ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יקיר זוהר נגד יאיר תנעמי :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעים

1.יקיר זוהר
2.אליאור זהר

נגד

נתבעים

1.יאיר תנעמי
2.ארסן פינחסוב

פסק דין

1. לפני תביעה לפיצוי התבועים בגין נזקי פח שאירעו לרכבם בתאונת דרכים מיום 28.5.14 ( להלן: "התאונה").

2. לטענת התובעים, בעת שנהגה הגב' מיטל ציון (להלן: "נהגת התובעים") ברכב התובעים בתוך כיכר בעיר גדרה , במטרה להמשיך ישר, הגיח לפתע הנתבע 1 עם רכבו, לתוך הכיכר, מכניסה נוספת ופגע בכנף הימנית הקדמית של רכב התובעים.

3. הנתבע 1, אשר נהג ברכב, הכחיש את המיוחס לו בכתב התביעה. הנתבע 2 קיבל את ההזמנה לדיון אולם לא התייצב לדיון ו הנתבע 1 ציין לפרוטוקול כי הוא מופיע על דעתו. לטענתו הנתבע 1, בעודו נוהג ברכבו בתוך הכיכר, הגיחה נהגת התובעים לתוך הכיכר במהירות מופרזת ופגעה ברכב הנתבעים אשר ניסה לחמוק ממנה על ידי פניה ימינה, ללא הצלחה.

4. העידו בפני נהגת התובעים, הנתבע 1 ועד מטעם התובעים - עו"ד עמית גל.

5. לאחר שקראתי את כתבי הטענות ונספחיהם, שמעתי את עדויות הצדדים ועד מטעם התביעה, עיינתי בתמונות ובראיות שהוצגו בפניי, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל ואלה נימוקי:

6. עדותה של נהגת רכב התובעים בפני, נמצאה על ידי כמהימנה. גרסתה אמינה, סדורה, מתיישבת עם שורת ההיגיון והשכל הישר וממילא שזו גם תואמת את עדותו של עד התביעה אשר העיד בפני.

7. בדיון שהתקיים, הציגו בפני הצדדים תמונות שצולמו במקום התאונה ובסמוך לה (להלן: "התמונות"). מתמונות אילו אני למדה שני דברים:
האחד, כי מקום התרחשות התאונה בתוך הכיכר, היה בסמוך למקום השתלבותו של הנתבע 1 לתוך הכיכר; והשני, כי בכניסה לכיכר ניצב שלט המורה על מתן זכות קדימה לרכבים העוברים בטרם הכניסה לכיכר. הגם שלא היה שלט כאמור הרי, שתקנה 65 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961, קובעת כדלקמן:
"לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה..."

תקנה 64 (ג) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961, קובעת כדלקמן:
"נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר".

אשר על כן, התמונות מהתאונה אף הן תומכות בגרסת נהגת התובעת לאופן קרות התאונה. משכך, אני קובעת כממצא עובדתי כי הנתבע 1 נכנס לכיכר – הצומת, כאשרה דרכו אינה פנויה וממילא נהגת רכב התובעים נוסעת בדרך בתוך הככר. אני קובעת כי הנתבע 1 נכנס לככר מבלי לתת זכות קדימה לרכבים הנוסעים בככר וכי האחריות לקרות התאונה רובצת על כתפיו של הנתבע 1. עדותו של העד מטעם התובעים תומכים בגרסתה של נהגת התובעים. אני דוחה את טענת הנתבע 1 לפיה היתה הכירות מוקדמת כלשהי בין נהגת התובעים לבין העד מטעם התובעים והרמיזה כאילו אין בסיס לתמיכתו בעדות נהגת התובעים. טענה זו נאמרה בעלמא וממילא לא הוכחה.

8. מיקום הפגיעה ברכבים תומך אף הוא בגרסת נהגת התובעים, הואיל ורכב התובעים ניזוק בכנף הימנית הקדמית, בעוד רכב הנתבעים ניזוק בפנס ובכנף הקדמית שמאלית. כמו כן, מיקום התאונה הן על פי נהגת הנתבעת והעד וטעמה וה ן על פי הנתבע 1 עצמו היה בסמוך לפניה לתוך הככר מהכיוון ממנו הגיח הנתבע 1 דבר המאשר את גרסתה של נהגת התובעים כי הנתבע 1 לא נתן זכות קדימה כשהיא כבר נהגה בתוך הככר.

9. לאור האמור לעיל, דין התביעה להתקבל.

באשר לשאלת הנזק

10. התובעים הגישו חוות דעת שמאי מטעמם לשם תמיכה בנזקיהם, לא הוגשה חוות דעת נגדית וממילא שזו לא נסתרה. על פי חוות הדעת, לרכבם של התובעים נגרמו נזקים ממשיים בסכום של 13,466.79 ₪, ירידת ערך בסך של 2,262 ₪ וסה"כ 15,729 ₪.
שכר טרחתו של השמאי עמד על 1,000 ש"ח.

11. אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 16,729 ₪ בצרוף רבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל .

12. כמו כן, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 550 ש"ח שישאו רבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל. כמו כן אני פוסקת את שכר בטלת העד מטעם התובעים בסך של 300 ₪ שיועברו לידיו.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים מהיום, לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.

ניתן היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יקיר זוהר
נתבע: יאיר תנעמי
שופט :
עורכי דין: