ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יש-אל מפס בע"מ נגד משה מייסי פוליאקוב :


בפני הרשמת - כבוד ה שופטת שלומית יעקובוביץ

מבקשים

יש-אל מפס בע"מ

נגד

המשיבים

  1. משה מייסי פוליאקוב
  2. מיכאל פוליאקוב
  3. ישרווט תעשיות חיסונים בע"מ

החלטה

1. מונחת לפני בקשה להפחתת הערבון שנקבע (20,000 ₪) כדי מחציתו (10,000 ₪).

2. עסקינן בערעור שהגישה המבקשת על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב – יפו (כבוד השופטת א. פרוסט-פרנקל) מיום 07.05.2015 (ת"א 42849-10-13), לפיו נדחתה תביעה כספית על סך של 1,000,000 ₪ שהגישה המבקשת כנגד המשיבים "בעילה חוזית, נזיקין, עשיית עושר ולא במשפט ועוולות מסחריות", תוך שחוייבה בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 35,000 ₪ (להלן: "פסק הדין").

3. המבקשת סומכת בקשתה על שני טעמים.
הראשון - סיכויי הערעור.
לשיטתה "סיכויי הערעור גבוהים", זאת לנוכח העובדה שבית משפט קמא "לא בחן את השאלות המשפטיות שהונחו לפתחו והתעלם מהראיות הרבות וכבדות המשקל שהוצגו בפניו" (פתיח לבקשה וסעיפים 8-3 לבקשה).
השני – העובדה כי בית משפט קמא "השית על המבקשת הוצאות משפט חריגות על סך של 35,000 ₪", הוצאות אשר לטענתה "גבוהות פי כמה וכמה מהממוצע הנהוג..." ( פתיח לבקשה וסעיף 9 לבקשה – ההדגשה במקור).

4. המשיבים מתנגדים לבקשה.
לשיטתם המבקשת לא טענה לדחק כלכלי קשה ואין די בטענתה בדבר "סיכוי הערעור", טענה שהינה "טענה משנית, ואין להידרש לה לבד, ללא טענה בדבר מצב כלכלי קשה של המבקשת, אשר אינו מאפשר לה להפקיד את הערובה" (סעיפים 9-8 לתגובת המשיבים).
עוד טוענים המשיבים כי "סיכויי הערעור נמוכים מאוד" שכן "פסק הדין דלמטא עליו הוגש הערעור מושתת על קביעות עובדתיות רבות, בהן לא נוטה בית המשפט דלערעור להתערב בלא הצדקה חריגה ויוצאת דופן, אשר אינה קיימת במקרה דנן" (סעיף 14 לתגובת המשיבים).

5. בתשובה לתגובת המשיבים מצאה המבקשת לצרף החלטות של בית המשפט העליון במקרים בהם מצא בית המשפט להפחית את הערבון אף כש"לא הוכח העדר יכולת כלכלית" (סעיף ב ואילך לתשובה לתגובת המשיבים).

6. בהתאם להחלטה מיום 20.0802015 הגישו המשיבים התייחסותם להחלטות שצורפו על ידי המבקשת וטענו כי "הפסיקה שהובאה על ידי המבקשת, תומכת במסקנה הפוכה לגמרי מהמסקנה אליה הגיעה המבקשת", זאת משלטענתם "הפסיקה קובעת, שככל ששיעור ההוצאות בהליך קמא נמוך יותר או לא נפסקו הוצאות כלל, או שווי ההליך נמוך במיוחד, הדבר מהווה שיקול להפחתת הערבון בערכאת הערעור" ולהפך "שיעור הוצאות גבוה בהליך קמא או שווי ההליך גבוה מלמד על צורך בערבות גבוה יותר בערכאת הערעור", מה גם שהשיקול הנוסף של "פערי כוחות בין הצדדים אינו מתקיים כלל בערעור דנן" (סעיף 5 להתייחסות המשיבים מיום 24.08.2015).

7. לאחר שנתתי דעתי לנימוקי הבקשה, לתגובה ולתשובה לה, כמו גם להוראות הדין ולפסיקה הנוהגת, באתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות.

8. בעל דין רשאי לעתור לפטור מהפקדת ערבון או להפחתתו מטעמים של קושי כלכלי להפקידו ועליו הנטל להוכיח שני תנאים מצטברים.
הראשון שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו להפקיד את הערבון ו השני שלהליך שהוגש סיכוי להצליח.
(ראה: בש"א 1528/06 ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, בשג"ץ4934/14 מילנה גורנשטיין נ' כנסת ישראל).

9. המבקשת לא טענה וממילא לא הוכיחה כי יכולתה הכלכלית מוגבלת וכי ידה אינה משגת להפקיד ערבון.
טענתה מכוונת לשגיאות שנפלו בפסק הדין של בית משפט קמא ובכך לא סגי.

10. לא זו אף זו.
בשים לב לתכליתו של הערבון והשיקולים להם יש להידרש בקביעתו, אין מקום, לדידי, להפחית מהסכום שנקבע-
"הערובה שחובתה נקבעה בתקנה 427 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: התקנות או תקנות סדר הדין האזרחי) נועדה להבטיח את הוצאות המשיב.
ברירת המחדל לסוג הערובה היא הפקדת עירבון (תקנה 428 לתקנות).
כאשר הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט קובעים את גובה העירבון להפקדה, עליהם לשקול בין היתר את מספר המשיבים; שווי סכום התביעה; סכום ההוצאות שנקבעו בערכאה או בערכאות הקודמות והשיקולים לכך; וזהות המערער (ראו למשל: רע"א 4763/12 ויסולי נ' דלק נדל"ן בע"מ ...)"
(בשג"ץ 4934/14 מילנה גורנשטיין נ' כנסת ישראל) (ההדגשה שלי – ש.י.)

שקלול כלל השיקולים הצריכים לקביעת גובה הערבון , לרבות היקף ההליך הערעורי (הערעור מתייחס לכלל קביעותיו של בית משפט קמא) מביאה לכלל מסקנה כי הערבון שנקבע הולם את הנ סיבות כולן ואין כל מקום והצדקה להפחיתו.

11. לאור האמור לעיל מורה אני על דחיית הבקשה.
בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות בבקשה זו.
הערבון שנקבע (20,000 ₪) יופקד בתוך 30 יום.

ההחלטה ניתנה על ידי כרשמת.
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים כמקובל.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים


מעורבים
תובע: יש-אל מפס בע"מ
נתבע: משה מייסי פוליאקוב
שופט :
עורכי דין: