ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחים אוזן חברה לבניה בע"מ נגד ערן פלג :


בפני כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

מבקשת

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

נגד

משיבים

  1. ערן פלג
  2. שירה לי פלג
  3. ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ (ניתן פסק דין)
  4. שלמה שורקי

החלטה

בקשה של המשיב 4, הוא הצד השלישי בהליך זה, להתיר לו להגיש כתב הגנה להודעת הצד השלישי שהוגשה כנגדו ומנגד בקשה של המבקש, היא הנתבעת בהליך זה ליתן כנגד הצד השלישי פסק דין בהיעדר הגנה.
ברקע המחלוקת, הגשת כתב תביעה מתוקן על ידי המשיבים 1 ו – 2, הם התובעים בהליך זה, ביום 13.7.15. כתב ההגנה של הנתבעת לכתב התביעה המקורי הוגש ביום 23.6.13 והודעת צד שלישי הוגשה על ידה ביום 26.6.13. למרות פרק הזמן הארוך שחלף ממועד הגשת הודעת הצד השלישי, הצד השלישי לא הגיש עד היום כתב הגנה להודעה שניתנה כנגדו. מן הצד השני, הנתבעת לא ביקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה כנגד הצד השלישי, עד לאחר שהגיש בקשתו להתיר לו להגיש כתב הגנה.
מתגובת הצד השלישי לבקשת הנתבעת לקבל פסק דין בהיעדר הגנה עולה כי הטעם לאי הגשת כתב הגנה על ידי הצד השלישי במועד מוקדם יותר היה מחלוקת של הצד השלישי עם בא כוחו, בגינה לא היה בידי בא כוחו יפויי כוח לייצגו. הצד השלישי מסכים כי נהג בחידלון בחוסר מעש כלשונו, אולם טוען כי לא ייגרם נזק אם יותר לו להגיש כתב הגנה כעת.
מבחינה דיונית, בקשת הצד השלישי להגיש כתב הגנה, אינה נהירה. לכאורה ובהתאם לתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 (להלן: "התקנות"), ככל שמוגש כתב טענות מתוקן:
"...ישיב עליו בעל הדין שכנגד, או יתקן בלי נטילת רשות, את כתב טענותיו הוא,...".
כלומר, לכאורה לא נדרשת רשות של בית המשפט לשם כך. טוענת הנתבעת, כי זכות התיקון קמה רק לצד שכבר הגיש כתב טענות קודם ואיננה מקנה זכות שלא הייתה קודם לכן להגשת כתב טענות שמעולם לא הוגש. אינני משוכנעת כי כך הדבר, נוכח הדיבור "ישיב עליו בעל הדין שכנגד", כלומר לכאורה מאפשרות התקנות לבעל דין להשיב לכתב הטענות המתוקן ולא רק לתקן כתב טענות קודם שלו.
עם זאת, במקרה זה, הנתבעת טרם הגישה כתב הגנה מתוקן לכתב התביעה המתוקן שהגישו התובעים והיא אף איננה חייבת לעשות כן בהתאם לתקנה 95 לתקנות. כמו כן לא הוגשה הודעת צד שלישי מתוקנת על ידי הנתבעת. הצד השלישי יוכל להסתמך על תקנה 94 לתקנות רק אם הנתבעת תתקן את כתב ההגנה שהגישה ואת הודעת הצד השלישי בהתאם. ייתכן ומטעם זה ביקש הצד השלישי רשות של בית המשפט להגיש כתב הגנה, אולם נראה כי צודקת הנתבעת בטענתה כי היה על הצד השלישי להגיש בקשה להארכת מועד להגשת כתב ההגנה ולא להגיש בקשה להגשת כתב ההגנה, כאילו לא חלפו שנתיים מאז הוגשה הודעת הצד השלישי.
על כן נראה כי ראוי במקרה זה לבחון לגופו של עניין את השאלה אם יש מקום לאפשר לצד השלישי להגיש כעת כתב הגנה אם לאו, ללא קשר לתיקון כתב התביעה. בהקשר זה מפנה הנתבעת לע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ. סולל בונה בע"מ בו אישר בית המשפט העליון מתן פסק דין בהיעדר הגנה, למרות שבעת מתן פסק הדין, הייתה מונחת בפני בית המשפט בקשת רשות להתגונן, אם כי זו הוגשה בטרם ניתנה אורכה להגשתה.
אני סבורה כי ראוי להבחין מקרה זה מענייננו, נוכח היות ההליך שנדון באותו עניין הליך בסדר דין מקוצר. בהליך בסדר דין מקוצר אין לנתבע זכות להתגונן והוא רשאי רק לבקש רשות להתגונן וככל שלא יקבל רשות, יינתן נגדו פסק דין על סמך כתב התביעה. ההליך כאן, אינו בסדר דין מקוצר, לנתבעת הייתה זכות להגיש כתב הגנה ורק אם התובעים יזכו בדינם, תיכנס לפעולה הודעת הצד השלישי שהוגשה על ידי הנתבעת.
טוענת עוד הנתבעת, כי למרות שבהליך זה טרם התקיים דיון, הרי שהתקיימו בו הליכים רבים אחרים לרבות מינוי מומחים על ידי בית המשפט ומעורבותו הפתאומית של הצד השלישי בהליך עלולה להאריך את ההליך ולסרבל אותו ולכך אין מקום.
אני סבורה כי אין בכך טעם טוב שלא לאפשר לצד השלישי להגיש כתב הגנה, שכן ככל שהצד השלישי יבקש לקיים הליכים אשר יאריכו או יסרבלו את ההליך, ניתן יהיה לשקול כל הליך כזה בבוא העת ולקבל החלטה מתאימה, לרבות חיוב בהוצאות. בהקשר זה, אין זה בלתי רלוונטי, כי התובעים עצמם לא התנגדו להגשת כתב ההגנה על ידי הצד השלישי, למרות שהם בעלי האינטרס הראשון במעלה לסיים את ההליך בהקדם האפשרי.
עוד אני סבורה כי יש רלוונטיות לכך שהנתבעת לא פנתה וביקשה פסק דין מותנה בהיעדר הגנה משך שנתיים. מסבירה הנתבעת כי לא עשתה כן משום שהמתינה לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט בתחום האלומיניום, נוכח העובדה כי הודעת הצד השלישי עניינה הליקויים הנטענים על ידי התובעים בתחום האלומיניום. ייתכן וכך בחרה הנתבעת לעשות משיקוליה היא. עם זאת, לא הייתה מניעה כי הנתבעת תבקש פסק דין מותנה מיד עם חלוף המועד להגשת כתב הגנה על ידי הצד השלישי ולשם כך לא נזקקה הנתבעת לחוות דעת כל שהיא.
מכל הטעמים לעיל ומשנראה כי ההליך טרם התקדם באופן שהגשת כתב ההגנה על ידי הצד השלישי תעכב אותו, מצאתי לנכון להתיר לצד השלישי להגיש כתב הגנה להודעת הצד השלישי שהוגשה נגדו, אולם זאת בכפוף לכך שהצד השלישי לא יוכל לטעון כנגד ההליכים שהתנהלו עד כה בין הצדדים ושלהם לא היה צד מאחר שלא נטל עד כה חלק בהליך וכן בכפוף לתשלום הוצאות לנתבעת.
אני מחייבת את הצד השלישי לשלם לנתבעת הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עו"ד בסכום של 3,000 ₪ וזאת עד יום 24.9.15. ככל שהצד השלישי ייעשה כן וימציא אישור של הנתבעת כי שילם לה את הסכום האמור במועד שנקבע, יוכל להגיש עד אותו מועד כתב הגנה להודעת הצד השלישי. ככל שלא ייעשה כן, לא יוכל להגיש כתב הגנה ויינתן כנגדו פסק דין מותנה לטובת הנתבעת.
המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ה, 31 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אחים אוזן חברה לבניה בע"מ
נתבע: ערן פלג
שופט :
עורכי דין: