ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונלד אדוארד מסרי נגד אליהו חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובע

רונלד אדוארד מסרי

נגד

נתבעת

אליהו חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובחוות הדעת הרפואיות אודות מצבו הבריאותי, להלן הצעתי לפשרה:

נזק לא ממוני – 12,000 ₪
הפסדי שכר ואובדן כושר השתכרות – 60,000 ₪
(בשים לב לשיעור הנכות, מהותה ומכלול
הנתונים שהוצגו ואלה שלא הוצגו)
עזרה והוצאות מכל סוג - 7,000 ₪

לסכומים אלו יווספו החזר אגרה ושכר טרחת עורך-דין.

אין לנכות את מחצית שכר טרחת המומחה בתחום האורתופדיה, שכן התובע, כנפגע בתאונת דרכים זכאי לבירור מצבו, אף אם לא חל שינוי בשיעור נכותו.

ההצעה היא על פי הנתונים המצויים כעת ואין בה כדי לחייב.

יובהר, כי חוות הדעת של ד"ר קמחין אסורה בהגשה גם כאשר מדובר בתחשיב (ראה החלטת כבוד הרשמת עידית קצבוי) ולא ניתן להיתמך בה.

הצדדים יבואו בדברים ויודיעו עמדתם. התובע בתוך 14 ימים והנתבעות בתוך 30 ימים שלאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, תוגשנה עד ליום 15/11/15 .
עדויות ההגנה, תוגשנה עד ליום 15/12/15.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

מועד קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ה, 28 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רונלד אדוארד מסרי
נתבע: אליהו חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: