ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב אילייב נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

יעקב אילייב

נגד

נתבעים

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. שמג"ד חברה לניהול תביעות בע"מ

החלטה

לפניי בקשה למינוי מומחים רפואי ים בתחום הפסיכיאטרי, האורתופדי, הנוירולוגי והעיניים, בגין תאונות דרכים מיום 18.5.11 ומיום 19.6.15.

התאונה מיום 18.5.11 הינה תאונת עבודה והתובע עמד בפני ועדות רפואיות של המל"ל לקביעת נכותו כתוצאה מתאונה זו. מעיון במסמכי המל"ל עולה כי התובע עמד לבדיקה בכל ארבעת התחומים הרפואיים בהם התבקש מינוי, ונקבע כי לא נותרה לו נכות.
קביעת זו מהווה קביעה על פי דין לפי סעיף 6 ב' חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 ומשכך אין מקום לדון בבקשת התובע למינוי מומחים בכל הנוגע לתאונה הראשונה.

באשר לתאונה מיום 19.6.13, בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדי והפסיכיאטרי.

אשר לתחום העיניים והנוירולוגי, אין בתיעוד שהובא לעיוני כדי לבסס ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות בתחומים אלה.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ישראל כספי כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האור תופדי, פרופ' נח גונן כמומחה בתחום ה פסיכיאטרי על מנת שיחוו דעה בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 19.6.13 .

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע .

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות דעתם.

שכר טרחת המומחה בתחום האורתופדי יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
שכר טרחת המומחה בתחום הפסיכיאטרי יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת 2 תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחים יגישו לבית המשפט את חוות דעתם תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיהם כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים, ותדחה את התז"פ ליום 29.2.16.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב אילייב
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: