ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אזולאי חלפים ושרותי רכב בע"מ נגד עמית דברי מאפה קפואים בע"מ :

בקשה מס' 2

בפני כבוד ה רשם אריה ביטון

המבקשת
(הנתבעת)

אזולאי חלפים ושרותי רכב בע"מ

נגד

המשיבה
(התובעת)

עמית דברי מאפה קפואים (2003) בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה ובמעמד צד אחד ביום 28.8.2014.

לטענת המבקשת, הפעם הראשונה בה נתקלה בתביעה הייתה עת בעל החברה, מר אזולאי דוד, קיבל לתיבת הדואר בביתו דבר דואר מרשות האכיפה והגבייה. המבקשת טוענת , כי אי תגובתה לכתב התביעה לא נבעה מזלזול בבית המשפט אלא כי כתב התביעה וכל מסמך משפטי לעניין התביעה מעו לם לא נמסרו לידיה. בחודש מאי 2013 הפסיקה את פעילותה עקב קשיים כלכליים וכל זאת טרם הניסיון למסור את אישור המסירה לידיה ע"י שליח. המשיבה הכניסה את רכבה למוסך לצורך החלפת מנוע, הרכב טופל כראוי, המנוע התקול הוחלף במנוע אחר והתמורה שולמה במלואה. לאחר מספר ימים שבה המשיבה עם רכבה למוסך לצורך טיפול בתקלה שונה לג מרי אשר אינה קשורה להחלפת המנוע, בעיה בסטרטר ואגן השמן. המבקשת טיפלה במסירות גם בתקלה זו, חייבה את המשיבה וזו שילמה את התמורה במלואה. המבקשת מכחישה את הטענות לגבי פגיעה במחשב הרכב ובמערכת החיווט וכן טענה בעניין החלפת מד מצערת ללא היוועצות עם המשיבה. ה מבקשת טוענת כי למשיבה ניתנה תקופת אחריות וכי בכל תקופת האחריות לא פנתה המשיבה אף לא פעם אחת בעניין התקלה במנוע וכי בכל הפעמים שהרכב הוכנס למוסך היו לצורך טיפול בתקלות שונות אשר אינן קשורות למנוע.

המשיבה טוענת, כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור של שמונה חודשים וזאת מבלי שמפרטת המבקשת מה הסיבות לאיחור הניכר. לפני כחצי שנה נפתח תיק הוצל"פ לביצועו של פסק הדין במסגרתו נמסרה האזהרה למבקשת וננקטו בו הליכים שונים, כך שאין ספק שהמבקשת ידעה על התיק עוד זמן רב קודם להגשת בקשתה אודות פסק הדין. המשיבה טוענת כי הטענה בדבר אי קבלת כתב התביעה הינה טענת סרק שכן המוסר שרון כנפי הצהיר כי ביקר במקום והבעלים מר אזולאי סירב לחתום, והמסירה אומתה עם החנות הסמוכה. טענת המשיבה היא שהמנוע שהוחלף היה במצב ירוד וגרם לה לנזקים. עוד טוענת המשיבה כי טענותיה של המבקשת נטענו ללא בסיס עובדתי ו/או משפטי וכי התביעה מבוססת בין היתר על חוות דעת שמאי מוסמך אשר קבע בצורה חד משמעית כי המנוע שהותקן היה במצב יר וד עם בלאי גבוה מאוד, וכהגדרתו "מנוע עייף". גם המוסך המורשה מצא כי המנוע אינו תקין ולפיכך החליף למנוע אחר.

בתגובתה של המבקשת, טוענת היא כי באותו היום בו קיבל מר אזולאי דבר דואר מטעם רשות האכיפה והגבייה פנה לבא כוחו על מנת שייצגו בעניין הנדון. המשיבה בתגובתה נמנעה מלפרט מול מי אומתה זהותו של אזולאי בחנות "סיני סטור" והסתפקה במשפט כי "המסירה אומתה עם חנות סיני סטור" ובכך השאירה את שם המאמת, לכאורה, באפלה. בדיקה יסודית עם כלל עובדי החנות העלתה את המסקנה כי מעולם לא אומתה זהותו של אזולאי עם מי מעובדי החנות. באשר לטענה כי המבקשת לא הביאה חוות דעת מטעמה , טוענת המבקשת , כי המנוע לא ברשותה ועקב כך אין ביכולתה להביא חוות דעת מטעמה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשה מהטעמים שיפורטו להלן:

א. הארכת מועד שנקבע בחיקוק
לטענת המשיבה ישנו איחור בהגשת הבקשה לביטול פסק הדין מיום קבלת האזהרה מלשכת ההוצל"פ. המשיב לא צירף לתגובתו אישור מסירה של ההודעות מלשכת ההוצל"פ להוכחת טענתו כך שלא ניתן לקבוע כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור.

ב. ביטול מחובת הצדק
טענת המבקשת היא כי כתב התביעה הומצא לכתובת הנתבעת וכי על המשיב היה להמציא את כתב התביעה אל כתובת בעל הנתבעת, זאת כיוון שהנתבעת הפסיקה פעילותה. מעיון בתיק עולה כי פסק הדין ניתן על סמך תצהיר שליח מוסר לפיו בעל הנתבעת סירב לקבל את כתב התביעה והכתובת אומתה ע"י תדפיס שאילתא עדכני מרשם החברות. המבקש ת לא הרא תה כי כתובתה הרשומה ברשם החברות אינה עדכנית או שונתה ולפיכך, ההמצאה נחזית להיות כדין ואין לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.

ג. ביטול לפי שיקול דעת בית המשפט
טענת המבקשת כי לא קיבלה לידיה דבר ובניגוד לטענת השליח המוסר, לא אומתה לאשורה. אולם בבחינת סיבת מחדלה של המבקש ת להגשת כתב הגנה במועד לא ניתן לראות כזלזול מופגן בהליכים המשפטיים , ולכל היותר ניתן לרפא את המחדל בתשלום הוצאות המשיבה.
בחינת סיכויי ההצלחה של המבקשת, מעלה כי למבקשת טענות הגנה כנגד התביעה, וכי ביצעה טיפול ברכבה של המשיבה כראוי. לנוכח ההלכה הפסוקה, אשר לפיה יש להעדיף את הזכות החוקתית לזכות הגישה לערכאות על פני טענות פרוצדורליות, ולאור התרשמותי כי טענות המבקשת מצריכות ומצדיקות קיום בירור ראייתי כדין , מצאתי להעדי ף זכות זו וליתן למבקשת את יומה בבית המשפט.

לאור האמור לעיל, מ צאתי להורות על ביטולו של פסק הדין לפי שיקול דעת בית המשפט, בכפוף לתשלום הוצאות בסך של 1500 ₪ בתוך 10 ימים מיום המצאת ההחלטה .

על המבקשת להגיש לתיק בית המשפט כתב הגנה בתוך 20 ימים מיום המצאת החלטתי זו. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

אי הגשת כתב ההגנה במועד, יותיר את פסק הדין על כנו.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשע"ה, 30 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אזולאי חלפים ושרותי רכב בע"מ
נתבע: עמית דברי מאפה קפואים בע"מ
שופט :
עורכי דין: