ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ASMAIT AMARE נגד וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובעת
ASMAIT AMARE

-
הנתבעת
וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ

החלטה

1. נקבע להוכחות בפני ליום 28/12/15 בשעה 12:30.
בסיום הדיון יישמעו סיכומים קצרים בעל פה.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל כל עדיהם בתצהירים.

3. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו תיק מוצגים, שיכלול את העתקי כל המסמכים שבכוונתו להציג בפני בית הדין. מסמך שלא יצורף לתיק המוצגים, לא תותר הגשתו בעת הדיון, אלא באישור בית הדין ובהתאם לשיקול דעתו.

4. העתקי התצהירים ותיק המוצגים יועברו ישירות לצד שכנגד במקביל להגשתם לבית הדין.

5. על התובע להגיש התצהירים ותיק המוצגים כאמור עד ליום 13/10/15 והנתבעת עד ליום 1/12/15.

6. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, יהיה בית הדין רשאי למחוק את התובענה על הסף בהתאם לתקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב - 1991 בלי התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תיחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

7. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, ניסיונות בעל הדין לקבל תצהיר מהעד, תמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן והרלוונטיות שלהן להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. אם תאושר הבקשה על ידי בית הדין, על בעל הדין לדאוג להגיש בקשה להזמנת העד ליום הדיון.

8. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות לשם חקירה נגדית על תצהיריהם.

9. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהא זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

10. חקירת עדי התביעה לא תעלה על חצי שעה לכל עד. חקירת עדי ההגנה לא תעלה על חצי שעה לכל עד.

11. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים ( ממוספרים ומדוגלנים) 14 יום לפני מועד ההוכחות. על העותק יירשם "לא לסריקה".

12. לעיון תצהירי התביעה ביום 14/10/15.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, (26 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ASMAIT AMARE
נתבע: וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: