ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אולג בלומנוב נגד ויקטור ימפולסקי :

בפני כבוד ה שופט אייל דורון

התובע
אולג בלומנוב

נגד

הנתבע
ויקטור ימפולסקי
ע"י עוה"ד מרים קמינסקי ואח'

החלטה

1. תיק זה הועבר לטיפולי.

2. בהתאם להוראת תקנה 214 יא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984, אני קובע ישיבה מקדמית ליום 11.2.16 שעה 09:45.

3. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם טרם הישיבה.
תצהירי התובע יוגשו תוך 45 ימים מהיום. תצהירי הנתבע יוגשו תוך 45 ימים מקבלת תצהירי התובע .
בשים לב לאופן בו החלה התובענה את דרכה, מובהר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית אף אם צורפו בשלב מוקדם יותר תצהירים לתמיכה בכתבי טענות, בבקשות רשות להגן, או בהתנגדויות (ואולם הצדדים רשאים להגיש הודעה לפיה הם מסתמכים על תצהיר/ים כאמור, המצויים בתיק).

4. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
יש לקחת בחשבון שלא תישמענה טענות כי מסמכים קיימים אך "לא צורפו".

5. לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

6. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות.

7. על בעלי הדין להקפיד להמציא לכל יתר הצדדים העתק מכל מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההמצאה תיעשה במישרין, בדרך הקבועה בדין, במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט והפרתה עשויה להוביל לחיוב בהוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, י"ג אב תשע"ה, 29 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אולג בלומנוב
נתבע: ויקטור ימפולסקי
שופט :
עורכי דין: