ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד עמוס אגרון נגד קורן מיכאל :

בפני כבוד ה שופטת ענת זינגר

מבקש

עו"ד עמוס אגרון

נגד

משיבה
קורן מיכאל

המבקש בעצמו ובאמצעות ב"כ עו"ד ט. צנטר
המשיבה באמצעות ב"כ עו"ד י. הרפז

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה.

להכרעתי הגעתי - לאחר ששקלתי את הטענות שבכתבי בית - הדין, הטענות שהועלו בדיון שהתקיים וכן את השיקולים הבאים:
היקף הטיפול אשר בוצע על ידי המבקש בת.א 1269/10.
העובדה שאותה תביעה נמחקה (שלא באשמת המבקש), באופן שיהא צורך בהגשת תביעה חדשה.
העובדה שאף שנעשו הליכים רבים בתביעה שנמחקה - טרם הסתיים שם, בעת הפסקת הייצוג, אף בירור הנכות הרפואית שנותרה.
תוכן הסכם שכר הטרחה המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין, אשר צורף לתובענה ומנגד - העובדה שזה לא נחתם במקרה דנן.
אי ידיעה, נכון לעת הזו, מה הנכות הרפואית שתקבע למשיבה, אם בכלל . ממילא קיים גם קושי להעריך פיצוי שעשוי להתקבל בתביעתה, עת תחודש. בכלל זה יש להביא בחשבון אפשרות - שאף לו המשיך המבקש במלוא הייצוג, לא היה מקבל בסופו של יום, שכר משמעותי.
הצורך לאזן בין זכות המבקש לקבל שכר טרחה הולם בגין עבודה שביצע ובין זכות המשיבה לפעול למיצוי זכויותיה (תוך איתור מייצג חלופי, אשר יאות לקבלה , במהלך הבירור ומקום בו אין הוא עתיד לקבל שכ"ט מלא ).
אפשרות שהמשיבה לא תפעל להגשת תביעה חדשה, או לחלופין תוגש תביעה , אך לא ימצא מקום לכל פיצוי, או מקום לפיצוי נמוך , בהעדר נזק לצמיתות.

בהמשך לכלל הטענות שהועלו, לשיקולים אלה ולהסכמת הצדדים בדיון - אני מוצאת להורות כדלקמן:

  1. ככל שהמשיבה תגיש תביעה חדשה וזו תסתיים בהסכמה כבר לאחר הגשת תחשיבי נזק, יהא המבקש זכאי ל-50% משכה"ט שיפסק.
  2. ככל שהמשיבה תגיש תביעה חדשה וזו לא תסתיים בהסכמה לאחר הגשת תחשיבי נזק, אלא תסתיים רק לאחר הגשת תצהירי עדויות (בין שהעדים גם יחקרו וי ינתן פסק דין מלא ובין ש העדים לא יחקרו לבסוף ו/או תתקבל פשרה בשלב המאוחר להגשת התצהירים), יהא המבקש זכאי ל- 35% משכה"ט שיפסק.
  3. ככל שהמשיבה לא תגיש תביעה חדשה , עד תום תקופת ההתיישנות - תשלם זו ל מבקש סך של 7,500 ₪.

בשני המקרים הראשונים - יועבר החלק הרלוונטי בשכה"ט - בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין, בתביעת המשיבה.
במקרה האחרון - יבוצע התשלום בתוך 60 יום, מהמועד האחרון בו ניתן להגיש תביעה חדשה.

המשיבה תעדכן את המבקש מידית עת תשכור שרותי עורך דין חלופי וכן מידית עם הגשת תביעה חדשה. המייצג החלופי, ימסור מעת לעת דיווח למבקש על מצב התיק החדש וההתקדמות בו.
המבקש יהא רשאי להגיש הודעה במסגרת התביעה החדשה, לעדכון בית המשפט, בתוכן פסק דין זה.

בגין הוצאות ההליך דנן, בהמשך להתרשמותי הישירה מהמשיבה ומצבה ולנוכח ההסכמה הדיונית , אשר חסכה התדיינות - אני מוצאת להסתפק בכך שהמשיבה תשלם סך של 1,750 ₪, בגין החזר הוצאות ושכ"ט עו"ד. תשלום זה יבוצע בתוך 45 יום מהיום.

פסק הדין יומצא לצדדים.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ה, 07 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד עמוס אגרון
נתבע: קורן מיכאל
שופט :
עורכי דין: