ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מרכזי עכו נגד נוהאד חלב :

לפני כבוד ה שופטת שושנה פיינסוד-כהן
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מרכזי עכו

נגד

הנאשם
נוהאד חלב


נוכחים:
ב"כ המאשימה –עו"ד רנא ח'טיב
הנאשם – נוכח
הסניגו ר-עו"ד קויקס נידאל

פרוטוקול

ב"כ המאשימה טוענת לעונש :
הבוקר דווח לי כי הנאשם הרס.
עסקינן בכתב אישום מתוקן שעניינו בניית דיר צאן בשטח של 345 מ"ר אשר נבנה ללא היתר. גילוי העבירה היה ביום 21/7/2010. אין ספק כי הנאשם עשה דין לעצמו עת שהחליט לבנות ללא היתר ובכך לקח את החוק לידיים. הנאשם דאג להגיש בקשה לקבלת היתר כפי שמופיע ברישומים שלנו בתיק ביום 02/9/2014. בקשתו נדונה במליאת הוועדה ביום 26/11/2014 אשר החליטה לדחות את הבקשה. לאחר שהנאשם הגיש תוכנית מתוקנת לוועדה, ביום 25/12/2014 בודקת התוכניות בדקה את התיק מחדש ונמצא כי המסומן להריסה טרם נהרס. עורך הבקשה לא סימן מבנים נוספים בחלקה. בנוסף הגדרות מבטון מסביב למגרש לא סומנו להריסה בהתאם לחתך של הגדר. עפ"י דיווח שהתקבל היום ממפקח הוועדה מר מחמוד זברי, נמצא כי הנאשם הרס את אשר מסומן להריסה, קרי, את הגג אשר בנוי בתוך קו הבניין לאורך המבנה מצפון וממזרח. התיק הוחזר למקום וככל הנראה הנאשם צריך לשלם עבור חידוש החלטה על מנת להכניס את התיק למליאה הקרובה. אין ספק כי מדובר בעבירה חמורה החותרת תחת שלטון החוק ובמערך התכנוני של מדינת ישראל.
מתחם הענישה ההולם הינו קנס כספי הנע בין 40,000 ₪ ל- 60,000 ₪, צו הריסה, צו אישור שימוש, כפל אגרה וחתימה על התחייבות.

הסניגור טוען לעונש:
בהמשך לדברי חברתי, באשר למצב התכנוני שהועלתה בפני ביהמ"ש, אני מאשר את מרביתו אך אוסיף כי לאחרונה בשיחה מול יו"ר הוועדה מר יוסף פארס אשר בעצמו לקח אחריות על טיפול בבקשה לקבלת ההיתר, מסר שאישר עקרונית היתר בנייה אך עיכוב קבלתו נובע מדברים טכניים וממתין לאישור המליאה שאמורה להתקיים ב- 14 לחודש. הנאשם לא ישב בחיבוק ידיים ועוד בשנת 2014 הגיש את הבקשה והכין את המסמכים הנדרשים. מאז כל הזמן הוא פנה לוועדה. תחילה בקשתו נדחתה בגלל בעיות בתוכניות. לאחר מכן הוגשה בקשה נוספת וסומנו בה חלקים להריסה. אח"כ הרס את המסומנים להריסה. כל הזמן היה עקבי והגיש את המסמכים הנדרשים. הגענו למצב בו עקרונית קיבל היתר ואנו מחכים להשלמת ההליכים מבחינה טכנית.

מגיש קובץ מסמכים. מוגש ומסומן נ/1.

מדובר בסטייה מהיתר ולא בנייה ללא היתר. יעודה של הקרקע הינו חקלאי והבנייה שנעשתה מטרתה חקלאית. בהתאם לייעוד, לא הייתה מניעה לקבל היתר. כל העיכוב כל הבעיה, הרי מדובר באדם שלא יודע קרוא וכתוב וסמך על אנשי מקצוע שיעשו את העבודה במקומו. שכר שירותיו של הנדסאי ומהנדס כאשר האחרון הבטיח לו ומסר לו שימשיך והכל בסדר ויתקבל היתר. עד עכשיו הוא מוסר לו תשובות שונות. מה שהתבקש ביצע ובתום לב סבר כי הוא משתמש כאשר יש לו היתר. עשה מאמצים לקבלת היתר. מצבו הבריאותי של הנאשם – מדובר בנאשם עם בעיות לב. סובל מבעיות רפואיות קשות. מציג מסמכים רפואיים. מוגש ומסומן נ/2. מפרנס יחידי למשפחה בורכת ילדים, זוג + 3 ילדים. שכרו מגיע לשכר מינימום 3,000 ₪ או 4,000 ₪ לחודש. הנאשם הודה בהזדמנות ראשונה וחסך זמן שיפוטי יקר.

בנסיבות העניין, מאחר ועקרונית יש היתר, כפל האגרה מתייתר. יש לאפשר לנאשם לקבל היתר לידיו. מתחם הענישה ההולם בנסיבות אלה, הוא 10,000 ₪ עד 25,000 ₪.

הנאשם:
אין לי מה להגיד.


גזר דין

1. הנאשם הורשע בעבירות של ביצוע עבודות בנייה הטעונות היתר ושימוש, ללא היתר, לפי סעיף 145 (א) וסעיף 204 (א) ו - 208 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965.

2. הנאשם הורשע בביצוע עבירה, אשר יש להתייחס אליה בחומרה, הן נוכח נפיצותה של עבירה זו והן נוכח היקף הבנייה כאמור בכתב האישום. בנקודה זו אוסיף כי יש בעבירה נשוא כתב האישום על מנת ללמד על עשיית דין עצמי ועל נטילת החוק לידיים.

3. הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה. יחד עם זאת, מדובר בהליך משפטי אשר התארך באופן ניכר ועיון בתיק מלמד על דחיות חוזרות ונשנות.

4. בתיק זה מדובר בדיר צאן בשטח כ – 345 מ"ר.

5. לזכותו של הנאשם יש לציין כי הנאשם אכן פעל ופועל לצורך קבלת היתר. במסגרת פעולתו זו הרס את שנדרש להריסה לצורך קבלת היתר, לא מדובר במבנה עצמו. לחובתו של הנאשם יש לציין את ההיקף בו מדובר וכי מדובר בבנייה שהיא לצורך הפקת רווח.

6. הנאשם אכן קרוב לקבלת היתר וכך עולה מטיעוני המאשימה. יחד עם זאת, עוד יש בפניו שלבים לא מעטים לעבור וזאת כעולה מנ/1, המכתב אותו הציג הסניגור על פיו, אישור תוספת דיר הצאן כרוכה גם בהקלה בקו בניין.

7. במצב דברים זה, מוצאת אני כי מתחם הענישה נע בין 10,000 ₪ ל – 45,000 ₪ קנס, צו הריסה וכפל אגרה.
הנאשם מצוי לטעמי בחלק הנמוך של מתחם הענישה.

8. לפיכך, ובהתחשב בהודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה, אני דנה את הנאשם, כדלקמן:

א. לתשלום קנס בסך 10,000 ש"ח או 20 ימי מאסר תמורתם.
בהתחשב במצבו הכספי של הנאשם ישולם הקנס ב - 20 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך 500 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 28/10/2015 ובכל 28 לחודש עוקב.

אי עמידה באחד מתשלומי הקנס במועדו, תביא את מלוא יתרת הקנס לפרעון מיידי.

ב. כמו כן, אני מחייבת את הנאשם בתשלום כפל אגרת בנייה בסך 21,183 ₪. הסכום הנ"ל ישולם במשרדי המאשימה עד ליום 06/10/2016 בניכוי כל סכום ששולם על חשבון האגרה עד כה.

ג. הריני מחייבת את הנאשם להרוס את המבנה המתואר בכתב האישום ולהפסיק את השימוש בו וזאת עד ליום 06/10/2016 אלא אם כן ישיג הנאשם בינתיים היתר בניה כחוק.

ד. כמו כן, אני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית ע"ס 7,000 ₪ להימנע למשך שלוש שנים מביצוע עבירה בגינה הורשע. תקופת ההתחייבות תחל בעוד שנה.

כתב ההתחייבות הנ"ל יחתם היום , שאם לא כן יאסר הנאשם למשך 5 ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום כ"ג אלול תשע"ה, 07/09/2015 במעמד הנוכחים.

שושנה פיינסוד-כהן , שופטת


מעורבים
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה גליל מרכזי עכו
נתבע: נוהאד חלב
שופט :
עורכי דין: