ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי פנינה קרן נגד שכונת נופי פרת בכפר אדומים אגודה שיתופית בע"מ :

המערערת:
אורלי פנינה קרן
ע"י ב"כ עו"ד ישראל גור

- נ ג ד -

המשיבים:
1. שכונת נופי פרת בכפר אדומים אגודה שיתופית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שלמה קהן ואח'

2. רשם האגודות השיתופיות
באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)

3. עו"ד עמית רנן, בתפקידו כ"חוקר"

החלטה

הערעור בתיק זה יישמע לפניי ביום 7.12.2015 בשעה 09:30 .

בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 28 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרין דין), תשס"א-2000 וכן תקנה 446(א) סיפא לתקנות, סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון עד ליום 21.10.2015 בשעה 12:00, ואילו הצד המשיב יעשה כן עד ליום 2 2.11.2015 בשעה 12:00, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על 10 עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר. תיקי המוצגים בהתאם לסימן ו' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, יוגשו עם עיקרי הטיעון של כל צד.
עיקרי הטיעון יוגשו גם בעותק נייר מודפס, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או הגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט. הוראה זו תחול על כל כתבי הטענות.

תשומת לב הצדדים ובאי-כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.

בקשות להארכת מועד לנקיטת הליך או ביצוע פעולות שנקבעו על ידי בית המשפט יוגשו בצירוף עמדת הצד שכנגד או הסבר מדוע לא ניתן היה להשיג עמדה זו.

בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה, אם יוגשו, ייעשו בהתאם להוראת נוהל 1-14 (נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון), אשר יצא מלפני נשיא בית המשפט העליון. בקשות שלא יוגשו באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל זה, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ויידחו מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

אי הגשת עיקרי טיעון במועדים האמורים במדויק ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.

מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יתקבלו לתיק, זולת אם תתבקש ותענה בקשה להגישם באיחור.

המזכירות תעדכן היומן; תודיע לב"כ הצדדים; ותביא התיק לעיוני בימים 22.10.2015 ו-23.11.2015 או עם קבלת עיקרי הטיעון מטעם המערער, לפי המוקדם.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורלי פנינה קרן
נתבע: שכונת נופי פרת בכפר אדומים אגודה שיתופית בע"מ
שופט :
עורכי דין: