ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבינדב משרקי נגד גן רוז סיטי אירועים בע"מ :

לפני:

כבוד השופט תומר סילורה

התובע
אבינדב משרקי
ע"י ב"כ: עו"ד ארז כהן
-
הנתבעות

  1. גן רוז סיטי אירועים בע"מ – ח.פ 513477141
  2. גן עמנואל סיטי בע"מ – ח.פ 514292721

פסק דין

1. הנתבעות נדרשו להגיש כתב הגנה, אולם לא הגיש ו עד היום כתב הגנה מטעמ ן.

2. מאישור המסירה שצירף ב"כ התובע עולה, כי כתב התביעה נמסר לנתבעות בדואר רשום עם אישור מסירה עוד ביום 21.5.2015.

3. ביום 29.6.2015 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהתאם להחלטתי מיום 29.6.2015 הוארך המועד להגשת כתב הגנה לנתבעות עד ליום 19.7.2015. דא עקא, מאחר ועד היום טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעות, חרף המועד המוארך, אין מנוס מלהיעתר לבקשה.

4. לפיכך, בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעות, בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

5. אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לת ובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא להן פסק הדין את הסכומים הבאים:

א. הפרשי שכר מינימום וגמול שעות נוספות בסך 41,701 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ב. דמי נסיעות בסך 4,388 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ג. דמי הבראה בסך 3,173 ₪ בצירו ף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ד. פדיון חופשה בסך 5,491 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ה. דמי חגים בסך 3,494 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ו. תוספת ותק בסך 2,581 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ז. אי הפרשה לקרן השתלמות בסך 354 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ח. פיצוי פיטורים בסך 11,825 ₪ ודמי הודעה מוקדמת בסך 2,580 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
ט. פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
י. פיטורים שלא כדין בסך 5,160 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
יא. פיצוי מכח חוק הגנת השכר בסך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ( 18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
יב. שכר יום עבודה בסך 198 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (18.5.2015) ועד לתשלום בפועל.
יג. הוצאות משפט (אגרות)בסך 223 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי המבקש לבטלו.

ניתן היום, י"ג אב תשע"ה, (29 יולי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אבינדב משרקי
נתבע: גן רוז סיטי אירועים בע"מ
שופט :
עורכי דין: