ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם מיוני נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

בקשה מס' 4

בפני כבוד ה רשם אריה ביטון

המבקש
(הנתבע)

אברהם מיוני

נגד

המשיבה
(התובעת)

הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה ובמעמד צד אחד ביום 29.5.2015.

לטענת המבקש, עניינה של התובענה היא הלוואה שנטל המבקש מהמשיבה בינואר 2004 בסך של 26,000 ש"ח. תשלומי ההלוואה נוכו מהמשכורת ולמיטב זכרונו של המבקש סיים לשלם את ההלוואה במלואה ולכן התובענה נעדרת עילה ואף ישנו שיהוי חמור של 10 שנים ויותר בהגשת התביעה. המבקש טוען כי המשיבה או מעסיקו מעולם לא פנו אליו לעניין השלמת החוב, אחרת היה משלים את תשלום ההלוואה ולכן נאלץ להתמודד עם ריביות והצמדות שלא לצורך. לכתב התביעה לא צורף ולו מסמך אחד המעיד על החוב הנטען ולא בוצע גילוי מסמכים בהתאם לתקנות. המבקש טוען כי ביום 20.5.2015 יצר קשר עם ב"כ המשיבה וביקש מסמכים הנוגעים לתובענה וכן ביקש הסכמה לארכה להגשת כתב הגנה ולטענתו ב"כ המשיבה הסכים לכך. עוד טוען המבקש כי ביום 25.5.2015 שלח אל ב"כ המשיבה מסמך בפקס בו חזר על בקשתו לקבל מסמכים נוספים ולאשר בכתב את הארכה להגשת כתב ההגנה. ב"כ המשיבה ביצע מחטף ופנה לקבלת פסק הדין בהיעדר ההגנה. המבקש טוען כי נודע לו על קיומו של פסק הדין כנגדו רק ביום 15.6.2015 מבירור במרכז המידע מאחר ולא התקבל מענה מב"כ המשיבה. התקיימה שיחה בין הצדדים ביום 17.6.2015 וב"כ המשיבה טען כי הוא לא זוכר במה מדובר וביום 29.6.2015 הזמין את המבקש לפגישה במשרדו.

לטענת המשיבה, בתאריך 6.4.2015 בוצעה מסירה כדין לידי המבקש אשר חתם עליה בעצמו. עד ליום מתן פסק הדין חלף למעלה מחודש וחצי בו למבקש הייתה אפשרות להגיש כתב הגנה. המשיבה מציינת כי הבקשה לארכה הוגשה לאחר שהמשיבה הגישה בקשה לפסק דין. עוד טוען ב"כ המשיבה כי לא אישר כל בקשת ארכה. המשיבה מציינת כי פסק הדין בוצע במלואו וכיום למבקש לא קיים כל חוב כלפי המשיבה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, מצאתי להורות על ביטולו של פסק הדין מהטעמים שיפורטו להלן:

א. ביטול מחובת הצדק
נראה כי אין מקום להורות על ביטולו של פסק הדין מחובת הצדק. כתב התביעה הומצא למבקש ביום 25.3.2015 ונחתם על ידו. אין כל מחלוקת כי המבקש קיבל לידיו את כתב התביעה ואף פנה בעניין אל המשיבה.

ב. ביטול לפי שיקול דעת בית המשפט
בבחינת סיבת מחדלו של המבקש מלהתגונן, סיבת המחדל הנטענת על ידי המבקש היא קיומם של הליכים בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט. משלא הגיש המבקש לתיק בית המשפט בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה כמקובל או הודעה על ההליכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אין בכך כל הסבר המניח את הדעת באשר לאי הגשת כתב הגנה במועד. יחד עם זאת, אין בנסיבות העניין לגלות זלזול בהליכים המשפטיים אלא לכל היותר רשלנות מצדו של המבקש, אשר ניתן לרפאה בהטלת הוצאות.

בהתאם להלכה הפסוקה, פסק דין שניתן כהלכה לא יבוטל על פי בקשת הנתבע אלא אם כן יש בידו להראות שתצמח לו תועלת מן הביטול. במקרה שבפניי, טען המבקש כי שילם את מלוא חוב ההלוואה למשיבה וכי לא חב לה מאום. מטיעוני המבקש עולה, כי נדרש בירור ראייתי לגופו של עניין, שכן טענותיו מהוות הגנה אפשרית שאם תתקבלנה, יכול הדבר להוביל למתן החלטה שונה מזו שניתנה בהיעדר הגנה.

לאור האמור לעיל, מצאתי להורות על ביטול פסק הדין, לפי שיקול דעת בית המשפט. פסק הדין שניתן ביום 29.5.2015 מבוטל.

על המבקש להגיש לתיק בית המשפט כתב הגנה ביום 30 ימים מיום המצאת החלטתי זו.

בנסיבות העניין, נוכח אי הגשת כתב הגנה במועד, מצאתי לחייב את המבקש בתשלום הוצאות הבקשה ובשכ"ט עו"ד בסך של 1,000 ₪ שישולמו למשיבה תוך 20 ימים.

ניתנה היום, י"ח אלול תשע"ה, 02 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם מיוני
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: