ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וולקן תעשיות רכב בע"מ נגד פנצ'רית ערד מצדה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט עמית יריב

תובעת

וולקן תעשיות רכב בע"מ

נגד

נתבעים

1.פנצ'רית ערד מצדה בע"מ
2.עיד אלקרעאן

פסק דין

לפניי תביעה לתשלום בגין מוצרים שסיפקה התובעת לנתבעים. על עובדות היסוד – אין מחלוקת בין הצדדים, ואלה הן:
הנתבעת 1 הזמינה מהתובעת, העוסקת בייצור, בשיווק ובהפצה של מצברים לכלי רכב, מוצרים שונים; הנתבע 2 ערב אישית להתחייבויות הנתבעת 1 כלפי התובעת;
הנתבעת 1 הזמינה מאת התובעת מוצרים, בין היתר מוצרים שחויבו בחשבוניות מס 22410751 ו-22411124 (נספח ג' לכתב התביעה, להלן: "החשבוניות");
הנתבעים שלחו לתובעת שיק על סך 8,190 ₪ לכיסוי החשבוניות . השיק נשלח בדואר רגיל (לא דואר רשום);
ההמחאה הנ"ל נפרעה בחשבונה של הנתבעת 1, אך לא הגיעה בפועל לידי התובעת, זאת מאחר שנגנבה, ככל הנראה, בדרך, וגורם פלוני זייף את חותמת התובעת והפקיד את השיק בחשבון בנק לא מוכר.
השאלה הטעונה הכרעה היא, מי משני הצדדים צריך לשאת בסיכון שהתממש, לגניבת השיק. האם התובעת – אשר סיפקה את המוצרים או הנתבעת – אשר שילמה פעם אחת.
מאחר שהמחלוקת היחידה בין הצדדים הייתה זו המשפטית, ויתרו הצדדים על שמיעת ראיות, והגישו סיכומים בכתב, לשם הכרעה במחלוקת המשפטית.
לאחר שעיינתי בסיכומי הטענות מטעם הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. להלן יובאו טעמיי לכך בתמצית.
בין הצדדים לא הייתה הסכמה מפורשת לעניין אופן ביצוע התשלום. אין מחלוקת, כי הנתבעת נהגה לשלוח את השיקים בדואר רגיל אל התובעת; אין גם מחלוקת כי התובעת לא מחתה על נוהג זה. אלא שבכך לא די.
על פי סעיף 21 לחוק המכר, תשכ"ח – 1968:
"המחיר ישולם במועד מסירת הממכר ובמקום-עסקו של המוכר, ובאין למוכר מקום עסק – במקום מגוריו הקבוע ."
הסדר זה מקביל להסדר שנקבע בסעיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973:
"חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק – במקום מגוריו הקבוע ".
כלומר – בהעדר הסכמה אחרת מפורשת בהסכם המכר, חובת הקונה היא לשלם את תמורת הממכר במקום עסקו של המוכר, קרי – במקום עסקה של התובעת. לשון אחר: התשלום ייחשב כמבוקש כאשר נמסר לתובעת במקום עסקה. העובדה שהתובעת לא סירבה לקבל תשלום באמצעות משלוח בדואר אינה מעלה ואינה מורידה: כל עוד הגיע התשלום כסדרו למשרדיה, ודאי שלא הייתה לתובעת כל מניעה לזקוף אותו לזכות חיובם של הנתבעים. השאלה היא, האם יש לראות בכך משום הסכמה לראות את התשלום ככזה שבוצע מיד עם ביצוע המשלוח – והתשובה לכך היא בשלילה.
אני סבור, כי ניתן ללמוד על דרך ההיקש מן הסיטואציה המתוארת בסעיף 22 (א) לחוק המכר, שלפיו:
"אבד או נתקלקל הממכר לפני שהקונה קיבל אותו, משוחרר הקונה מחיוביו, זולת אם אבד או נתקלקל, מסיבה שאין המוכר אחראי לה, אחרי שהמוכר עשה את המוטל עליו למסירתו והקונה הפר את חובתו לקבלו".
הסדר זה של חוק המכר, אף שהוא מתייחס לאספקת הממכר, ולא לביצוע התשלום, יוצר בררת מחדל, שלפיה הסיכון במהלך הובלת נכס אל יעדו מוטל על כתפי מי שאמור לספק אותו, ולא על כתפי מי שאמור לקבל אותו. רק אם מי שאמור היה לקבלו סירב לקבלו, רק אז עובר הסיכון לכתפי המקבל.
כך גם בענייננו: הסיכון המוטל בתקופה שבה עושה השיק את דרכו מהקונה אל המוכר מוטל, לטעמי, בבירור על הקונה – והוא מסתיים רק כאשר המוכר מקבל לידיו את התשלום.
לאותה תוצאה ניתן להגיע גם אם נבחן, בידי מי מהצדדים הייתה האפשרות למנוע את הנזק. על פי רוב, הגורם שהתנהגותו יכלה למנוע את הנזק הוא זה שראוי שיישא בסיכון לנזק. בענייננו, היו אלה הנתבעים אשר בידיהם הייתה מלוא הבררה למנוע את הנזק: הם שבחרו לשלוח את השיק בדואר, ולא למסור אותו באופן אישי במשרדי התובעת; הם שבחרו לשלוח את השיק בדואר רגיל, ולא בדואר רשום, אשר מאפשר מעקב אחר המסירה, ומצמצם את הסיכון לגניבה בדרך, ואף כולל רכיב מסוים של ביטוח; הם שבחרו שלא להגביל את סחרותו של השיק, ואפשרו את סיחורו לאחר גניבתו.
התובעת, לעומת זאת, לא יכלה לעשות דבר על מנת לצמצם את הסיכון: אין מחלוקת שהתובעת נפלה קורבן לזיוף חתימתה, היא לא שלטה באופן שבו יישלח אליה התשלום, ואין חולק כי מילאה בעצמה את חיוביה כלפי הנתבעים במלואם. גם מטעם זה, יש להחיל את הסיכון על כתפי הנתבעים.
אשר על כן, התביעה מתקבלת במלואה. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך 8,457 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.12.2013) ועד לתשלום המלא בפועל.
עוד יישאו הנתבעים, אף זאת ביחד ולחוד, בהוצאות ההליך בסך 1,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בשיעור מתון של 3,000 ₪.
עם הצדדים הסליחה על העיכוב במתן פסק הדין, שנבע מתקלה טכנית בהבאת התיק לפניי.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וולקן תעשיות רכב בע"מ
נתבע: פנצ'רית ערד מצדה בע"מ
שופט :
עורכי דין: