחנתי בעיון את ה"בקשה לביטול/שינוי החלטת בית המשפט" מיום 27.7.15 מטעם הנתבעים , את "ההתייחסות לתשובת המבקשת לתגובת המשיבים" מיום 28.7.15, את "תגובת התובעים לבקשת הנתבעים בבקשה לביטול/שינוי החלטת בית המשפט" מיום 13.8.15, את ה"בקשה למתן החלטה מטעם המבקשת 1" מיום 13.8.15 ואת ה" תגובה לבקשה למתן החלטה" מטעם הנתבעים מיום 19.8.15.

הבקשה דנן הוגשה בעקבות ההחלטה מיום 18.7.15 שבה נקבע כי "קיימת ראשית ראיה למינוי". עסקינן במינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה לתובעת 2 שהינה קטינה.
ביום 19.7.15 ניתנה החלטה ונתמנה ד"ר טארק פאהום כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי ה.

תמצית טענות הנתבעים: החלטת המינוי ניתנה בטרם חלף המועד לתגובת הנתבעים; אין מקום למינוי; יש להורות על פסילת המסמכים: סיכום אינטייק הכולל את "כל מרכיבי חוות הדעת, לרבות אבחנות רפואיות...", מסמך מיום 16.3.15 שאינו בעניין טיפול רפואי, בהיותו ח תום ע"י עו"ס וסטודנטית וקובע אבחנות רפואיות ובשל היותו מופנה לב"כ התובעת מדובר במסמך מוזמן ; העדר ראשית ראיה ורצף טיפולים;

תמצית טענות התובעת 2: החומר הרפואי הוזמן מהמרכז לבריאות הנפ, שם טופלה, כפי שמוזמן כל תיק רפואי ואין מדובר במסמכים שהוזמנו לצרכי משפט; משהומצא וס"ר לנתבעים עומדת בפניהם האפשרות להזמין את מלוא תיקה הרפואי של התובעת 2 ובכך תופרך טענתם כי מדובר במסמך מוזמן; התובעת 2 טופלה במרכז לבריאות הנפש ע"י פסיכיאטר, עובדת סוציאלית ופסיכולוגית בשל מצבה הנפשי; סיכום האינטייק "טומן בחובו את הרקע העובדתי של התובעת 2 ואת סיבת תחילת טיפוליה במרכז לבריאות הנפש...הממצאים והאבחנות העולים מסיכום האינטייק מעידים על כך שהתובעת סובלת מבעיות נפשיות כתוצאה מהתאונה...אין כל הערכת נכות בסיכום האינטייק כפי שקיים בחוות דעת רפואית"; בהסתמך על חומר רפואי והתיק הרפואי קיים רצף טיפולים המקים ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה; המסמכים שהוגשו מותרים ואינם פסולים;

דיון והכרעה

מינוי מומחה
עסקינן בתובעת 2, קטינה, שנפגעה בתאונת דרכים שארעה ביום 31.3.14. ביום 14.6.15 ניתנה החלטה ובה ה וריתי לתובעת 2 להמציא את תיקה הרפואי (ולא הסיכום) מהמרפאה הפסיכיאטרית. התיעוד שהומצא כלל תיעוד, בין היתר, כמפורט להלן:
התובעת הופנתה למרפאת בריאות הנפש בהמלצת ביה"ח וולפסון. במסמך מיום 27.8.14 הנושא כותרת "היחידה לילדים ונוער פניה טלפונית /אינטייק קצר" נרשם: "מיום התאונה צועקת, מרטיבה..." וב"המלצות והערות" נרשם , בין היתר : " מופנה להערכה אצל ד"ר ינקו", פסיכיאטר מומחה לילד ולמתבגר במרכז לבריאות הנפש. במסמך מיום 27.8.14 החתום ע"י ד"ר ינקו נרשם, בין היתר: "סלמה הגיעה למרפאתי בשל סימפט' [כך במקור-ה.י.] נפשיים לאחר התאונה... נערוך הערכה ומעקב במרפאתנו ".
עוד עולה מהתיעוד שהומצא כי בפגישת האינטייק הראשונה מחודש ספטמבר 2014 נרשמו קשייה: "קמה צועקת בלילה, חולמת כנראה על התאונה...". התקיימו מספר פגישות אינטייק ואבחון פסיכולוגי בחודשים ספטמבר אוקטובר 2014 וכולל פגישת מעקב אצל ד"ר ינקו, הפסיכיאטר וכמו כן מגליונות הרישום השוטף עולה כי התובעת טופלה גם במהלך 2015.

נוכח התיעוד שהוגש הנני סבור כי קיימת ראשית ראיה ויש מקום למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה לתובעת 2 המינוי נותר על כנו ובשלב זה הנתבעות תשאנה בשכר טרחת המומחה.

למעלה מן הדרוש, אוסיף כי בפסיקה נקבע, ראה רע"א 38850-09-14 פלוני (קטין) ואח' נ' קרנית : "כי גם במקרה של ספק, בעיקר בעניינו של קטין, יש מקום למנות מומחה, שכן עדיף בעיניי מצב בו יתברר כי המינוי היה מיותר, ואז ניתן יהיה לשקול לחייב את המבקש בעלות המומחה, מאשר מצב בו לא ימונה מומחה במקרה שהמבקש אכן סובל מבעיות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות בעקבות התאונה".

וראה רע"א 963/13 פלוני נ' הפול שם נקבע: "... המבקש הופנה על ידי שני רופאים מטפלים לקבל טיפול נפשי, נערך לו "אינטייק" במרפאה לבריאות הנפש והומלץ על טיפול, הן שיחתי והן תרופתי. נדמה כי בכך עמד המבקש בנטל להצביע על קיומה של ראשית ראיה שתצדיק מינוי מומחה בפסיכיאטריה...".

פסילת מסמכים

המסמך מיום 16.3.15 – הנני סבור כי יש ממש בטענות הנתבעים באשר להצגת מסמך זה בפני המומחה . אשר על כן, אינני מתיר הצגתו בפני המומחה.

סיכום האינטייק – תיק הטיפול במרפאה הפסיכיאטרית כולל מסמכים רבים בכללם " טופס הפניה לטיפול בית" מיום 21.10.14 הכולל גם אבחנה, תיעוד פגישות האינטייק, וכמו גם "סיכום אינטייק" מיום 1.2.15 שנערך ע"י המראיינת, הגב' שירה קניג-צימרינג, פסיכולוגית בהתמחות קלינית (ללא חתימתה) וע"י הגב' מוניקה סאקס, פסיכולוגית קלינית מומחית מדריכה. הסיכום אכן כולל סיכום והתרשמות, אבחנה, המלצות לטיפול והערות לגבי המשך.

הנני סבור כי ניתן להציג למומחה את סיכום האינטייק מהטעמים שיפורטו להלן וכמובא בספרו של א' ריבלין, תאונת הדרכים, תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים, מהדורה רביעית:
קיימת הגמשה ביישום הוראות תקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986 ככל שמדובר בתחום הפסיכיאטריה; הפסיכיאטר נדרש למידע נרחב שאינו בהכרח בתחום הטיפול הרפואי שניתן; גם טיפול נפשי שניתן ע"י פ סיכולוג כלול בהגדרת טיפול רפואי; ככל שקיים ספק באשר למסמך מסוים על בית המשפט לשקול בבואו להחליט האם עסקינן במסמך של גוף בלתי תלוי בבעלי הדין, האם הפניה לגוף נעשתה שלא ביוזמת בעלי הדין והאם המסמך "משקף שלב טבעי של הטיפול בניזוק"..."; "...אין די בכך שבמסמך רפואי מצויים גם אלמנטים של חוות דעת כדי להביא לכלל מסקנה שהמסמך כולו הוא בגדר חוות דעת שהצגתה בפני מומחה אסורה...". ההכרעה בגורל המסמך מותנית בשאלות האם האבחנות וההערכות חרגו מהנדרש לצורך הטיפול והאם ועד כמה עשויות הן לפגוע באי תלותו של המומחה והשפעתם על חוות הדעת. (עמ' 664-665). וראה כמובא ב רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח נ' כריסטיאן שמור : "יש לסמוך על נסיונו ועל הידע המקצועי של המומחה שידע לבדוק למיין ולסנן את האינפורמציה הנמסרת לו, על סמך בדיקות שהוא עורך, על סמך החומר הרפואי שהוא מקבל ועל סמך ההתרשמות המקצועית שלו...". פסקה 14)

סיכום האינטייק נערך במרפאה לבריאות הנפש, גוף ציבורי הנחזה להיות נייטרלי ואובייקטיבי . הפניה למרפאה נעשתה בהמלצה רפואית של ביה"ח וולפסון. סיכום האינטייק כלל אבחנות והערכות שהיו במהלך הטיפול ולצורך המשך הטיפול. חזקה עלי כי הצגת המסמך למומחה לא תפגום בשיקול דעתו העצמאי בעת עריכת חוות הדעת.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סועד דינר
נתבע: מרדכי לוי
שופט :
עורכי דין: