ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד נתנאל אברזיל :

1319-09-15

לפני כבוד ה שופטת שרית זוכוביצקי-אורי
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
נתנאל אברזיל (עציר)


נוכחים:

ב"כ המבקשת עו"ד לילך ניסן
ב"כ המשיב עו"ד אכרם אבו לבדה
המשיב הובא באמצעות שב"ס

פרוטוקול

ב"כ המשיב: מסכים לקיומם של ראיות לכאורה.

ב"כ המבקשת: הגשנו כתב אישום חמור שמייחס למשיב שני אישומים שבמסגרתם בשני מועדים שונים נהג המשיב שאינו מורשה לעולם. באישום מס' 1 מיום 4.9.2015 נהג המשיב שעה שנתון בזמן פסילה ביודעין לתקופה של 18 חודשים ולא הפקיד רשיון ושתי עבירות של נהיגת רכב ללא ביטוח.

לגבי עילות המעצר, נטען כי קיימת עילת מעצר מסוכנות, מסוכנות על ידי מי שאינו מורשה היא ברורה מפנה לפסיקה אומר השופט חשין במקרה דומה שגם חברי לקח חלק וגם המותב ישב בתיק זה שמי שאיננו מורשה כמוהו כשוהה בלתי חוקי בעולם התעבורה, אין לו כל רשות להחזיק רכב ביד ולנהוג . אומר בית המשפט המחוזי, המשיב עבר 4 עבירות בהיותו נוהג ברכב שעה שמעולם לא ניתן לו רשיון נהיגה וזה מתאים, בשני אישומים המשיב נדון בהעדרו על אף שבחר שלא להתייצב ובחקירתו מודה שידע על הדיון ובחר שלא להגיע, לפיכך קיימת גם מעצר של הימלטות מהדין.

"מצוטטת" הוצאה רשיון נהיגה מהווה כרטיס כניסה לתנאי התעבורה. אדם אשר ברכב מבלי שניתן לו כמוה שהוהה בלתי חוקי, מפנה עמ"ת 41763-07-15 מדינת ישראל נ. פאדי אל חטיב. בית המשפט מפנה גם לבש"פ 2974/15 אשכנזי נ. מדינת ישראל החלטה של כבוד השופטת ברק ארז שם מדובר היה בנהג שנוהג בזמן פסילה וגם שם נעצר עד לתום ההליכים ואלה בדיוק המקרים שיש לעצור אנשים עד לתום ההליכים.

מפנה לפסיקה מיום שישי האחרון בבית משפט מחוזי בירושלים בעמ"ת 5382-09-15 מדינת ישראל נ. חמדה ג'ברין שם הגישה המדינה ערר על שחרורו שמי שאינו מורשה למעצר בית מלא וכבוד השופט כרמל ושם הועלתה הטענה היומי, יומית שבדיני תעבורה לא עוצרים אלא במקרים החריגים ומפנה לדבריו של כבוד השופט כרמל שבסופו של יום עוצר עד לתום ההליכים "ראשית.... יש לציין כי הכלל שנזכר בהחלטות מסוימות לפיו בעיני תעבורה מורים על שחרור לחלופה אינו כלל שחצוב בסלע כל מקרה לפי נסיבותיו" באותה החלטה בית המשפט עוצר עד לתום ההליכים, מקבל את ערר המדינה.

עילת מסוכנות ברורה , מכת מדינה , שוהה בלתי חוקי בדיני התעבורה ויש להוסיף את החומרה של הימלטות מהדין , לא פעם אחת, לא פעמיים, כי אם נוהג 4 פעמים ברכב שאינו מורשה, מקבל את גזר הדין הביתה של 18 חודשים ויודע על הפסילה ועל אף זאת לא מפקיד רשיון ונתפס נוהג פעם נוספת, תאונות כאלה מקרים כאלה שעלולים להסתיים בתאונות דרכים ונפגעים שלא יהיה מי שיפצה אותם למעט קופה ציבורית ומדינה. לא מדובר בנהיגה מזדמנת סתם כך, המשיב החזיק בעבר 3 רכבים על שמו ובבעלותו באחד מהם רכב נשוא אישום 1 וביצע 3 מבין הנהיגות שאינו מורשה, ויתן לי המשיב תשובה הגיונית ומתקבלת מדוע אדם שאינו מחזיק רשיון מעולם מדוע מחזיק רכב. הוא מסכן חיי ציבור. אני מודיעה שבתום ההליך נשקול לחלט גם את הרכב הזה שתפוס אצלנו כראיה.
לענין חלופה אין בנמצא חלופה כדי לאיין מסוכנות משיב זה, אמר השופט חשין בהחלטתו בענין פאדי אלחטיב מי שנוהג 4 פעמים ללא רשיון נהיגה דרך המלך לשלוח אותו לתסקיר מעצר. מדובר פה במשיב שנהג 4 פעמים ללא רשיון נהיגה מעולם. הדברים לענין היכולת או האפשרות שעל בימ"ש לשקול חלופה מעצר תלויה ביכולת של בימ"ש לתת במשיב אמון, הדבר מופיע גם בהחלטת השופטת ברק ארז כפי שהבאתי מראה מקום לפני דקות ספורות. משיב זה לא עבר את רף האמון שבימ"ש צריך לתת בו, העובדה שנמלט מהדין עושה כל שלאל ידו להימלט מהדין, אין לתת בו אמון יש בו מסוכנות. אין כל חלופת מעצר שיש להפחית את המסוכנות שלו ולהבטיח שלום הציבור מפניו זולת מעצרו מאחורי סורג ובריח וזאת עד לתום ההליכים.

ב"כ המשיב: בעקבות תיקון כתב האישום אישום 2 מתיחס לעבירה מיום 1.11.13, אני מסכים לראיות לכאורה לגבי אישום 1, לגבי אישום 2 תשומת לב בימ"ש שהוא מתיחס לתקופה שקדמה לשני גזרי הדין שניתנו ע"י בימ"ש לתעבורה בפתח תקווה, יש חשש ממשי שחברתי נתפסה לכלל ט עות וכי אישום 2 שבגינו היא טוענת גם במסגרת הבקשה למעצר עד לתום ההליכים שהמשיב נתן את הדין עליו, חשש זה מתגבר לנוכח העובדה שתיק החקירה כולל 2 גזרי דין מתעבורה פתח תקווה אך לא כולל 2 כתבי אישום. בנוסף החשש מבוסס על כך שלפי הרישום הפלילי יש תיק תלוי ועומד בפתח תקווה, יש 2 אופציות או שתיק זה בגינו ניתן גזר דין ולא ניתן להעמיד את המשיב לדין בגינו או מדובר בתיק עומד בפתח תקווה, אז מאין נטלה חברתי את האפשרות לפתוח פה את התיק. לא ניתן לבסס בקשה למעצר עד לתום ההליכים. אחד הארועים התרחש לפני שנתיים. הבקשה עד לתום ההליכים מתבססת על העבירה האחרונה מיום 4.9.15, במידה וכן יהיה לא נכון להגיש בקשה למעצר עד לתום ההליכים בגין עבירה אחת של נהיגה בפסילה. אפשר להפנות להרבה תיקים בהם הוגשו כתבי אישום ללא בקשת מעצר. הדרך הנכונה להעמיד את המשיב לדין בהליך רגיל על עבירה אחרונה מיום 4.9.15 זה לאחר מיצוי בדיקות בנוגע לעבירה קודמת משנת 2013 שקדמה לגזרי דין בפתח תקווה. המאשימה היתה צריכה להזמין את כתבי האישום מפתח תקווה. הבקשה למעצר עד לתום ההליכים לא מבוססת.
לענין עילת מעצר, אני מדגיש שלפי הלכת בית משפט עליון אין לעצור עד לתום ההליכים בתיקי תעבורה אלא בתיקים יוצאים מהכלל, אני חושב שבגין עבירה אחת של נהיגה בזמן פסילה כאשר ברקע אין מאסר מותנה וגם לו ליום אחד, לא משנה למה, המשיב לא התיצב בפני שופט לא הוזהר שאם יעשה עבירה נוספת צפוי למעצר, אז לעצור אותו במסלול עד לתום ההליכים זה לא אפשרי. לא ניתן לדבר על עילת מעצר עד לתום ההליכים.
מבקש להפנות לאסמכתאות משפטיות. מפנה לעמ"ת 3047-05-15 תאמר חמדאללה מדובר במשיב ששוחרר חרף קיומן של 14 הרשעות קודמות כולל 4 נהיגות ללא רשיון כולל נהיגה בפסילה ובשכרות וכשיש מאסר מותנה נגדו. מפנה לעמ"ת נוסף 52360-04-15. מפנה להחלטה נוספת עמ"ת 38480-09-13 נהיגה בפסילה כאשר אותו משיב פסול נהג במונית עם נוסע, התחזה לאחר, נהג תחת השפעה יש לו עבר תעבורתי והוא שוחרר, במקרה הזה התקבל ערר המשיב ונדחה ערר המדינה.
המקרה שחברתי ציינה זה נהג שנהג 4 פעמים בסמיכות יש לו עבר על שוד מזוין שישב בגינו 4 חודשים, לא חושב שיש להורות על מעצרו של משיב שלנו עד לתום ההליכים. תסקיר לא יגרום לחריגה מהעונש הצפוי. יש לי משפחת המשיב נטולי עבר פלילי שמוכנים לפקח עליו במעצר בית עד לתום ההליכים.

אברג'יל יוסף ת.ז. XXXXXX555 לאחר שהוזהר כדין:
לשאלות ב"כ המאשימה:

ש. בן כמה אתה.
ת. 64.
ש. איפה מתגורר הבן שלך.
ת. אצלי בבית.
ש. אתה מודע למעשים של הבן שלך מה עושה אתה יודע שאין לו רשיון נהיגה.
ת. כן, כל פעם שביקש את הרכב אמר שנוסע עם חברים. אני צריך את הרכב כי אני מסיע את האמא לבי"ח. כל פעם היה אומר לנו שלוקח את הרכב עם חברים יש להם רשיון. את הרכב צריך למשפחה ולאמא ולקניות.
ש. אז אתה מודע לכך שאין לבנך רשיון נהיגה ואתה בכל זאת נותן לו את הרכב.
ת. חברים שלו באים כדי לנהוג.
ש. אני אומרת לך שהבן שלך לא מורשה לנהיגה ו-4 פעמים נתפס כאשר לא מורשה לנהוג. איך אתה יכול לוודא שלא ינהג. מה עשית.
ת. חברים שלו היו באים.
ש. המצב של משפחה שלך קשה ויש רכב על שם בנך שאתה טוען שהוא לרשות הבית ואתה נותן את הרכב לחברים.

המשיב: הרכב שלי ואני קניתי אותו.

ת. הבן שלי ילדותי, הוא קנה את האוטו כדי לעזור לאמא, תמיד אמר שלא נוהג הסברנו לו שהוא יכול לסכן אותנו וגם אותו. הוא הבטיח שחברים יקחו מפתח ויחזירו. מדובר בילד חיובי. הוא עוזר לקהילה.

לשאלות ב"כ המשיב:

ש. מה החובה שלך כדי שהוא לא יצא מהבית.
ת. לא לצאת מהבית ולהתקשר למשטרה אם יוצא.

אהרון אברג'יל ת.ז. XXXXXX726 לאחר שהוזהר כדין:
לשאלות ב"כ המבקשת:

ש. איפה אתה מתגורר.
ת. באלעד.
ש. אתה מתגורר עם המשיב בבית.
ת. לא. אני נשוי.
ש. כמה ילדים יש לך.
ת. 1.
ש. כמה רחוק אתה גר מבית הוריך.
ת. גר בקרבת מקום.
ש. אתה יודע שלאחיך אין רשיון נהיגה.
ת. כן
ש. אתה יודע שאחיך נהג ברכב בעבר.
ת. לא.
ש. חלק מתפקיד מפקח להיות בבית לשמור עליו שלא יצא מהבית. אתה עובד או לומד?
ת. לומד.
ש. באיזה שעות אתה בבית.
ת. מ- 13:00 עד 19:00.
ש. באיזה בית אתה. שלך.
ת. של הורי.
ש. כל יום.
ת. לא כל יום.
ש. אתה רוצה לשמש מפקח. אז תגיד לי מתי כן יכול להיות בבית הוריך.
ת. יש את ההורים שיפקחו עליו. במקרה שלא יוכלו אז אני מוכן.

ב"כ המבקשת: האמא נכה על כיסא גלגלים והאבא חולה לב. הם יושבים בבית משפט.

לשאלות ב"כ המשיב:

ש. מה החובה של מפקח.
ת. לדאוג שלא יצא מהבית ולהודיע אם יוצא.

ב"כ המבקשת: חברי אמר שמסכים לראיות לכאורה איני מבינה מאיפה טענותיו. חברי הסכים לראיות לכאורה ביחס לאישומים, ולאחר שבימ"ש תוקן ע"י המאשימה הסכים חברי לראיות לכאורה ויחס עם זאת כאשר החל לטעון טיעוניו טען טענות כנגד הר איות, דבר שכלל לא ברור למאשימה בענין זה, אם היה צורך הייתי מרחיבה לענין הראיות לכאורה. לכן מבקשת לדחות את הטענות ולהתיחס לדברים כאילו חברי נתן הסכמתו לראיות לכאורה בשני האישומים. חברי הרחיב ביחס לעובדה שמדובר בנהיגה בזמן פסילה כאשר מתעלם מהעובדה שמדובר במשיב שאינו מורשה מעולם לנהיגה ברכב וזו פעם רביעית ונוהג בזמן פסילה ביודעין. הטענה לאכיפה בררנית אין לה על מה שתסמוך חברי לא הראה ולו מקרה אחד שנהג נוהג כאשר אינו מורשה פעם רביעית נוהג בזמן פסילה שנגדו לא הגישה המאשימה כתב אישום ובקשה למעצר עד לתום ההליכים, אם יש דבר כזה זה מחדל המאשימה ולא מתקנים טעות בטעות. לכן בודאי ובודאי בתיק חמור זה כשאין להתעלם מהעובדה שיש לנו חשש להימלטות מהדין חשש ברור ומוכח להימלטות שלא יוגש כתב אישום ומעצר עד לתום ההליכים בתיק הנ"ל. וטענות חברי שימי מעצרו יהיו כדי להשלים את ימי המאסר שמתעתדת המאשימה לבקש בתיק זה, חברי אינו תובע בתביעה אינו קובע עמדת המאשימה ועונש ראוי בתיק , הוא סניגור שיכול לשאוף לעונש קל ביותר ולמאשימה עמדותיה בהתאם לפסיקה ועמדתה. לפיכך מבקשת לדחות כל הטענות וחוזרת על הבקשה לעצור את המשיב עד לתום ההליכים נגדו.

ב"כ המשיב: אני מדגיש שוב שאיני מסכים לראיות לכאורה לגבי אישום 2 וחוזר על הטענות. תשומת לב בימ"ש שהמאשימה לא התמודדה עם הטענות. לא הציגה כתב אישום לא התמודדה עם טענת חוסר סמכות.

ב"כ המבקשת: מציגה לבימ"ש את האישום ואת התיק. לענין הטענה שהמשיב נדון כבר על תיק זה יצאתי להפסקה של רבע שעה עשיתי בירורים מתאימים מול המזכירות המשיב לא נדון על אישום זה זו תשובה מוחלטת שניתנה לי במזכירות בימ"ש, למאשימה סמכות מלאה להגיש את התיק הזה מכח מעשים דומים , נהיגה ברכב ללא רשיון נהיגה מעולם, אין שום בעיה להגיש את האישום הזה פה בכפוף לכך שנסגור את התיק בפתח תקווה ולזה אני נותנת התחייבותי.

ב"כ המשיב: לא מבין מה הקשר בין סמכות למשוך תיק מבימ"ש כאשר התיק תלוי ועומד, מדובר ב-2 עולמות שונים, היא לא התמודדה עם הטענה לגופה ואין סמכות להביא אישום זה לבימ"ש זה כאשר התיק עומד בפתח תקווה.


החלטה

בפניי בקשה למעצר עד לתום ההליכים של המשיב.

כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו נהיגה ללא רשיון נהיגה שעה שלא הוציא רשיון נהיגה מעולם בשתי הזדמנויות , נהיגה בזמן פסילה , נהיגה כשתוקף רשיון הרכב פקע לתקופה העולה על 6 חודשים ונהיגה ברכב ללא ביטוח.

המשיב נפסל מלנהוג שלא בפניו בגין עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה וגזר הדין נשלח לביתו. ראשית, הסכים ב"כ המשיב לראיות לכאורה. אולם, לאחר שעיין בכתב האישום סבר כי אין מקום להסכים להם.

המבקשת מצידה תיקנה את כתב האישום והציגה לבית המשפט את תיק החקירה לצורך הכרעה בשאלה האם קיימות ראיות לכאורה.

לאחר שעיינתי בתיק החקירה ושמעתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי קיימות בתיק ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של המשיב.

באשר לשאלת המסוכנות ולעילת המעצר

ב"כ המבקשת טוענת כי מעשיו של המשיב שלעצמם מעידים על המסוכנות הנשקפת ממנו. למשיב רכב בבעלותו אשר הוא לא נרתע מלנהוג בו.

המבקשת הציגה החלטות של ההערכאות דלמעלה מהן ניתן ללמוד כי גם ב מקרה זה מתקיימת עילת המסוכנות ויש לעצור את המשיב עד לתום ההליכים.

לטענת המבקשת לא הוצגו חלופות מתאימות לאיון המסוכנות הנשקפת מן המשיב בנוסף, טענה המבקשת כי לגבי המשיב קיים חשש להימלטות וזאת לאור העובדה שהוא אינו מתייצב לדיונים בבית משפט אליהם הוזמן כדין ולפיכך יש לעצור אותו עד לתום ההליכים וכן לפסול את רשיונו עד לתום ההליכים.

ב"כ המשיב טען כי יש מקום לשחרור המשיב למעצר בית והציע כי על המשיב ייפקחו אחיו ואביו. בחקירתם אמרו המפקחים המוצעים כי במידה וייצא המשיב את הבית יצלצלו מיד למשטרה.

מקובלת בפסיקה הקביעה כי מי שנהג ללא רשיון או בפסילה מתקיימת לגביו חזקת המסוכנות היות ובמעשיו יש כדי להוכיח זלזול ברשויות החוק ויש חשש כי ישוב וינהג במידה ולא ייעצר.

לפיכך, ובשים לב לחומרת העבירות ולשילוב בניהם אני קובעת כי נשקפת מן המשיב מסוכנות.

אין בפניי מידע מספיק על מנת להכריע בשאלה האם ניתן לשחרר את המשיב למעצר בית מלא בפיקוח שני המפקחים המוצעים.

בשלב זה, אין מקום לסגור הגולל לאפשרות שחרור המשיב .

לפיכך, אני מורה לשרות המבחן לערוך תסקיר מעצר במסגרתו יחווה שירות המבחן דעתו בקשר למסוכנות הנשקפת מן המשיב ולאפשרות לשחררו למעצר בית מלא בפיקוח שני המפקחים המוצעים.

שרות המבחן יערוך תסקיר עד ליום 17.9.2015.

אני קובעת לדיון 17.9.2015 בשעה 09:00.

אני מורה על מעצרו של המשיב עד להחלטה אחרת.

המשיב יובא באמצעות שב"ס.

שב"ס יאפשר למשיב 5 שיחות טלפון על חשבונו עוד היום.

המזכירות תשלח את ההחלטה לשרות המבחן.

ניתנה והודעה היום כ"ד אלול תשע"ה, 08/09/2015 במעמד הנוכחים.

שרית זוכוביצקי-אורי , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: נתנאל אברזיל
שופט :
עורכי דין: