ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד קרדן רכב בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה אושרית הובר היימן

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעת

קרדן רכב בע"מ

פסק דין

התביעה שבפני הינה תביעת שיבוב שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, בגין נזקים שנגרמו לטענתה לרכב מבוטח התובעת כתוצאה מתאונת דרכים.

אין מחלוקת, כי אכן אירעה תאונת דרכים וכן אין מחלוקת בשאלת אחריותו של מבוטח הנתבעת לתאונה.

מן הראיות שהובאו בפני עולה, כי ביום 01.09.14, חתם מבוטח התובעת אל מול הנתבעת על "כתב קבלה ויתור ושחרור" (להלן – "כתב הויתור") ולפיו עם קבלת תשלום בסך 13,209 ₪ מהנתבעת, הינו מוותר באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ומאשר כי בגין התאונה לא תוגש כל תביעה או דרישה נוספת, על ידו, בשמו או מטעמו.
כתב הויתור צורף כנספח לכתב ההגנה.

עוד עולה, כי בהמשך לחתימתו של מבוטח התובעת על כתב הויתור, בוצע תשלום הסכום המוסכם ע"י הנתבעת לתובע, בחודש אוקטובר 2014.

עפ"י ראיות התובעת, רק לאחר האמור, בחודש נובמבר 2014, הוגשה תביעה ע"י המבוטח לתובעת, בגין יתרת הנזקים לרכב, אשר לא הוכרו ע"י הנתבעת, בסך 8,328 ₪ ואלו אכן שולמו ע"י התובעת באותו החודש.

בנסיבות המפורטות לעיל, טענה הנתבעת כי היות ומבוטח התובעת חתם על כתב ויתור וסילוק תביעות, דינה של התביעה להידחות.

התובעת עתרה לחייב את הנתבעת בתשלום סכום היתרה בו נדרשה היא לשאת ולשלם למבוטחה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, בסך 9,158 ₪. ב"כ התובעת טענה, כי הנתבעת ניצלה את העובדה שמבוטחה הינו אדם פרטי ושזה לא ידע לעמוד על מיצוי זכויותיו.

דיון והכרעה:

לאחר שעיינתי בראיות שהובאו בפני ושמעתי את טיעוני ב"כ הצדדים, נחה דעתי כי דינה של התביעה להידחות.

תביעת השיבוב נדרשת במצב דברים שבו המבטח משלם למבוטח את הפיצוי, שאז עוברת זכו ת התביעה שהייתה של המבוטח אל המבטח.
אולם, בנסיבות בהן מבוטח התובעת חתם על כתב ויתור אל מול המזיק, ורק לאחר מכן פנה אל התובעת המבטחת אותו, הרי שלא נותרה בידו כל זכות תביעה אותה יוכל להעביר אל התובעת.

ראוי להפנות בסוגיה זו ל – תא"מ (שלום ת"א) 9592-09-09 איי.איי. ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נ' סלע (פורסם בנבו 24.12.10), שם נפסק כהאי לישנא:
"...אם פנה הניזוק אל המזיק, קיבל ממנו פיצוי כלשהוא, וחתם על ויתור על זכות התביעה שלו (הסכם סילוק) , ופנה אל המבטחת לאחר מכן, הרי אין עוד בידו זכות תביעה אותה יוכל להעביר למבטחת תמורת הפעלת הפוליסה , ותשלום הפיצוי על פיה .
עשה המבוטח את מה שצוין בפסקה הקודמת, ופנה לחברת הביטוח שלו, הפעיל את הפוליסה וקיבל פיצוי על פיה , לאחר שקיבל את הפיצוי או כל חלק ממנו תמורת חתימה על כתב ויתור וסילוק כלפי המזיק, ימצא כי אין בידי המבוטח כל זכות תביעה להעביר למבטחת, והמבטחת תימצא כמי שאין לה זכות תביעה כלפי המזיק, ותביעתה תידחה ".
טענת התובעת, כי הנתבעת ניצלה את העובדה שמבוטח התובעת הינו אדם פרטי שאינו בקיא בחוק ובפרוצדורה הנהוגה, נטענה בעלמא ולא הוכחה.

סוף דבר
מן הנימוקים המפורטים לעיל, התביעה נדחית.
אין צו לחיוב בהוצאות.
ניתן היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: קרדן רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: