ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברהום זאב נגד כלל פנסיה וגמל בע"מ :

26 יולי 2015
לפני: כבוד הרשמת כרמית פלד

המבקש::
ברהום זאב

-
המשיבה:
כלל פנסיה וגמל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ליאורה סבירסקי דרורי

החלטה

המבקש הגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה (להלן: "הבקשה"). הבקשה הוגשה במסגרת תביעה כנגד קופת גמל לשחרור כספי פיצויים הצבורים בקופה מרכזית לפיצויים.
המשיבה הותירה את הבקשה לשיקול דעת בית הדין.
לאחר ששקלתי את הבקשה מצאתי כי יש מקום להיעתר לה ולהורות על פטור מתשלום האגרה. להלן אפרט טעמיי.

המסגרת הנורמטיבית

התנאים להענקת הפטור מתשלום אגרה מפורטים בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) השתס"ח -2008, כדלקמן:

"12(א) בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.

(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.

דהיינו, על בית הדין לבחון את יכולתו של המבקש לשלם אגרה, וכן האם ההליך מגלה עילה, וכל זאת על פי הקריטריונים שנקבעו בתקנה 12 האמורה. מדובר בשני תנאים מצטברים, אשר הנטל ההוכחה ביחס אליהם מוטל על המבקש (בש"א 675/09 פלקסר נגד נשיץ ברנדס).
פטור מתשלום אגרה ניתן במקרים חריגים. בין היתר, נקבע בפסיקה כי תנאי למתן פטור הוא שהמבקש יפרוש בפני בית המשפט את מלוא התמונה בנוגע למצבו הכלכלי הנטען (רע"א 7532/07 פרחי נגד מזרחי טפחות; בש"א 294/89 אליאס נ' שחר). בבש"א 128/89 מצא נגד מצא, נפסק, בין היתר, כי בקשה המוגשת בלא פרטים מלאים ומהימנים אינה מעמידה את התשתית הראייתית הדרושה כדי לדון בבקשה, ודינה להידחות מטעם זה בלבד.
בע"א 8974/04 פלוני נ.פלונית, פ"ד נט(4)721, נפסק, ביחס לנטל המוטל על המבקש פטור מאגרה כי:
"... מדובר בנטל הוכחה קל המוטל על המבקש, קל מזה המוטל עליו בענייני הפקדת עירבון...כשם שאין נבחנת עילת התביעה לגופה במסגרת התקנות במקרה שבו משולמת האגרה, כך אין לבחון את עילת התביעה לגופה במקרה של חוסר יכולת כלכלית. על-כן יש לבחון רק את העילה לכאורה ולבחון שאין מדובר בעילה קלושה וחסרת סיכוי של ממש."

מן הכלל אל הפרט
כאמור, לאחר עיון בבקשה ובשאר המסמכים שהוגשו לתיק בית הדין מצאתי כי דין הבקשה להתקבל.
המבקש הצהיר כי אינו עובד.
למבקש, שהינו גרוש, אין דירה ואין כל רכוש, זולת רכב ששוויו בעת קנייתו כ 5,000 ₪.
המבקש הצהיר כי הוא מקבל מאת המוסד לביטוח לאומי קצבה חודשית בסך של 2,050 ₪.
למבקש אין חשבון בנק ואף לא תוכניות חסכון. במסגרת התביעה מבוקש לשחרר כספים הצבורים בקופה מרכזית לפיצויים ואשר שוויים הכולל נכון לחודש דצמבר שנת 2010 כ- 8,400 ₪, בהתאם לאישור מקופת הגמל, אשר צורף לכתב התביעה.
המבקש מתגורר בדירה שכורה וצירף לבקשתו מכתב מאת בעל הדירה ממנו עולה כי המבקש לא שילם את דמי השכירות לחודשים מאי-יולי 2015 וככל שלא ישלמם בתוך 7 ימים ממועד הדרישה יאלץ לפנות את הדירה.
המבקש, שצירף לכתב התביעה תעודת נכה, טוען להוצאות רפואיות ניכרות שנכפו עליו בתקופה הקרובה בגין טיפולי שיניים ומדרסים (לבקשה צורפה הצעת מחיר בסך של 3,889 ₪ בגין מדרסים).
המבקש צירף הודעה על הגבלות שהוטלו עליו ע"י המפקח על הבנקים בהתאם לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז 1967.
מהתמונה שהוצגה בפני בית הדין עולה כי מצבו הכלכלי של המבקש אכן דחוק ודל, באופן שאינו מאפשר לו לשאת בתשלום האגרה.
ביחס לסוגיית העילה יצויין כי בהתאם להלכה פסוקה האיזון בין הצורך להבטיח רצינות ההליך מחד גיסא והימנעות מנעילת שערי בית הדין בפני מחוסרי יכולת כלכלית מאידך גיסא מחייב את בית הדין לבחון את מבחן העילה בפרשנות רחבה ביותר. דהיינו, בית הדין יבחן האם אין מדובר בהליך סרק, הליך שאין לו כל תכלית ואין לו יסוד בדין או בעובדה (בש"א (ארצי) 675/09 אברהם פלקסר נגד נשיץ ברנדס ושות' 14/2/10). לאחר עיון בכתבי הטענות ובהתחשב בכך שהמשיבה ציינה בכתב הגנתה כי היא משאירה את הבקשה העיקרית מושא כתב התביעה לשיקול דעת בית הדין, הרי שלא ניתן לקבוע, בשלב מקדמי זה, כי מדובר בתביעת סרק נטולת כל בסיס וחסרת כל שחר וסיכוי.
בהתחשב בכלל נסיבות הענין ובהעדר התנגדות המשיבה מצאתי מקום לפטור את התובע מתשלום האגרה.
סוף דבר - המבקש פטור מתשלום האגרה.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, (26 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ברהום זאב
נתבע: כלל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: