ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל וזאן נגד בנק הפועלים בע"מ ח"צ :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש/נתבע 2

נתנאל וזאן ת"ז XXXXXX112

נגד

משיב/תובע
בנק הפועלים בע"מ ח"צ 520000118

החלטה

ביום 01/06/2015, ביקש התובע מתן פ"ד בהיעדר הגנה, כנגד הנתבע 2. (בקשה מס' 1)

ביום 03/06/2015, ניתן פסק דין כבקשת התובע.

ביום 24/06/2015, הגיש הנתבע 1, בקשות לביטול פ"ד ולהארכת מועד להגשת בר"ל. (בקשה מס' 2)

בו ביום נדחתה הבקשה בהחלטה זו לשונה: " הבקשה נדחית בהיותה מוגשת שלא בהתאם להוראות הדין. ממילא - אין המבקש רשאי להגיש בקשות אלא בשמו (זולת אם עו"ד הוא)."

ביום 28/06/2015, הגיש המבקש/הנתבע 2, בקשה לביטול פסק הדין דלעיל. (בקשה מס' 4) .
הבקשה נסמכת בתצהיר אם המבקש, המצהירה: " אני ... מצהירה בזאת כי מעולם לא פנה אלי שליח כל שהוא מטעם בנק הפועלים סניף גבעת אולגה או בא כוחו בכ די שהחתום על מסמך כל שהוא. כל מסמך שנדרשת חתימה והוא מיועד לבני משפחת י אין סי בה מדוע הסרב לחתום עליו."
הבקשה אינה נסמכת בתצהיר המבקש עצמו.
לצד המוצהר ע"י האם, תצהיר המוסר ואישור המסירה, אשר שימשו את המבקש בבקשה מס' 1 דלעיל, והיו ברקע מתן פסק הדין כנגד המבקש.

בהחלטה מיום הגשת הבקשה, הוזמנה תשובת המשיב. זו הוגשה ביום 19/07/2015 (8 עמ') ותמציתם:
המבקש הגיש בקשתו לביטול פסק דין ללא תצהיר מטעמו. אין בכ ך כדי לשלול את קבלת כתב התביעה ע"י המבקש עצמו.
המבקש טוען כי המסירה מופרכת נוכח העובדת שלאמו קוראים "תקווה" ולא "מיכל" כפי שלטענתו רשום באישור המסירה (נספח א'). באישור המסירה רשום השם "מרסל" ולא "מיכל" אשר כך הזדהתה אמו בפני המוסר.
מבדיקה במרשם האוכלוסין של פרטי הזיהוי של אם ה מבקש עולה, כי שמה הוא - וזאן מרסל תקוה.
תמצית מרשם אוכלוסין, צורפה כנספח ב' לתשובה.
הבקשה נסמכת בתצהיר המוסר, המצהיר גם על מה שהוא "בדרך כלל "עושה, ומעל מקום שב ומצהיר על עובדות המסירה המקוריות.

תשובת המבקש מיום 23/07/2015, ומתעמתת היא עם הנטען בתשובת המשיב, כגון מה היה ומה לא היה ע"פ מידע מן המזכירות, וכן קובעת, כי למשיב לא ייגרם כל נזק אם "...הדברים ידונו בפני בית המשפט באופן הגלוי ולא במחשכים..."

לאחר בחינת הכתבים איני מוצא כי נפל פגם כלשהו בהמצאת כתב התביעה למבקש, ועל כן אין מקום לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

באשר לביטול ע"פ שקול דעת, אף כאן לא ניתן לבסס את ביטול פסק הדין, מעת שלא נטען בבקשה מאומה ביחס לסיכויי הגנה ולו לכאורה, אם יבוטל פסק הדין.

מן המקובץ הוא, כי הבקשה נדחית. לפנים משורת הדין, לא אעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתנאל וזאן
נתבע: בנק הפועלים בע"מ ח"צ
שופט :
עורכי דין: