ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלפרד תלחמי נגד סטימצקי בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

המבקש

אלפרד תלחמי
ע"י ב"כ עו"ד ניזאר טנוס ויוחי גבע

נגד

המשיבה

סטימצקי (2005) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שחר ולר

פסק דין

בפניי בקשה משותפת ומוסכמת מטעם הצדדים, להסתלקות מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק).
ביום 4.3.15 פנה המבקש בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), שעניינה הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981(להלן – החוק). על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, המשיבה הציבה באחד הסניפים שלה, בקניון מלחה, מצלמות במעגל סגור, אשר מצלמות את העוברים ושבים ללא ידיעתם, ללא שילוט המתריע על הצבת המצלמות, וזאת בניגוד לחוק.
לאחר הגשת התובענה ובקשת האישור, ובטרם הגשת כתב תשובה, הגיש המבקש בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה הייצוגית. בבקשת ההסתלקות נטען כי אין חובה בדין לציין את דבר קיומן של המצלמות, ומכל מקום ברוב חנויות המשיבה המצלמות הן מצלמות "דמה" בלבד. עוד נטען כי בחלק מסניפי המשיבה בהם קיימות מצלמות במעגל סגור, מוצב שילוט המזהיר על קיומן, ומעבר לכך, המצלמות בולטות לעין. כן צוין כי שטח כיסוי המצלמות מצוי כולו ברשות הרבים, והצילומים בו נשמרים למשך שבועיים בלבד ונמחקים לאחר מכן אוטומטית, ללא שמירה במאגר מידע כלשהו. למרות זאת, התחייבה המשיבה לפעול להצבת שילוט בכל סניפיה, המתריע על קיומן של מצלמות.
לבקשת בית המשפט, המשיבה הגישה שלושה תצהירים באמצעות מר אופיר יזרעאלי, מנהל התפעול במשיבה, המבהירים את השינויים שנעשו בעקבות התובענה.
בתצהיר מיום 3.8.15, הוצהר כי ברוב המכריע של סניפי המשיבה מוצבות מצלמות דמה בלבד, וככלל בסניפים בהם קיימות מצלמות במעגל סגור, ישנם שלטים המתריעים על קיום המצלמות, ומכל מקום, הן גלויות לעין. שטח הכיסוי של המצלמות הינו בתחום הציבורי, ומערכת המצלמות אינה מחוברת למאגרי מידע אחרים, והצילומים נשמר ים למשך שבועיים בלבד. עוד הצהירה המשיבה כי בימים אלה נערכת בדיקה מקיפה, והיא מתחייבת לוודא כי בכל סניפיה שילוט המתריע על קיומן של מצלמות אבטחה בהתאם להנחיות הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע.
בתצהיר מיום 13.8.15, הוצהר כי נבדקו למעלה ממחצית סניפי המשיבה, והליך הבדיקה יסתיים בתום תקופת החגים הקרובה.
בתצהיר מיום 7.9.15, הובהר כי בסניף המשיבה בקניון מלחה יש מספר מצלמות דמה, וכן הוצב שילוט המתריע על קיומן. עוד הוצהר כי גם בסניפים בעמק רפאים בירושלים, וכן בקניון קרית שמונה, מוצבים היום שלטים המתריעים על קיום המצלמות, למרות שהן מצלמות דמה בלבד .
לנוכח האמור, הוסכם על הסתלקות מן התובענה, מבלי שיהא בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית-דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.
כן הוסכם, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 500 ₪, וכן תישא בתשלום שכר טרחת עורכי דינו בסך 14,500 ₪ בתוספת מע"מ. כפי שהובהר בבקשה, פרט לסכומים אלה לא קיבלו המבקש ובאי כוחו, ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור, ואף תצהירים מתאימים צורפו.
עוד הוסכם בין הצדדים, שלא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר ההסתלקות מן התובענה.

דיון
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, בבקשת האישור ובתובענה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק, שכן המוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. זאת כיוון שמבקשת ההסתלקות עולה, כי המצלמות מצלמות את רשות הרבים, והצילום נשמר לזמן קצר בלבד, ומכל מקום, התחייבה המשיבה להציב בכל סניפיה שילוט אזהרה בדבר קיום המצלמות. בהתחשב בהתחייבותה של המשיבה לפעול להצבת שלטים המתריעים על קיום המצלמות בכל סניפיה , אשר נודעת לה תועלת לציבור הצרכנים, ההסכמה בין הצדדים בדבר תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו, סבירה אף היא.
בהתחשב בשלב המוקדם של ההסתלקות – עוד בטרם הוגשה תשובת המשיבה – ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה במקרה שלא יוצבו השלטים, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות (ראו: (ת"צ (מחוזי-מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 22.12.10)).
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקותם של המבקשת ובאי כוחה מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן, ומורה על מחיקת בקשת האישור, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק. כמו כן, נדחית תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה.
כדי לוודא כי התחייבותה של המשיבה להציב שלטים בכל סניפיה בהם ישנם מצלמות, אכן יוצאת אל הפועל, וכי הגמול ושכר הטרחה משולמים על יסוד תועלת ממשית שצמחה לחברי הקבוצה, אני מורה כי הגמול ושכר הטרחה ישולמו בעוד 40 יום, בכפוף לאישור בית המשפט, ולאחר שב"כ המשיבה יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר, כי הסתיימה הבדיקה, ובכל סניפי המשיבה בהן ישנן מצלמות, מוצבים שלטים המתריעים על קיומן .
ב"כ המבקש ימסור למנהל בתי המשפט הודעה מתאימה בדבר מחיקת בקשת האישור ודחיית תביעתו האישית של המבקש, וזאת לצורך רישום בפנקס תובענות ייצוגיות.
ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלפרד תלחמי
נתבע: סטימצקי בע"מ
שופט :
עורכי דין: