ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין HAULE GEBRIKIDA NEGASI נגד רויאל קלין בע"מ :

בפני: כבוד הרשמת מירי שי-גרינברג

התובע
HAULE GEBRIKIDA NEGASI
-
הנתבעות

  1. רויאל קלין בע"מ
  2. שופרסל בע"מ


נוכחים:

התובע בעצמו וכן ב"כ עו"ד אריק אטיאס
ב"כ הנתבעת 1 – עו"ד שגיב עזרא
ב"כ הנתבעת 2 – עו"ד שרית גליבטר-בין

פרוטוקול

באי כח הצדדים:
הגענו להסכמה מחוץ לכותלי בית הדין, מבלי שצד מודה בטענות משנהו ולצרכי פשרה בלבד, הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. הנתבעת 1 תשלם לתובע סך 21,000 ש"ח נטו .
בנוסף, תשתתף הנתבעת 1 בהוצאות שכ"ט ב"כ התובע בסך 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
עם התשלום האמור יסולקו סילוק מלא סופי ומוחלט כל תביעות התובע כנגד הנתבעות או מי מהן, עקב תקופת עבודתו של התובע בנתבעת 1 ו/או במקום העבודה, וזאת עד ליום 2.7.2015 (יום הגשת התביעה), לרבות זכאות לפיצויי פיטורים, היה והיתה קמה לו זכות כאמור, נכון ליום הגשת התביעה.

2. מוסכם כי התביעה נגד הנתבעת 2 נדחית ללא צו להוצאות.

3. הסכום ישולם לתובע ב-8 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 30.7.2015 ובכל 30 לחודש שלאחריו עד לסילוק מלוא הסכום בפועל. הנתבעת 1 תעביר לבא כוח התובע ולפקודתו, בדואר רשום לפי כתובתו בכתב התביעה, 8 המחאות שסכומן וזמן פירעונן כאמור לעיל.

4. איחור של עד שבעה ימים בתשלום של אחד מהתשלומים האמורים לא ייחשב כהפרה של הסכם פשרה זה. לא ישולם אחד התשלומים במועד הנקוב לעיל לתשלומו, רשאי התובע לחדש את תביעתו בהליך זה, כנגד שתי הנתבעות ובגובה יתרת החוב הבלתי מסולקת.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות, ולהורות על החזר אגרה ששולמה.

______________ ______________ ____________
התובע וב"כ ב"כ הנתבעת ב"כ הנתבעת 2

פסק דין

אני מאשרת את הסכמת הצדדים דלעיל ונותנת לה תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

הדיון הקבוע ליום 31.1.2016 – בטל.

האגרה תושב לב"כ התובע בהתאם לתקנה 5 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח-2008.

ניתן והודע היום י' אב תשע"ה, 26/07/2015 במעמד הנוכחים.

מירי שי-גרינברג , רשמת

הוקלד על ידי נעמי ליטמן


מעורבים
תובע: HAULE GEBRIKIDA NEGASI
נתבע: רויאל קלין בע"מ
שופט :
עורכי דין: