ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין החברה המאוחדת בנמל בע"מ נגד מעיין טורס בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת מעין צור

התובעת

החברה המאוחדת בנמל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יאיר אשכולי

נגד

הנתבעת

מעיין טורס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סלימאן סעדיה

פסק דין

זוהי תביעה בסך 16,886 ₪, לתשלום עבור תיקון שביצעה התובעת ברכב של הנתבעת.
ביום 20.2.08 רכשה הנתבעת מהתובעת אוטובוס (להלן: "הרכב"). התובעת נתנה עבור האוטובוס אחריות כללית של שנתיים מיום הרכישה, ואחריות הינע של שלוש שנים מיום הרכישה.
ביום 6.6.11 מסרה הנתבעת את הרכב במוסך התובעת (להלן: "המוסך") לתיקון. בכרטיס התיקון שפתחה התובעת צוין: "מנוע מעשן + מזייף". התובעת ביצעה תיקון, שעיקרו תיקון ראש המנוע שהיה לא תקין, והוציאה חשבונית בסך 16,289 ₪ בגין התיקון. הנתבעת לא שילמה עבור התיקון.
התובעת טוענת בתביעתה כי מדובר בתיקון שבוצע לאחר שתמה תקופת האחריות, ולכן הנתבעת חייבת לשלם עבורו.
הנתבעת טוענת כי אינה חייבת לשלם עבור התיקון, שכן כבר בתקופת האחריות התברר כי הרכב מעשן ואינו סוחב. הנתבעת פנתה למוסך מספר פעמים לצורך תיקון התקלה, אך זו לא תוקנה באף אחת מהפעמים, ובינתיים תמה תקופת האחריות. לטענתה, הואיל ומדובר בתקלה שהתעוררה כבר בתקופת האחריות ולא תוקנה כדבעי כבר אז, אין היא חייבת לשלם עבור התיקון.
לתצהיר העד מטעם הנתבעת, יוסף כעביה, צורף "דו"ח כרטיסי תיקון" של התובעת, שבו מפורטים התיקונים שבוצעו ברכב. מן הדו"ח עולה כי ביום 12.10.10 התלוננה הנתבעת לראשונה על כך שהמנוע מעשן. הנתבעת חזרה על תלונה זו גם בימים 15.11.10, 23.2.11, 18.4.11 ו-22.5.11. שתי הפעמים הראשונות שבהן התלוננה הנתבעת על הבעיה היו, איפוא, במסגרת תקופת אחריות ההינע (דהיינו מנוע, תיבת הילוכים וסרן אחורי – ראה עדות שמעון מלר בעמ' 5).
כאמור, הנתבעת טוענת כי הבעיה שבגינה נדרש התיקון נשוא התביעה הינה אותה בעיה שעליה התלוננה במוסך עוד בתקופת האחריות, והתיקון נשוא התביעה נדרש עקב כך שהתובעת לא פתרה את הבעיה. ביחס לטענה זו מסר שלמה מלר, מנהל המוסך, כדלקמן:
"בעיון בדו"ח כרטיסי תיקון אשר צורף על ידי הנתבעת כנספח א' לתצהיר התנגדותה, עולה כי מרבית התיקונים הינם בגדר תיקונים שגרתיים לרכב אשר אין בינם לבין התיקון אשר בוצע עפ"י נספחי א ו-ב לעיל, דבר.
מדובר בניסיון לקשור תיקונים שגרתיים ו/או כאלה הנובעים מבלאי סביר לחשבונית נשוא התביעה הנוגעת לתיקון ראש המנוע.
לצורך הדוגמה, חשבונית מס' 513453 נוגעת לבדיקת טכוגרף. בחשבונית מס' 525644 עולה כי בוצע טיפול גדול (שגרתי). תלונת הנתבעת לגבי רכב מעשן נשוא חן 525644 מיום 23.2.11 הינה לאחר תום תקופת האחריות. בבדיקת תלונת נהג הנתבעת מיום 15.11.10 בדבר רכב מעשן, הרכב נבדק ע"י מחשב בוצע כיוון שסתומים ולא נמצאו ממצאים המאוששים את טענותיו".
פרט לדברים אלה לא הביאה התובעת כל ראיה לגבי הבדיקות והתיקונים הקודמים שנעשו ביחס לתלונה כי הרכב מעשן: לא הוגשו ראיות איזה בדיקות בוצעו ומה היו תוצאותיהן, ולא הובאו ראיות לכך שלא הייתה בעיה ברכב למרות תלונות הנתבעת, או כי הבעיה תוקנה כדבעי.
לאחר שבחנתי את חומר הראיות, ובהביאי בחשבון את העובדה שנטל ההוכחה מוטל על התובעת, נחה דעתי כי דין התביעה להידחות. כאמור, הנתבעת התלוננה על כך שהרכב מעשן כבר כארבעה חודשים לפני תום תקופת האחריות, ופעם נוספת כחודש לאחר התלונה הראשונה. בהמשך התלוננה על הבעיה שלוש פעמים נוספות לפני התיקון נשוא התביעה. תלונתה ביום 6.6.11 הייתה התלונה השישית בפרק זמן של פחות משמונה חודשים. לנוכח חזרת התלונה מספר פעמים בפרקי זמן קצרים, הרי שהסבירות לכך שהבעיה הייתה קיימת עוד בתקופת האחריות ולא טופלה כדבעי על ידי התובעת, אינה נמוכה מהסבירות שהבעיה נפתרה בתקופת האחריות וחזרה בתומה. עדותו של שלמה מלר, כפי שצוטטה לעיל , אינה מטה את הכף לטובת התובעת, שכן אין ספק שבהזדמנויות קודמות לתיקון נש וא התביעה לא תוקן ראש המנוע, ואולם השאלה היא אם לא היה מקום לבצע תיקון זה כבר בפעמים הראשונות שבהן התלוננה התובעת על כך שהרכב מעשן. לשאלה זו לא נותנות ראיות התובעת מענה. בנסיבות אלה, משלא הוכיחה התובעת כי הבעיה נוצרה רק לאחר תום תקופת האחריות, מן הדין לדחות את תביעתה.
לפיכך אני דוחה את התביעה.
התובעת תשלם לנתבעת הוצאותיה בתביעה זו בסך 3,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ה, 07 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: החברה המאוחדת בנמל בע"מ
נתבע: מעיין טורס בע"מ
שופט :
עורכי דין: