ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ר. לוגיסטיק נדל"ן בע"מ נגד יניב דניאל :

בקשה מס' 5

בפני כבוד ה רשמת הבכירה מרי יפעתי

מבקשת / נתבעת

א.ר. לוגיסטיק נדל"ן בע"מ

נגד

משיב / תובע

יניב דניאל

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה לביטול פסק הדין, בתגובה ובתשובה לה, החלטתי לדחות הבקשה.
פסק הדין ניתן ביום 4.3.15 בהעדר התייצבות הנתבעת לדיון. הנתבעת אף לא הגיש כתב הגנה.

הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ביום 22.6.15 מבלי שצורפה לה בקשה להארכת מועד. נטען בבקשה כי למבקשת נודע על פסק הדין, ולמעשה נחשפה לראשונה לקיומו של ההליך המשפטי, רק ביום 10.6.15 עקב הטלת עיקול על חשבון הבנק במסגרת הליכי הוצל"פ שננקטו לצורך ביצוע פסק הדין.

אין חולק כי כתב התביעה ופסק הדין הומצא כדין לידי המבקשת וכך גם טופס האזהרה בעת פתיחת תיק ההוצל"פ למימוש פסק הדין.
טוענת המבקשת כי בשל מחדלו של סמנכ"ל המבקשת, מר רן מילר, אשר נמנע מתוך רשלנות והזנחה לבצע פעולות כלשהן בקשר לתביעה וליידע את מנהליו, לא ידעה על קיומו של ההליך המשפטי אלא רק מספר ימים לאחר הטלת העיקול.

ספק אם יש מקום לקבל טענת המבקשת ביחס להתרשלות סמנכ"ל החברה בטיפול בהליך המשפטי. יש לציין כי המשיב הציג תכתובות לפיהן לאחר מתן פסק הדין הודיע מר מילר כי יבוצע תשלום בהתאם לפסק הדין. קרי, אין מדובר אך ברשלנות לפיה לא הוגש כתב הגנה ו/או לא התייצב נציג המבקשת לדיון שנקבע. מעבר לכך, טענת המבקשת ביחס לפעולות ו/או מחדליו של מר מילר לא נתמכו בראיות המלמדות על הנטען, ואף האמור בתגובת המשיב לפיה מר מילר עדיין עובד אצל המבקשת לא נסתרה על ידי המבקשת בתשובתה.

למעלה מכך, הבקשה נתמכה בתצהיר הגב' ירדן אדרי. בתצהיר נטען כי מדובר בעובדת החברה ואולם, לא צוין תפקידה של הגב' אדרי בחברה. על פי אישורי המסירה שצורפו עולה כי כתב התביעה ופסק הדין נמסרו לידיה של הגב' ירדן אדרי. המבקשת בתשובתה אינה טוענת אחרת.

לא זו אף זו, המשיב צירף לתגובתו מכתבי התראה ששלח למבקשת לאחר מתן פסק הדין וטרם פתיחת תיק ההוצל"פ. ממכתב ההתראה נושא תאריך 19.4.15 הממוען בין היתר "לגב' ירדן ו/או רן"
צוין כי ניתן פסק דין ואת מספרו של ההליך וכן צוין כי על אף הבטחות מצד המבקשת לא שולם פסק הדין. במכתב זה אף כותב המשיב כי הגב' ירדן אישרה כי ניתנה הוראת תשלום ואולם, דבר לא בוצע.
המשיב אף צירף אישור לפיו מכתב זה אשר נשלח באמצעות מכשיר הפקסימיליה התקבל אצל המבקשת.

הן משלוח מכתב זה והן האמור בו לא נסתרו על ידי המבקשת בתשובתה לתגובה.
למעשה, מאישורי המסירה שצורפו וממכתב זה עולה כי המבקשת, באמצעות המצהירה הגב' ירדן, ידעה גם ידעה על קיומו של ההליך המשפטי.
לכל הפחות היה על המבקשת להצהיר על עובדות אלו בעת הגשת הבקשה.

זאת ועוד, המשיב בתגובתו טען כי לאחר שניתן פסק הדין פנה מספר פעמים למוקד השירות של המבקשת וקיבל תשובות מתחמקות באשר למועד ביצוע התשלום על פי פסק הדין. אף טענה זו לא נסתרה על ידי המבקשת בתשובה שהוגשה.

נוכח האמור, הרי שהטענה כי נודע למבקשת על ההליך המשפטי רק מספר ימים טרם הגשת הבקשה אינה עולה בקנה אחד עם הראיות, ומשכך, יש לקבוע כי הבקשה הוגשה באיחור, מבלי שצורפה לה בקשה להארכת מועד.
די בכך על מנת לדחות הבקשה.

מעבר לנדרש יוער כי גם בחינת סיבת מחדלה של המבקשת וחשוב מכך, סיכויי הגנתה של המבקשת, אינם מצדיקים את ביטולו של פסק הדין משיקול דעת בית המשפט.

איני סבורה כי יש בפי המבקשת טענות הגנה כנגד התביעה. טענת המבקשת לפיה אין במסרונים שצורפו לכתב התביעה פרטים מזהים של המבקשת וכי יכלו להישלח על ידי כל חברת נדל"ן אחרת, נטענה בעלמא בלבד. כך גם לא צורפה כל ראיה מצידה המעידה כי ההודעות הובילו לאתרים "שבורים", כטענתה.
על אף שהמשיב בתגובתו צירף ראיות המעידות כי הקישורים במסרונים מובילים, לכאורה, לפרסום של "אדמה" וכי המבקשת עומדת מאחורי פרסום זה, לא נסתרו טענות אלה על ידי המבקשת בתשובתה.

נוכח האמור לעיל, הבקשה לביטול פסק הדין שניתן ביום 4.3.15, נדחית.

הכספים שהפקידה המבקשת בקופת בית המשפט יועברו לידי המשיב – התובע על חשבון הכספים שנפסקו בפסק הדין.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ר. לוגיסטיק נדל"ן בע"מ
נתבע: יניב דניאל
שופט :
עורכי דין: