ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזבון משה מנחם הולצמן ז"ל נגד כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים :

בפני כבוד השופט כרמי מוסק

המבקש-החייב
עזבון משה מנחם הולצמן ז"ל

נגד

המשיבים

  1. כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים
  2. אדוארדו ווסר (נאמן)

החלטה

1. לפניי בקשת יורשי המנוח (החייב) למתן הפטר לעזבון.

2. אין חולק, כי מדובר בהליכים הנמשכים על פני שנים ארוכות ואכן הגיעה העת לבחון בכובד ראש את שאלת מתן ההפטר.

3. עיון בטענות היורשים מעלה, כי למעשה היורשים מציעים להוסיף סכום של 200,000 ₪ שיצטרף לסכום של 240,000 ₪ הנמצא כיום בקופת הכינוס. היורשים טוענים, כי אמנם קיימים נכסים בעזבון המנוח, אולם לא יהיה זה ראוי ולא יהיה ניתן לממשם. לטענת היורשים, אמם מתגוררת בדירת המגורים, וכמו כן רובץ שעבוד לטובת בנק הפועלים על מקרקעין שהם חלק מנכסי העזבון. לטענת היורשים, ניתן היום להשיג את הסכום של 200,000 ₪, לאחר שבנק הפועלים, שהוא אחד הנושים, נתן הסכמתו לכך.

4. הנאמן טען בתגובתו, כי הצעת ההפטר למעשה מבטאת פרעון של כ-50% מהחובות. הנאמן סבור שאין מקום לקבל הצעה זו שעה שבעזבון המנוח נכסים ברי מימוש, שמימושם יביא לפרעון של 100% מהחובות. לטענת הנאמן, למעשה הבקשה מוגשת מטעם אמם של היורשים, שהם בני המנוח. האם והמנוח התגרשו ולאם חלק בעזבון המנוח. לטענת הנאמן, מחצית הנכס בו מתגוררת האם שייך לקופת הכינוס, כל זאת עד גובה החובות הפסוקים. הנאמן מוסיף ומדגיש, כי האם אינה משלמת סכום כלשהו לקופת הכינוס בגין השימוש שהיא עושה בדירת המגורים. הנאמן טוען עוד, כי הכרעתו בתביעת החוב של בנק הפועלים הפכה להיות חלוטה ומכאן שמסת החובות של העזבון התגבשה.

5. ביום 30.3.14 הגיש הכנ"ר תגובה ראשונית לבקשה למתן הפטר וכן לתגובת הנאמן. מתגובת הכנ"ר עולה, כי הנאמן אכן הכריע בתביעות החוב ואישר תביעות חוב בסכום של 1.4 מיליון ₪ מלבד תביעת החוב של בנק הפועלים. באשר לתביעת החוב של בנק הפועלים, זו הוגשה בסכום של 1.19 מיליון ₪, כאשר בנק הפועלים טוען שהוא נושה מובטח.

6. עמדת הכנ"ר היא, כי ראוי לסיים עתה את הליך הפש"ר כנגד העזבון, אם בדרך של הסדר נושים ובמידה שהדבר לא יצלח, יש להורות על מימוש נכסי העזבון. הכנ"ר הוסיף ודרש כי הנאמן יסיים מספר בדיקות, כפי שפירט בסעיף 9 לתגובתו. בדיקות אלו קשורות בבירור זכויות ונכסים שונים שהיו למנוח.

7. ביום 27.8.14 הגיש הנאמן תגובה נוספת לבית המשפט, ממנה עלה כי טרם הכריע בתביעת החוב של בנק הפועלים. כמו כן פרט בתגובתו סכומים נוספים האמורים להתקבל לקופת הכינוס בסך של כ-43,000 ₪ (ראה סעיף 10 לתגובת הנאמן). בתגובה זו חזר הנאמן על התנגדותו למתן ההפטר. הנאמן הסביר, כי עמדתו היא שיש לפעול בדרך היעילה ביותר כדי לפרוע את חובות החייב כלפי הנושים וכי יש לאזן ולבחון את היקף החובות מול פוטנציאל הפרעון, וכך גם בין זכות העזבון לקבל הפטר לבין הפגיעה בקניינם של הנושים. הנאמן הציע מתווה, לפיו תחילה יש להכריע במחלוקת בעניין תביעת החוב של בנק הפועלים, ולאחר מכן יש לפעול לצורך מימוש נכסי העזבון.

8. ביום 1.9.14 הגיש הכנ"ר תסקיר מטעמו, זאת לקראת הדיון שנקבע. במסגרת זו מצאתי מקום להפנות לאמור בסעיפים 11 ו-12 לתגובת הכנ"ר, מהם עולה כי בדיונים שהתנהלו בהליך זה, הושגה הסכמה למשכון שנרשם לטובת אחיו של המנוח על נכס השייך למנוח ולגרושתו וכן בוטלו הוראות בהסכם הגירושים שנחתם בין המנוח לבין גרושתו, לפיהן התחייב המנוח להעביר לילדיו הבגירים סכום של 2,200 ₪ מדי חודש. מתגובת הכנ"ר עולה עוד כי לאחר שהוגשו תביעות החוב בסך של כ-5.2 מיליון ₪ בדין רגיל ו-14,000 ₪ בדין קדימה, אישר הנאמן תביעות חוב בדין רגיל בסכום של 490,000 ₪ בלבד.

9. בנוסף, תלויה ועומדת תביעת החוב של בנק הפועלים בסכום של 931,000 ₪. במסגרת בקשה 26 נושא זה תלוי ועומד בבית המשפט. ראוי לציין, כי במידה שתביעת החוב של בנק הפועלים תאושר, כי אז כלל החובות יעמדו על סך של 1.421 מיליון ₪.

10. באשר למצבת הנכסים (ראה סעיף 28 לתגובת הכנ"ר), גרושת המנוח מחזיקה כיום בשני נכסים שהוערכו בזמנו בשווי כולל של 1.61 מיליון ₪. אחת היחידות מושכרת בסכום של 3,500 ₪ לחודש. יוער, כי מחצית מכך אמורה הייתה להיכנס לקופת הכינוס, אולם משום מה הדבר אינו מתבצע וראוי שהנאמן יפעל בעניין זה.
11. כמו כן עולה, כי למנוח מחצית מהזכויות בנכס ברח' המתנחלים בהר 21 בירושלים, הידוע כגוש 30311, חלקה 44.

12. הכנ"ר הצטרף לעמדת הנאמן וסבר, כי לאור מסת נכסי העזבון שניתנים למימוש לא יהא זה נכון ליתן הפטר על בסיס הצעת היורשים, המהווה פרעון של 30% מהחובות לכל היותר, וזאת לאחר ניכוי הוצאות ושכר טרחה.

13. בדיון שהתקיים ביום 3.9.14 חזרו הצדדים על עמדותיהם כפי שהוגשו בכתב לבית המשפט.

14. במסגרת הדיון טענה באת כוח העזבון והיורשים כי מתנהלים הליכים בין גרושת המנוח לבין בנק הפועלים, וזאת בבית משפט השלום. כמו כן טענה, כי עניינו של בנק הפועלים אינו צריך להשפיע כלל על הליך הפש"ר, שכן החוב כלפי בנק הפועלים מובטח בנכסים שערכם עולה על כל טענה שיש לבנק הפועלים ביחס לחוב. לטעמה, ראוי להפריד בין עניינו של בנק הפועלים כנושה לבין יתר הנושים, ועל כן ההצעה שהוגשה על ידי היורשים מהווה למעשה פרעון מלא של יתר החובות.

15. במהלך הדיון העלה הנאמן טענה נוספת, לפיה לאחר שהכריע בתביעות החוב כלפי יתר הנושים (מלבד בנק הפועלים), נוספה ריבית על הכרעותיו בתביעות החוב, ומכאן שגובה החוב עומד על 680,000 ₪, וכי לסכום זה יש להוסיף הוצאות ושכר טרחה, ועל כן כלל החובות עומד על כ-800,000 ₪ (מלבד החוב כלפי בנק הפועלים).

16. באשר לחוב כלפי בנק הפועלים, ביום 1.12.13 הגיש בנק הפועלים בקשה להורות על ביטול החלטת הנאמן מיום 16.10.13. במסגרת החלטה זו הכריע הנאמן כי החוב כלפי בנק הפועלים עומד על 140,000 ₪. לטענת בנק הפועלים, ההכרעה שגויה הן בפן הדיוני והן בפן המהותי. בנק הפועלים סבור כי הוא פועל כנושה מובטח לצורך מימוש משכנתא כאשר סכום החוב על פי תנאי המשכנתא עמד על כ-1.287 מיליון ₪, זאת שעה שנפתח תיק המימוש בלשכת ההוצל"פ. מדובר בהליך מימוש ביחס לארבע דירות. עד כה נמכרו שלוש מתוך ארבע הדירות שהרכיבו את הנכס עליו רבצה המשכנתא. בנק הפועלים מפנה לכך, שבית משפט זה אישר את הסכמי המכר של חלק מהדירות.

17. אין חולק, כי לצורך קידום הדיון בתיק זה יש להכריע בתביעת החוב של בנק הפועלים.

18. לטעמי, יש לראות בבנק הפועלים כנושה מובטח המנהל הליכי מימוש משכנתא, וזאת לאור המשכנתא הרובצת לטובתו על הנכס הנמצא ברמת מוצא (גוש 30311, חלקה 44).

19. מתגובת בנק הפועלים (בקשה 26) עולה, כי בנק הפועלים נוקט בהליכי מימוש המשכנתא. עוד עולה, כי מדובר בהליכים מורכבים, שכן הנכס פוצל לארבע יחידות.

20. על פי החלטות קודמות שניתנו בהליך זה, אושרו הסכמי מכר שערך בנק הפועלים בנוגע לחלק מהדירות, וכך למעשה הכיר בית משפט זה בבנק הפועלים כנושה מובטח וכמי שזכאי לממש את המשכנתא.

21. יש לראות בחוב לטובת בנק הפועלים כנובע מהמשכנתא, ובנק הפועלים זכאי למלוא ערך הנשייה, על פי תנאי שטר המשכון.

22. אינני סבור כי בסמכות הנאמן היה לבטל או לחלוק על מעמדו של בנק הפועלים כנושה מובטח, ואם עשה כך, דין החלטותיו להתבטל, וכך אני מורה.

23. לפיכך, אני מורה כי בנק הפועלים יודיע עד ליום 1.11.15 אם הסתיימו הליכי מימוש המשכנתא. על בנק הפועלים למסור פירוט מלא ומדויק באשר לכל ההליכים שנקט בעניין זה, לרבות הכספים שגבה על פי הליכי המימוש.

24. לאחר שכך ייעשה, תינתן החלטה באשר להמשך ההליכים, לרבות בעניין מתן ההפטר לעזבון.

25. המזכירות תודיע לצדדים ולבנק הפועלים תוכן ההחלטה בדחיפות.

26. בית המשפט מתנצל כי החלטה זו נשלחת רק עתה לצדדים, שכן כי היא הוכנה לפני זמן רב, ומשום מה לא נשלחה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 7 בספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט


מעורבים
תובע: עזבון משה מנחם הולצמן ז"ל
נתבע: כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים
שופט :
עורכי דין: