ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל מלול רוטנברג נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעת

טל מלול רוטנברג

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי, נוירולוגי ופסיכיאטרי. בהודעתה מיום 21.7.15, ובהמשך להחלטתי מיום 28.6.15, הודיעה התובעת כי הינה מוותרת על הבקשה למינוי בתחום הנוירולוגי והפסיכיאטרי, ועומדת אך על בקשתה למינוי בתחום האורתופדי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדי , עקב תאונת הדרכים נשוא התובענה. עם זאת, נוכח דלות התיעוד הרפואי שהוצג, וסמיכותו למועד התאונה, ואף בשים לב למועד התאונה, אני מורה כי התובעת היא שתשא בהוצאות המומחה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר משה לוינקופף, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 22.10.10.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, וכאמור לעיל, תישא התובעת בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה, ותדחה את התז"פ ליום 3. 3.16.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ה, 31 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טל מלול רוטנברג
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: