ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליליה מוסקלנקו נגד נעלי חביב מעלות בע"מ :

פ26 יולי 2015
לפני: כבוד הרשמת מירי שי-גרינברג

התובעת:
ליליה מוסקלנקו
-
הנתבעת:
נעלי חביב מעלות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד חאג' חוסאם

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בקשת הגב' ליליה מוסקלנקו ("התובעת") לתיקון כתב התביעה ("הבקשה") שהגישה כנגד נעלי חביב מעלות בע"מ ("הנתבעת"). בבקשת ה

2. התובעת הגישה ביום 25/6/15 כתב טענות חדש, בו פירטה את נוסח התיקונים שה יא מבקשת לכלול בכתב התביעה המתוקן. יצוין כבר עתה כי לא צורפה לכתב בי-הדין בקשה המסבירה את הצורך בתיקון כתב התביעה. עם זאת, עיון בתיק בית הדין מלמד על הנימוק לתיקון כתב התביעה.

התביעה הוגשה במקור ללא ייצוג משפטי, על גבי טופס תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וטופס תביעה לתשלום שכר עבודה. בתביעתה טענה התובעת כי פוטרה מעבודתה מבלי שנערך לה הליך שימוע. בדיון המוקדם שהתקיים ביום 27/5/15 הופיעה התובעת בליווי עורך דין, וכבר במעמד הדיון טען ב"כ התובעת שבכוונתו לעתור לתיקון כתב התביעה בכל הנוגע לביטוח הפנסיוני. לאחר הדיון, נעתר בית הדין לבקשת התובעת להיות מיוצגת בהליך זה על ידי ידיד קרוב (החלטה מיום 25/6/15). משמע שהתובעת אינה מיוצגת עוד על ידי עו"ד.

למקרא כתב התביעה המתוקן, עולה כי התיקון העיקרי מתייחס להוספת עילה בגין ניכוי חלק עובד לתגמולים ואי העברתו לקרן הפנסיה. בד בבד, צומצמו רכיבי התביעה שעניינם ביטוח פנסיוני והשלמת פיצויי פיטורים, ונמחק רכיב התביעה שעניינ ו דמי הבראה.

3. הנתבעת בתגובתה מתנגדת לבקשה וטוענת כי התובעת לא הגישה פירוט מהותי של התיקונים המבוקשים, וכן לא צורף לבקשה תצהיר התומך בה.

4. דרך המלך היא שלכל צד להליך משפטי הזכות, בכל עת ובכל שלב, לעתור לתיקון כתב טענות שהגיש. זאת כיון שהמטרה העיקרית בתיקון כתבי טענות היא להעמיד את כלל השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים לבירור המשפטי. לכן ערכאת המשפט תיעתר לבקשה לתיקון כתב טענות, בכל שלב, אלא אם עלול להיגרם לצד האחר נזק שאינו ניתן לתיקון בפיצוי כספי.

על כן, בבואו לדון בבקשה לתיקון כתב טענות, שומה על בית הדין להשוות לנגד עיניו כי מטרת ההליך המשפטי לרדת לחקר האמת, ומכאן שאינטרס גילוי האמת ומיצוי הבירור המשפטי עד תום גובר על אינטרסים לגיטימיים של בעל הדין שכנגד, ובלבד שלא מדובר בנזק שאינו ניתן לתיקון בפסיקת הוצאות.

5. בענייננו, בית הדין מתבקש להתיר תיקון כתב התביעה, עוד לפני שהחל הדיון בהוכחות בתביעתה של התובעת; כאשר התובעת לא הייתה מיוצגת בעת הגשת התביעה המקורית; כבר בדיון המוקדם ציין בא כוחה לשעבר כי בכוונתו לעתור לתיקון כתב התביעה נוכח המסמכים שהציגה הנתבעת במעמד הדיון. בנוסף, נחה דעתי כי בתיקון התובעת מבקש ת להעמיד את כלל השאלות שבמחלוקת בינה לבין הנתבעת. מכאן, שכדי שלא ייעתר בית הדין לבקשה, צריכה הנתבעת להראות טעם מהותי ואמיתי של נזק לאו בר תיקון שייגרם לה, כדי שלא יותר התיקון.

6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. לא נעלם מעיני כי כתב התביעה המתוקן הוגש ללא בקשה מתאימה, ואף לא צורף לבקשה תצהיר. יחד עם זה, באיזון שבין המחדל הדיוני של התובעת לבין האינטרס לנהל דיון יעיל, ממצה וענייני בבית הדי ן, תוך חידוד כל המחלוקות התלויות ועומדות נכון להיום בין הצדדים – אני סבורה כי בנסיבות העניין יש לאפשר את התיקון המבוקש, כך שמלוא המחלוקת תהיה פרושה לפני בית הדין.

7. אף לא מצאתי בתגובת הנתבעת טיעון לגבי פגיעה באיזו מזכויותיה ה מהותיות, למעט הטרחה הכרוכה בהתייחסות לכתב הגנה מתוקן ובהתמשכות נוספת של ההליכים הנגרמת כתוצאה מהתיקון. אלה נזקים הניתנים לפיצוי כספי. לכן, איני רואה כל טעם מדוע לא יותר התיקון.

8. אשר על כן, אני מתירה הגשת כתב התביעה המתוקן.

(א) כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק בית הדין.
(ב) לאור התיקון, אין התובעת נדרש ת לתשלום השלמת אגרה, שכן בעת הגשת התביעה שולמה אגרה בסך 394 ש"ח .

9. דיון מוקדם יתקיים לפני ביום 3/11/15 בשעה 10:00. על הצדדים להתייצב לדיון באופן אישי, ולהביא עמם את כל המסמכים הרלוונטיים שברשותם.

10. הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן, ככל שתמצא לנכון, וזאת לא יאוחר מיום 6/10/15. עותק יועבר במישרין לתובעת.

11. הוצאות הנתבעת בגין הבקשה יובאו בחשבון בתום ההליך המשפטי, ובהתאם לתוצאותיו.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, (26 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ליליה מוסקלנקו
נתבע: נעלי חביב מעלות בע"מ
שופט :
עורכי דין: