ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו מרדכי נגד ועד מקומי יובל :


בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

מבקשים

  1. אליהו מרדכי
  2. יעל מרדכי

נגד

משיבים

ועד מקומי יובל

החלטה

מונחת לפני התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב.

התובע ,ועד מקומי יובל . בכתב התביעה נטען כי הנתבעים הם חברי האגודה המתגוררים בשטח המושב יובל ובאחזקתם משק ונחלת מגורים הכוללים מבנים ו/או מטעים ו/או משק.

התובע מבקש לחייב את הנתבעים בתשלום מסים מוניציפאליים בסך של 9,768 ₪.

הוראת החיקוק עליה מבסס התובע את כשירות התביעה להיות מוגשת על דרך של תביעה על סכום קצוב היא "סעיף 132 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזורית) ( תשי"ח 1958) לפיה יש לו ועד המקומי כל הסמכויות שיש למועצה האזורית לפי סעיף 63 לאותו צו".

לכתב התביעה צורפה כרטסת הנהלת החשבונות של הנתבעים אצל התובעת.

כמו כן, מצורף לכתב התביעה מכתב דרישה מיום 29.12.2014 שנשלח בדואר רשום.

טענות הנתבעים-

הנתבעים טוענים כי הוראת החוק עליה מבוססת התבי עה אינה מקימה לתובע זכות לחייב או לגבות מס מוניציפאלי מהנתבעים. לטענת הנתבעים, מטעם זה בלבד יש לדחותביעה.

מאחר שאין הוראה מהפורשת של חיקוק ואין התחייבות בכתב , הרי שה תביעה אינה יכולה לבוא בשערי הת ביעה על סכום קצוב.

הנתבעים מודים כי הם מתגוררים בישוב כפר יובל ולטענתם משלמים מלוא התחי יבויותיהם המבוססות על החוק והדין.

עוד טוענים הנתבעים כי הסכומים חסרי בסיס בדין, מופקעים ומוגזמים.

בחלק המשפטי של הבקשה טוענים הנתבעים כי בשלב של בקשת ר שות להתגונן אין צורך להראות כיצד תוכח הגנה , אין קב יעת ממצאים, ואין שקילת מהימנות .

דיון:

מעיון בהוראות צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות) תש"י"ח 1958 , עולה לכאורה כי ה נתבעים צודקים לגבי מקור הסמכות של הועד לגבות מסים מוניציפאליים . לכאורה, הוראות הצו עליהן מתבססת התביעה אינן ההוראות שמכוחן מוסמך הועד להטיל מסים.

בהעדר הצבעה על הוראת חוק שמקימה את הזכות לתבוע בסדר דין מקוצר, אני מורה למחוק את הכותרת. התצהיר ישמש כתב הגנה.

התביעה תידון בסדר דין מהיר . הצדדים יחליפו מסמכים לפי התקנות.

המזכירות תקבע את התיק להוכחות לחודש אוקטובר 2015.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו מרדכי
נתבע: ועד מקומי יובל
שופט :
עורכי דין: