ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמית הרצברג נגד הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בעי"מ :


בפני כבוד ה שופטת יעל הניג

מבקשים

עמית הרצברג

נגד

משיבים

הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בעי"מ

החלטה

[תצהירים]

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:

עדויות התביעה יוגשו בתצהירים תוך 30 יום מהיום.
עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים תוך 30 יום מקבלת עדויות התביעה.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלוונטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.
אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק מוצגים אלא ברשות בית משפט ולאחר הגשת בקשה כדין. בקשה להזמנת עד שנמנע מבעל דין לקבל ממנו תצהיר תוגש עד 30 יום לפני מועד ההוכחות, תפרט את המניעה ואת הרלוונטיות של העדות ותועבר ישירות לצד שכנגד. בקשה שלא תוגש כאמור לא תתקבל.

צד המבקש להתנגד לתוכן תצהיר או לקבלת מוצג יעשה כן בכתב תוך 14 יום מיום קבלת תצהיר/המוצג.
העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים.
לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת/ישיבות ההוכחות.

צד המבקש לחקור את מומחה בית המשפט, יפקיד סך של 2,000 ₪ + מע"מ בקופת בית המשפט.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך [גם אם אינו מסכים לתוכנו].

תצהירי חוקרים והעתקים של דוחות החקירה יוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד בשלב זה עובר לישיבה שנקבעה.

התצהירים יוגשו כמוצגים [בצירוף מלוא דוחות החקירה] עם סיום הבאת עדי התביעה.

כל מסמך עובר במישרין לצד שכנגד.

ימי פגרות באים במנין הימים.

בתום שמיעת הראיות יסכמו הצדדים בעל פה.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמית הרצברג
נתבע: הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב בעי"מ
שופט :
עורכי דין: