ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אל רוב אזור מסחרי ממילא בע"מ נגד וויספרס לאנז'רה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת איילה גזית

התובעות

  1. אל רוב אזור מסחרי ממילא (1993) בע"מ
  2. ממילא רובע אלרוב ניהול בע"מ

נגד

הנתבעת

וויספרס לאנז'רה בע"מ

החלטה

פסק דין חלקי

התובעות הגישו תביעה כספית כנגד הנתבעת, בגין חוב שהותירה הנתבעת, לטענת התובעות, של דמי שכירות, דמי ניהול, ופיצוי מוסכם בשל הפרת חוזה, במסגרת הסכם שכירות בו שכרה הנתבעת את המושכר מאת התובעת 1, כאשר התובעת 2 עסקה במתן שירותי ניהול, הפעלה ואחזקה של המושכר.

הנתבעת הגישה בקשת רשות להגן, וטענה כי תביעת התובעות הוגשה כמהלך נגדי לתביעה שהגישה הנתבעת כנגד התובעות בבית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק 40423-09-14.

הנתבעת טוענת כי פינתה את החנות בזכות וכדין, ובהסכמת התובעות, ועל כן התובעות הן אלו שהפרו את ההתחייבות על פי ההסכם, דבר המהווה הפרה יסודית.

הנתבעת טוענת כי פינתה את החנות במועד המוסכם 02/02/15, ועל כן יש לערוך התחשבנות, והנתבעת מודה שיש לה חוב כלפי התובעות בסכום של 182,308 ₪, עבור דמי שכירות ודמי ניהול עד למועד פינוי החנות על ידה. הנתבעת מבקשת לשלם חוב זה מתוך כספי הפיקדון שהפקידה הנתבעת בידי התובעות במסגרת הסכם השכירות.

לאור הודאת הנתבעת בחוב בסך 182,308 ₪, יש מקום למתן פסק דין חלקי בסכום זה לטובת התובעות, ועל כן ניתן בזה פסק דין חלקי על סך 182,308 ₪, וב"כ התובעות יגיש פסיקתה לחתימה לעניין פסק הדין החלקי, בתוך 10 ימים מהיום.

לטענת הנתבעת, המצהיר מטעמה הורה לתובעות לחלט מתוך סכום הפיקדון את החוב בו הנתבעת מודה.

התובעות טוענות כי הגישו תביעה כספית נוספת כנגד הנתבעת בסכום של 2,130,274 ₪, בתיק אזרחי 58651-06-15 בבית משפט השלום בתל אביב, וחילטו את כספי הפיקדון שהפקידה הנתבעת כנגד החוב בתביעה הכספית הנוספת הנ"ל, וכספי הפיקדון הופחתו מסכום התביעה הנוספת.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ובסיכומים, ושמעתי את טענות הצדדים, אני קובעת כי יש מקום לחלט את סכום פסק הדין החלקי, שניתן בתיק זה, מתוך כספי הפיקדון שהפקידה הנתבעת בידי התובעות.

הנתבעת ביקשה שהסכום שאיננו שנוי במחלוקת ובגינו ניתן פסק הדין החלקי, יחולט מתוך כספי הפיקדון, וראוי שכך ייעשה על ידי התובעות, הואיל ולגבי סכום זה ניתן פסק דין חלקי, ועל כן, התובעות יחלטו את סכום פסק הדין החלקי מתוך כספי הפיקדון שהפקידה הנתבעת בידי התובעות, ולא מתוך תביעה נוספת שהוגשה בשלב מאוחר יותר.

לעניין בקשת הרשות להגן, הסכימו התובעות למתן הרשות להגן, בתנאי שהנתבעת תפקיד ערובה בסך 150,000 ₪.

הנתבעת טענה כי פרטה בתצהיר התומך בבקשה עילות קיזוז, וכן טענה כי סעיף 15.3 להסכם הקובע שקיזוז של חובות בין הצדדים אפשרי רק בהסכמה כתובה ומוקדמת של הצדדים, הינו סעיף שמחייב את הצדדים כל עוד ההסכם עומד בתוקף, וסעיף זה פוקע ואין לו תוקף לאחר פקיעת ההסכם, מאחר והצדדים אינם קשורים עוד בחוזה.

אין מקום לקבל טענה זו, וצודקות התובעות בטענתן כי הסכם השכירות, ככל הסכם, איננו פוקע ואיננו בטל, כאשר צד להסכם טוען להפרת ההסכם כלפי הצד שכנגד.

הסכם השכירות שריר ותקף, וטענות הצדדים להפרת ההסכם, צד כלפי משנהו, תיבחנה על ידי בית המשפט בהליך המשפטי.

לפיכך, לאור קיומו של סעיף 15.3 להסכם הקובע קיזוז בהסכמת הצדדים, ולנוכח העובדה שטענות הנתבעת כנגד ניהול הקניון, בעניין נטישת שוכרים, העדר שילוט, וצמצום כמות כניסות לקניון, הועלו בצורה כללית, עולה כי יש מקום למתן הרשות להגן, אולם כשהיא מותנית בהפקדה כספית.

לנוכח סכום התביעה שעומד על סך 488,686 ₪, ולנוכח פסק הדין החלקי שניתן, יש להעמיד את סכום ההפקדה בנסיבות העניין על סך של 100,000 ₪, וזאת על מנת לאזן בין זכויות התובעות במידה ויזכו בתביעתן, לבין זכותה של הנתבעת לקבל את יומה בבית המשפט ולהוכיח את הגנתה.

אשר על כן, לאור הנימוקים לעיל, הנתבעת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 100,000 ₪, בערבות בנקאית צמודה, ללא הגבלת זמן ותנאי, לא יאוחר מיום 20.10.15.

היה ויופקד הסכום במועד, תינתן הרשות להגן ויקבע מועד לקדם משפט.

לא יופקד הסכום במועד האמור, תדחה בקשת הרשות להגן, וינתן פסק דין במלוא סכום התביעה.

בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תקבע את התיק לתזכורת פנימית לבדיקת ההפקדה ליום 23.11.15

המזכירות תשלח עותק ההחלטה ופסק הדין החלקי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אל רוב אזור מסחרי ממילא בע"מ
נתבע: וויספרס לאנז'רה בע"מ
שופט :
עורכי דין: