ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה צמח נגד בית חדש בירושלים בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת דורית פיינשטיין

תובעים:

  1. שלמה צמח
  2. הילה צמח

נגד

נתבעים:

  1. בית חדש בירושלים בע"מ
  2. דניאל ראובן גרוסברד

ע"י ב"כ עו"ד יאיר שילה

3. ג.נ. איכות פרוייקטים בע"מ

4. עיריית ירושלים

5. רשות מקרקעי ישראל
ע"י פרקליטות מחוז ירושלם

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליכים וזאת בהתאם לס' 5(א) לחוק הבוררות התשכ"ח – 1968.

ס' 19 להסכם שנכרת בין התובעים לבין הנתבעת 1 קובע:
"הצדדים מוסרים בזה את כל הסכסוכים וחילוקי הדעות שיתגלעו ביניהם בקשר להסכם זה, הפרתו, פירושו וביצועו, להכרעה בבוררות דין תורה ( להלן – " הבורר"). הבורר לא יהיה מוגבל בזמן, לא יהיה קשור בדין המהותי ובדיני הראיות ויהיה מוסמך לפסוק הן לדין והן לפשרה, ויהיה מוסמך לתת החלטות ביניים וצווים זמניים. הבורר יקבע את סדרי הדין בבוררות שלפניו. על הבורר יהיה לנמק החלטתו. חתימת הצדדים על הסכם זה כמוה כחתימתם על הסכם בוררות המסמיך את הבורר לדון כאמור לעיל."

יחד עם זאת התובעים בתובענה זו תובעים גם גורמים נוספים שהיו קשורים בהליך הבנייה, אך אינם צד להסכם. בנוסף, התובענה אוחדה עם תיק ת"א 44830-02-14, שבו נתבעים בנוסף לנתבעים שבהליך זה גם עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל.
מכאן שסעיף הבוררות נכרת עם נתבעת אחת בלבד, מתוך חמישה נתבעים שהם צד לאותו הליך.

תכליתו של מוסד הבוררות הוא להיות חלופה להכרעת סכסוכים בבתי המשפט, תוך שהוא מבקש לאפשר הליך יעיל ומהיר המעוצב לפי רצון הצדדים, ובצד זאת הקלת העומס המוטל על מערכת בתי המשפט. ( רעא 26/11 מרים בעק נ' אפרים פולק [ פורסם בנבו, 17/05/12]). ככלל, בית המשפט יורה על עיכוב הליכים כאשר קיימת תניית בוררות ומתמלאים התנאים המנויים בסעיף 5 ל חוק הבוררות,אלא אם כן יוכיח התובע כי קיים טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים, בעטיו הוגשה התביעה, לא יידון בבוררות (ראו רעא 6450/01 שמחה אוריאלי ובניו, חברה להנדסה וקבלנות בע"מ נ' מכון טיפול בשפכי אשקלון, נו (5) 769).

בענייננו צירפו התובעים לשתי התובענות שאוחדו יחדיו עוד ארבעה נתבעים, ומבלי להתייחס לשאלת סיכויי התביעה, הרי שההתרשמות שלי היא כי מדובר בצירוף שתכליתו בירור כל המחלוקות.

ההלכה היא כי:
"מגוון השיקולים שניתן להעלות כנגד אכיפת הסכם בוררות הוא רחב, ומערב הן שיקולי צדק הנוגעים לבעלי הדין עצמם ולמערכת היחסים ביניהם, והן אינטרסים כלליים הנעוצים באינטרס ציבורי רחב " רע"א10723/05 אי.אי.סי.אי אינטרנשיונל בע"מ נ' אבי גבאי, תק-על 2006(1), 4487 , 4489 (2006) ).

כבוד השופט עמית חזר ברע"א 3331/14 Siemens AG (חברה זרה) נ' חברת החשמל לישראל בע"מ [ פורסם בנבו, 13/08/14] על כך שבין שיקולים אלו ניתן גם למנות את היעילות הדיונית שבפיצול הליך גם לתביעה בבית משפט וגם לבוררות:
"לפי ההלכה שנקבעה ברע"א 985/93 אלרינה אינווסטמנט קורפוריישן נ' ברקי פטה המפריס ( ישראל) בע"מ, פ"ד מח(1) 397 (1993) (להלן: עניין אלרינה), שם נדון סעיף 5 לחוק, כאשר צד להסכם הבוררות מבקש לתבוע צד נוסף שאינו חתום על הסכם הבוררות, יש לבחון אם קיימת נחיצות דיונית ונחיצות מהותית בקיום הליך אחד בבית המשפט. הנחיצות הדיונית משמעה כי מדובר ב"צירוף של אמת" להבדיל מצירוף צד להליך במטרה להתחמק מהבוררות ( שם, בעמ' 402). הנחיצות המהותית עניינה החשש מפני קביעת ממצאים, מסקנות או תוצאות סותרים בשני ההליכים, באופן העלול לפגוע ביכולתו של התובע לזכות בסעד אפקטיבי ( ראו גם: רע"א 3925/12 רונן נ' כהן (17.6.2013); אוטולנגי, [פורסם בנבו] בעמ' 310-309)."

נוכח ריבוי הנתבעים בתיק, והעובדה שאיני מתרשמת כי הם הוספו אך כדי להתחמק מתניית הבוררות, הרי שהבקשה לעיכוב הליכים נדחית. הוצאות בקשה זו יקבעו בסיום ההליך וגם בשים לב לתוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה צמח
נתבע: בית חדש בירושלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: