ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Fesahaye gazaye haptoum נגד י.ב. שיא משאבים בע"מ :

01 ספטמבר 2015
לפני: כבוד הרשם אלעד שביון

התובע:
Fesahaye gazaye haptoum
ע"י ב"כ עו"ד אבי סרוסי
-
הנתבעת:
י.ב. שיא משאבים בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ניקול יורק

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת (להלן – המבקשת) לחייב את התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות משפט, אם וככל שתידחה התביעה שהגיש.

תמצית טענות הצדדים:

1. לטענת המבקשת יש לחייב את התובע להפקיד בקופת בית הדין ערובה בשיעור של 30,000 ₪ לפחות להבטחת הוצאותיה המשפטיות. לגרסתה כתב התביעה אינו נוקב במען בו מתגורר התובע ומהתנהלות זו ברור, כי סיכויי המבקשת לגבות הוצאותיה אם תידחה התביעה אפסיים. עפ"י ההלכה הפסוקה תובע המתגורר במקום בלתי ידוע ויתכן אף מחוץ לתחום השיפוט ואין בידו להצביע על נכסים במדינת ישראל מהם יוכל להיפרע הוצאותיו, די בכך כדי לחייבו בהפקדת ערובה. המבקשת הוסיפה, כי מדובר בתביעה מנופחת וטורדנית והפקדת הערובה תגן על זכות הקניין שלה.

2. מנגד טען התובע, כי מדובר בניסיון כוחני להכביד על עניינו הצודק ולהציב בפניו "חסמי כניסה" דיוניים בלתי ראויים או סבירים. זכות הגישה לערכאות הוכרה בפסיקה כזכות חוקתית ראשונה במעלה ועל כן השימוש בהפקדת ערובה ייעשה במשורה ובמקרים נדירים בלבד. תביעתו של התובע אינה מופרכת, היא מבוססת היטב מבחינה עובדתית ומשפטית וסיכויי ההצלחה שלה גבוהים.

3. במסגרת תשובה מטעם המבקשת היא מדגישה את עניין נקודות הזיכוי ממס בגינן היא זכאית להשבה. המבקשת הוסיפה, כי בתיק זה התקיים התנאי שעניינו מופרכות התביעה שהוגשה ע"י התובע ואף לפי פסיקת בתי הדין יש מקום לחיוב בערובה, שכן המבקשת הוכיחה, כי לא תוכל להיפרע מן התובע, שכן הוא נתין זר, נעדר מען קבוע ונעדר כל נכסים בני פירעון.

דיון והכרעה:

4. בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991 לא מצויה תקנה מקבילה לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984 המתייחסת לחיוב תובע בהפקדת ערובה לתשלום הוצאותיו של נתבע. עם זאת, בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי במקרים המתאימים ניתן לאמץ את ההסדר הקבוע בתקנה זו מכוח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969 (דב"ע (ארצי) נד/189–9 סוסנוביק – מנחם מאור, (22.8.1994); דב"ע (ארצי) נה/218–3 עלי איוב אל הדיה – שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט 391).

5. במסגרת ההכרעה בבקשה להפקדת ערובה, יש לאזן בין זכות הגישה של התובע לערכאות לבין זכותו של בעל הדין הנתבע לכך שיוכל לגבות את הוצאותיו במידה והוא נגרר להליכי סרק ו/או אם וככל שתדחה התביעה כנגדו.

6. פסה"ד המנחה ניתן בתיק ע"ע 1424/02 פתחי אבו נאסר נ'SAINT PETER IN GALLICANTU שם נקבע, בין היתר לעניין עובד זר, כדלקמן: "כשהתובע הוא עובד זר - יברר בית הדין תחילה, אם הוא נמנה על תושבי מדינה החתומה על אמנת האג. נמצא כי כך הוא, יהיו שיקולי בית הדין דומים לאלה הנוהגים כלפי תובע שהוא תושב ישראל. נמצא כי אין האמנה חלה, יהיה המעסיק חייב בהוכחת אחד מאלה: התביעה שהוגשה נגדו מופרכת על פניה; ייגרם למעסיק נזק של ממש כתוצאה מהגשת התביעה; העובד לא מילא אחר חיובים שהושתו עליו בעבר בפסיקתו של בית הדין".

7. לאחרונה חזר ביה"ד הארצי על ההלכה לפיה עצם היותו של בעל דין אזרח זר אין בו, כשלעצמו, כדי להוות נימוק לחייב את בעל הדין בהפקדת ערובה ושב על ההלכה לפיה, עובד זר יחויב בהפקדת ערובה באותם מקרים שבהם הושתו עליו בעבר הוצאות משפט או חיובים אחרים אותם לא פרע, או שעל פניו הוכיח המעסיק כי ייגרם לו נזק של ממש כתוצאה מהגשת התובענה, או שתובענתו מופרכת על פניה וכי הזכות לגבות הוצאות משפט נסוגה מפני זכותו של העובד לזכויות, דוגמת שכר מינימום, ומפני החשיבות המוסרית, חברתית וכלכלית שנודעת להגנה על עובדים זרים והימנעות מהעמדת מכשולים בדרכם למימוש זכויותיהם בבתי הדין (ראו ההחלטה בתיק ע"ע 13652-10-13 ARAGAWI AMLESET נ' י.ב. שיא משאבים בע"מ ואח' , ניתנה ביום 9.4.14).

מן הכלל אל הפרט:

8. כאמור בפסיקה, עצם היותו של התובע עובד זר או מבקש מקלט, אינה מהווה עילה לחיובו בהפקדת ערובה.

9. מעיון בתיק ביה"ד עולה, כי התובע הינו אזרח אריתריאה, מדינה אשר אינה נמנית על המדינות החתומות על אמנת האג.

בנסיבות אלה על המבקשת להוכיח אחד מאלה: על התובע הושתו בעבר הוצאות משפט או חיובים אחרים אותם לא פרע; ייגרם למבקשת נזק ממשי כתוצאה מהגשת התביעה; התביעה מופרכת על פניה.

10. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בבקשה, בתגובה ובתשובה, לא מצאתי כי המבקשת הוכיחה ולו אחד מאלה.

11. ראשית, לא הוכח, כי התביעה מופרכת על פניה. מדובר בתביעה למימוש זכויות בתחום משפט העבודה המגן הנובעות לטענת התובע, מעבודתו וסיומה של עבודתו אצל המבקשת. במסגרת כתב ההגנה שהוגש מטעם המבקשת הוכחשו, אמנם, טענות התובע ברם, טענות הצדדים טעונות בירור עובדתי ומשפטי ולא ניתן לקבוע בשלב מקדמי זה של ההליך, כי תביעת התובע מופרכת על פניה ו/או חסרת בסיס.

12. שנית, המבקשת לא טענה וממילא לא הוכיחה, כי התובע נמנע משלם הוצאות משפט או מלפרוע חיוב שהושת עליו בעבר.
13. שלישית, המבקשת לא המציאה כל ראיה לנזק העלול להיגרם לה מעצם ההתדיינות עם התובע. הטענה שהיא לא תוכל לגבות את הוצאותיה מהתובע אם תידחה תביעתו וכי הוא תושב חוץ שאין לו נכסים בארץ (טענה שלא גובתה בראיה כלשהי), אין בה, כשלעצמה, כדי להוות טעם מספיק לפגיעה בזכות היסוד של התובע לגישה לערכאות.

14. יחד עם זאת, בהתאם לפסיקת ביה"ד הארצי, אי ציון כתובת מגורים, בארץ או בחו"ל, מהווה נימוק לחיוב תובע בהפקדת ערובה. ויודגש, בענייננו התובע לא ציין כלל את כתובתו בכתב התביעה או במסגרת התגובה (ראו בש"א (ארצי) 338/05 הרב שלמה בניזרי ואח' נ' rudarska Rosita stefanova).

15. בנסיבות אלו ועל יסוד האמור לעיל, אני קובע כמפורט להלן:

א. ככל שהתובע ימסור את כתובתו עד ליום 17.9.15, תידחה הבקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה.
ב. ככל שהתובע לא ימסור את כתובתו תוך המועד האמור לעיל, יחויב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשת בסך 1,500 ₪ עד ליום 15.10.15. סכום זה נקבע באופן מידתי כאמור בפסיקת בתי הדין לעבודה.

16. הוצאות הבקשה יישקלו עם סיום ההליכים.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ה, (01 ספטמבר 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: Fesahaye gazaye haptoum
נתבע: י.ב. שיא משאבים בע"מ
שופט :
עורכי דין: