ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון זכריה נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד הנשיאה דבורה ברלינר, אב"ד

כבוד השופט ג'ורג' קרא, ס"נ

כבוד השופטת אסתר נחליאלי-חיאט

המערער:

ירון זכריה

נגד

המשיבה:

מדינת ישראל

פסק דין

המערער הורשע בבית משפט קמא בעבירות של איומים וכן ניסיון לתקיפת עובד ציבור.

על-פי האמור בכתב האישום, בתאריך 19.3.10 מילא פקח של עיריית ת"א את תפקידו ורשם דו"ח חניה באשר לרכבו של המערער. המערער רץ לכיוונו כשידיו מונפות וניסה לתקוף אותו, אולם נבלם בידי אחיו. בהמשך איים המערער על הפקח בכך שאמר לו, כי: "אתה פותח איתי מלחמה, אתה לא תעבור ברחוב הזה יותר".

הרשעתו של המערער התבססה על הודייתו. ההודיה היוותה חלק מהסדר טיעון בין הצדדים שמכוחו תוקן כתב האישום. העובדות שפורטו לעיל משקפות את כתב האישום המתוקן.
לאחר הודייתו הופנה המערער לקבלת תסקיר של שירות המבחן. תסקיר שירות המבחן שעמד בפני בית משפט קמא היה תסקיר שלילי. שירות המבחן ציין כי המערער לא עבר תהליך טיפולי, נשקפת מסוכנות ברמה בינונית להישנות אלימות מצדו שעל כן בשורה התחתונה, המליץ שירות המבחן על הטלת עונש מוחשי.

נגד המערער היה תלוי ועומד עונש מאסר על תנאי למשך 10 חודשים. בית משפט קמא (כבוד השופט ש' מלמד) קבע כי מתחם הענישה בגין העבירות בהן הורשע המערער, נע בין מאסר על תנאי ועד 12 חודשי מאסר. בהתחשב באמור בתסקיר שירות המבחן, סבר בית משפט קמא כי העונש הראוי בתיק זה הוא 6 חודשים מאסר. בית המשפט הורה על הטלתו של המאסר על תנאי בן 10 החודשים וקבע כי שני העונשים ירוצו בחופף זה לזה, כך שסה"כ יהא על המערער לרצות 10 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח. בנוסף, הוטל על המערער עונש מאסר על תנאי בן 6 חודשים.

על פסק הדין של בית משפט קמא הוגש הערעור בפנינו. במהלך הדיון חזר המערער מערעורו על הכרעת הדין ונותרה על הפרק סוגיית הענישה בלבד.

הסנגור טען כי בית משפט קמא החמיר עם המערער יתר על המידה. הטענה המרכזית היתה, כי המערער שינה את דרכיו לחלוטין והתסקיר שהוגש לבית משפט קמא איננו משקף תמונה עדכנית. מאז ביצוע העבירה ועד היום נישא המערער והיום הוא אב לשני ילדים. המערער העביר את מרכז חייו למקסיקו, שם הוא מתגורר כיום ושם מתגוררת גם משפחתו. המערער נטל אחריות למעשיו. המערער חזר בתשובה. ממקום שהותו במקסיקו הוגש מכתב המלצה המציין כי מדובר באדם חיובי התורם לקהילה. בשורה התחתונה טען הסנגור, כי יש מקום להאריך את המאסר על תנאי ולשם כך לבטל את המאסר שהוטל בתיק הנוכחי.

לאור העובדה שהמערער התחיל בטיפול, ראינו לנכון בישיבה הקודמת להורות על קבלת תסקיר עדכני של שירות המבחן. התסקיר העדכני מונח בפנינו כרגע (מיום 11.8.15). התמונה העולה מתסקיר זה היא שונה לחלוטין מהתמונה שעלתה מהתסקיר שהיה בפני בית משפט קמא. שירות המבחן התרשם הפעם כי המערער לקח אחריות על התנהגותו האלימה ומבין את הבעייתיות בהתנהגות ואת פגיעתו בפקח. שירות המבחן קיבל את הסברו של המערער כי מדובר בהתנהגות שאינה מאפיינת אותו בדרך כלל והיתה על רקע תקופה קשה בחייו.
עוד ציין שירות המבחן, כי המערער השתלב בטיפול במרכז "קרבה בטוחה". המרכז מסר התרשמותו כי המערער לוקח אחריות מלאה על חלקו באירוע האלים ומכה על חטא.
קצין המבחן שוחח, לדבריו, עם העובד הסוציאלי עובר לכתיבת התסקיר והתמונה היתה כי הקשר הטיפולי מיצה את עצמו. המערער איננו זקוק יותר להמשך טיפול, הסיכון בהישנות התנהגות אלימה פחת כתוצאה מהטיפול. לפיכך, בשורה התחתונה המליץ הפעם שירות המבחן על הארכת המאסר על תנאי התלוי ועומד נגדו. באשר לענישה בתיק שעומד בפנינו, ממליץ שירות המבחן על הטלת שירות לתועלת הציבור בהיקף של 300 שעות אשר יהווה עבור המערער עונש חינוכי. עונש זה יקטין את הסיכון להישנות ביצוע העבירה. שירות המבחן גם גיבש עבור המערער תוכנית לאותו שירות לתועלת הציבור, כמפורט בתסקיר.

בדיון היום בפנינו עתר הסנגור לאמץ את המלצתו העדכנית של שירות המבחן, תוך שהוא חוזר על כל הנימוקים שעלו בתסקיר הנ"ל. המערער שינה את התנהגותו לחלוטין. הוא העביר כאמור את מרכז חייו למקסיקו, משפחתו נמצאת שם, החשש להישנות העבירה קטן ויש לאפשר למערער לפתוח דף חדש בחייו.

התביעה נותרה בעמדתה כי אין מקום להתערב בגזר הדין של בית משפט קמא, כי בסופו של דבר עונש המאסר שהוטל על המערער משקף אך ורק את המאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד נגדו ולא מעבר לכך, שעל כן אין מקום להתערבות נוספת.

שקלנו את טיעוני הצדדים, נטלנו לעצמנו פרק זמן נוסף במהלך יום הדיונים היום כדי לשוב ולבחון את העובדות ולאחר שעשינו זאת ותוך התלבטות, החלטתנו היא להיעתר לבקשתו של הסנגור לבטל את עונש המאסר שהוטל בתיק הנוכחי, להאריך את המאסר על תנאי ולאמץ את המלצת שירות המבחן להסתפק בתיק הנוכחי בהטלת 300 שעות של שירות לתועלת הציבור.

להלן נימוקנו:

  1. מקובלת עלינו לחלוטין עמדתו של בית משפט קמא באשר לחומרה שבמעשים. פקחים עושים עבודה סיזיפית חשובה ולא מתגמלת והם אינם אמורים להיות חשופים גם להתנהגות מסוג ההתנהגות שהופגנה על-ידי המערער בתיק הנוכחי, לפיכך אנו מבהירים חד משמעית כי התערבותנו בענישה במקרה הנוכחי, אין משמעותה גימוד העבירה והקלת ראש בה.
  2. אם בכל זאת אנו חושבים כי יש מקום להיענות לבקשה, הרי זה משום שאנו נותנים משקל להשתלשלות העובדות כדלקמן:

המדינה הסכימה מלכתחילה כי המערער יישלח לתסקיר שירות מבחן והסכמה כזו היוותה חלק מהסדר הטיעון בין הצדדים. התסקיר המצוי בפנינו היום ממליץ כאמור על הארכת המאסר על תנאי, שעל כן ולאור הסכמת הצדדים כי נושא זה ייבחן על-ידי שירות המבחן, יש מקום לתת משקל להמלצה הנוכחית של השירות.
3. מהאמור בתסקיר שירות המבחן עולה כי המערער אכן שינה לחלוטין את התנהגותו ומבין היום את משמעות מעשיו, נוטל אחריות מלאה למעשיו ומבין את חומרת הפגיעה בפקח.
4. אנו נותנים משקל רב לתהליך שעבר המערער ב"קרבה בטוחה", המערער עבר באותו מקום תהליך משמעותי. לא בכדי פירטנו את דבריו של העובד הסוציאלי כפי שהובאו על-ידי קצין המבחן בתסקיר העדכני שבפנינו.
5. אנו נותנים משקל גם לכך שהעבירה בוצעה בשנת 2010 ואנו נמצאים בשלהי 2015. אנו ערים לכך שהדחיות היו בחלקן בעטיו של המערער, עדיין מדובר בתקופה ארוכה שחלפה בין ביצוע העבירות לבין מתן פסק הדין הנוכחי. חשיבות מיוחדת לתקופה ארוכה זו נעוצה בכך שבמהלכה לא נפתחו נגד המערער תיקים נוספים ולכך כאמור משמעות.
6. עוד אנו מייחסים משקל לכך שהמאסר המותנה שעל הפעלתו הורה בית משפט קמא, הוטל בשנת 2008 בגין עבירה שבוצעה לפני 10 שנים. העובדה שחלפו שנים רבות כל-כך מאז ביצוע העבירה שבגינה הוטל המאסר על תנאי, היא בעלת משמעות בעיננו.
7. בנוסף לכל האמור לעיל, אנו מייחסים משקל גם לכך שהמערער העתיק את מרכז חייו למקסיקו ותקוותנו היא, כי במקום זה יתנהל בדרך שונה ממה שהתנהל באירוע נושא כתב האישום הנוכחי.
בהינתן כל האמור לעיל, מצאנו לנכון כאמור להתערב בענישה ואנו קובעים כדלקמן:
א. אנו מבטלים את המאסר שהוטל על המערער בגין העבירות בהן הורשע בתיק הנוכחי, הכוונה הן למאסר בפועל והן למאסר על תנאי שהוטל עליו.
ב. המערער יבצע בגין העבירות הנ"ל 300 שעות של שירות לתועלת הציבור, בהתאם לתוכנית שגובשה על-ידי שירות המבחן. השירות לתועלת הציבור יבוצע בבית האבות הבולגרי בראשון לציון בתפקידי אחזקה, גינון, מטבח – על פי הצרכים.
ג. שירות המבחן ידווח לבית המשפט עם השלמת השירות לתועלת הציבור.
ד. אנו מאריכים את המאסר על תנאי שהוטל על המערער בת"פ 5743/07 של בית משפט השלום בת"א למשך שנתיים נוספות מהיום.


ניתן והודע היום כ"ג אלול תשע"ה, 07/09/2015 במעמד הנוכחים.

דבורה ברלינר, נשיאה
אב"ד

ג'ורג' קרא, ס"נ

אסתר נחליאלי-חיאט, שופטת


מעורבים
תובע: ירון זכריה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: