ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לשכת עורכי הדין נגד רפאל כהן :

לפני כבוד השופט יצחק כהן, סגן נשיא

המבקשת
לשכת עורכי הדין- ועד מחוז חיפה

ע"י ב"כ עו"ד גב' חנה קציר

נגד

המשיבים
1. רפאל כהן ת"ז XXXXX126

2. עו"ד ליאור מזור הנאמן על נכסיו של ר. כהן
בעצמו

3. מיכאל נימרון
ע"י ב"כ עו"ד גב' חנה בוסקילה

4. עו"ד שי עובד, מס' חבר בלשכת עוה"ד 47293.
בעצמו

פסק דין

1. בקשה שהוגשה על ידי לשכת עורכי הדין, ועד מחוז חיפה, למנות חבר לשכת עורכי הדין, להיות ממונה על ענייניו המקצועיים של מר רפאל כהן, עורך דין בהשעיה, בעל ת"ז מס' 58024126, ולטפל בכל הנוגע לפעולות שהיה על עו"ד רפאל כהן לבצע, בקשר עם המקרקעין המזוהים כחלקה 101 בגוש 11012, המצויים ברח' העצמאות 82 בקרית אתא (להלן – " המקרקעין").

2. המבקש הציע כי עו"ד שי עובד ימונה לטפל בעניינים הנזכרים, ועו"ד שי עובד הסכים לקבל את המינוי.

3. לאחר ששקלתי את הבקשה, ולאור ההבהרות שנמסרו לי בישיבה שהתקיימה בתאריך 6.9.2015, הנני מחליט כדלקמן:

(א) הנני ממנה את עו"ד שי עובד, מס' חבר בלשכת עורכי הדין 47293, על ענייניו המקצועי ים של מר רפאל כהן, עו"ד בהשעיה, בעל ת"ז XXXXX126, ולטפל בכל הפעולות שהיה על מר רפאל כהן לבצע בקשר למקרקעין.

(ב) מבלי לגרוע מסמכותו הכללית של עו"ד שי עובד, לטפל בכל העניינים שהיה על מר רפאל כהן לטפל בקשר למקרקעין, יהיה עו"ד שי עובד מוסמך לבצע כל הפעולות הדרושות והנוגעות לעניינים הבאים:

(1) רישום המקרקעין על שם מר מיכאל נימרון בעל ת"ז XXXXXX511.

(2) רישום בית משותף במקרקעין.

(3) ייחוד הערות אזהרה לדירות שתירשמנה בבית המשותף, ורישום הבעלות בדירות על שם רוכשיהן.

(ג) הנני מצווה על מר רפאל כהן למסור לעו"ד שי עובד, בתוך 14 ימים מהיום, את כל המסמכים שבידו, הקשורים לעסקאות שנעשו במקרקעין.

(ד) למען הסר ספק, ולפי סעיף 89ה' לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961, דינו של עו"ד שי עובד בעניינים שהתמנה להם לפי פסק דין זה, כדין מי שקיבל את שליחותו מידי לקוחותיו של עו"ד רפאל כהן, וזאת בכפוף לסייגים שנקבעו באותו סעיף. מטעם זה יהיה עו"ד שי עובד לבצע כל פעולה שמר רפאל כהן הוסמך לבצעה ביפויי הכוח הבלתי חוזרים שהופקדו בידיו בקשר ל מקרקעין האמורים.

(ה) כפועל יוצא מהאמור בסעיף 89ה' לחוק לשכת עורכי הדין, יהיה עורך דין שי עובד מוסמך להופיע בפני כל אדם או רשות שעורך דין רפאל כהן היה מוסמך להופיע בפניהם ולחתום על כל מסמך שעו"ד רפאל כהן היה מוסך לחתום עליו, והכל ככל שהדברים קשורים לעניינים שעורך דין שי עובד מונה לטפל בהם לפי פסק דין זה.

(ו) בתוך 30 ימים מהיום יודיע עורך דין שי עובד לכל לקוחותיו של מר רפאל כהן, המעוניינים במקרקעין, כי מונה לטפל בענייניו של מר רפאל כהן הנוגעים ל מקרקעין.

(ז) תקופת המינוי לפי פסק דין זה תהיה עד ליום 31.8.2016.

4. לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת המבקש, ולחייב את המשיב מס' 3 (מיכאל נימרון) לשאת בתשלום הוצאות הבקשה.

ניתן היום, כ"ב אלול תשע"ה, 06 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לשכת עורכי הדין
נתבע: רפאל כהן
שופט :
עורכי דין: