ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סועאד עואודה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: השופט מירון שוורץ

התובעת:
סועאד עואודה ת.ז. XXXXXX375
ע"י ב"כ: עו"ד ח'טיב חסן ואח'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד חן פולגר לוי

החלטה

1. ד"ר שוויצר אברהם, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי (כללי, מקצועי וממוחשב) מקופ"ח כללית, באמצעות מכון מור.
ב. תיק רפואי (מיון, אשפוז ומרפאות חוץ) מבית חולים " נצרת".
ג. מסמכים רפואיים לעיונו של המומחה, אשר צורפו להודעתם המשותפת של הצדדים ביום 2.2.15.

3. העובדות:

א. התובעת הינה ילידת 19.07.1985.

ב. התובעת עובדת בתור גננת ב"עמותת מואססת ברעאם אלסדיק", החל מחודש 09/2009.

ג. עבודתה של התובעת כוללת הפעלות של הילדים בגן כגון: ריקודים, פעילויות ספורט, ישיבה על כיסאות נמוכים וכו'.

ד. התובעת הפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון החל מיום 26.02.2013 ועד ליום 23.05.2013 בעקבות כאבי גב וזאת בהמלצת גניקולוג.

4. השאלות:

המומחה מתבקש לחוות את דעתו בשאלה, האם הייתה הצדקה לשמירת הריון לתקופה מיום 26.2.13 ועד 23.5.13, תקופה אשר לא אושרה ע"י הנתבע.

תשומת לב המומחה כי - סעיף 58 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק" ), קובע כדלקמן:
"שמירת הריון" - היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
(1) מצב רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב;
(2) סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה.

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות בהתאם.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ה, (07 ספטמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סועאד עואודה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: