ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרי יעקובוביץ' נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובעת

מרי יעקובוביץ'

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

עניינה של החלטה זו הינה בדרישותיהם ההדדיות של הצדדים במסגרת ההליכים המקדמיים המתקיימים ביניהם.

ברקע הבקשות, תביעת התובעת, ילידת 1950, לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה, בעת שנפגעה לטענתה, ביום 1/11/12 במהלך ירידה מאוטובוס של חברת "אגד" שהיה מבוטח בזמנים הרלוונטיים על ידי הנתבעת.

בקשה הנתבעת (בקשה מס' 7 מיום 25/5/15):

במסגרת בקשה זו של הנתבעת הלינה האחרונה על כך שלא ניתן מענה ל-9 שאלות שנכללו במסגרת השאלון שנשלח אל התובעת ביום 23/7/14. כן, הלינה הנתבעת על כך שלא נענתה דרישתה לגילוי ספציפי של מסמכי השתכרותה של התובעת לתקופה שהתבקשה. התובעת בתגובתה טענה בכלליות כי אינה מבינה את פשר הדרישה שכן לטענתה השיבה על השאלון כנדרש.

להלן הכרעתי בדרישות הנתבעת לעניין המענה על השאלון:

שאלה 12 – פירוט הטיפולים הרפואיים שהתובעת קיבלה בגין התאונה; תשובת התובעת שניתנה בעניין זה לפיה "בידיכם וס"ר נא עשו בו שימוש" אינה סבירה, ואין בה לספק מענה גם בכל הקשור לקופת החולים/בית החולים. על התובעת למסור פירוט ולו תמציתי בדבר הטיפולים שקיבלה.

שאלה 13 – הגדרת מצב רפואי ערב התאונה ופירוט אודות פגיעות/פציעות/אשפוזים בעבר; סעיפי המשנה א' ו-ב' נענו בצורה מספקת. סעיף משנה ג' לא זכה להתייחסות, ועל התובעת להשיב לשאלה זו .

שאלה 18 – היזקקות התובעת לטיפולים כיום, ובאם ישנה היזקקות שכזאת – ליתן מענה לשאלות נוספות אודות מקום, תדירות ומהות הטיפולים ; משעה שהתובעת נזקקת לטיפולים כיום - התובעת תשיב על חמשת השאלות שבמסגרת שאלה 18(ב).

שאלה 25 – פירוט של ההכנסות (מכל מקור שהוא) ביחס לתקופה של 4 שנים עובר לתאונה ופירוט הטבות שונות מעבר לשכר היסוד;
שאלה 27 – פירוט מקומות העבודה מיום התאונה ועד היום (כולל פירוט של הרכיבים בעניין ההטבות);
שאלה 29 – הכנסות חודשיות מיום התאונה ועד היום וכן פירוט של הטבות ;

משעה שצוין בהודעת ב"כ התובעת מיום 21/7/15 (בקשה 11) כי נשלחו אל ב"כ הנתבעת כל תלושי השכר שברשות התובעת ביחס לשנים 2011-2015, יש בתלושים אלה (כמו גם בתקופה שצוינה) כדי לספק מענה כל מכלול הפירוט שנדרש (פירוט שאף ניתן לראותו בכפל). יצוין כי במסגרת פניית ב"כ התובעת אל ב"כ הנתבעת מיום 16/6/15 (נספח ג' לתגובת התובעת לבקשה) נלמד כי חלק מתלושי השכר של התובעת צורפו כבר במסגרת פנייה זו.

שאלה 37 – פירוט של מכלול ההוצאות של התובעת עקב התאונה, מיום התאונה ועד היום. במסגרת סעיף משנה ב', נדרשה התובעת להשיב האם הגישה תביעה למל"ל בגין הוצאות אלה. התובעת השיבה במענה לשאלות אלה כי "יפורט במסגרת תחשיב עצמאי".

באשר לפירוט בעניין ההוצאות לעבר, משעה שהמדובר בנזק מיוחד שהנטל להוכחתו מוטל על התובעת, תואיל התובעת לפרט הוצאותיה לרבות פניה למל"ל.

שאלה 46 – פרטים אודות העסקת עוזרת בית בשלוש השנים שלפני התאונה; שאלה 47 – פרטים אודות העסקת עוזרת בית מאז התאונה ועד היום ;

המענה שניתן על ידי התובעת נמצא בעיני חלקי ולא כלל התייחסות לתקופה שלפני התאונה. על כן, הנני מורה לתובעת להמציא מענה משלים לשאלות אלה על סעיפי המשנה שבהן.

לעניין דרישת הנתבעת לגילוי הספציפי (סעיף 4 לבקשה); לאור הודעתה של ב"כ התובעת מיום 21/7/15 (בקשה 21) שהוזכרה לעיל, לעניין המצאת מלוא תלושי השכר לשנים 2011-2015, הרי שעל פניה, בקשה זו מתייתרת.

בקשה התובעת (בקשה מס' 9 מיום 16/6/15):

במסגרת בקשה זו של התובעת הלינה האחרונה על אי המצאת 4 סוגי מסמכים שונים:

תיק המשטרה על נספחיו;
משעה שנטען בסעיף 2(ג) לתגובת הנתבעת כי התיק אינו בידיה, אין לחייבה להמציאו.

פוליסת ביטוח החובה של האוטובוס;
משעה שהתובעת חזרה בה מדרישה זו בתשובתה לתגובת הנתבעת, ההחלטה בנדון מתייתרת (יש לתמוה מדוע עמדה התובעת על דרישה זו מלכתחילה, שעה שהנתבעת הבהירה בכתב הגנתה כי היא מודה בתקפותה של הפוליסה במועד הרלוונטי לתביעה).

כלל החומר הרפואי שנאסף מהמוסדות השונים (בית חולים אסף הרופא וקופת חולים כללית);
בהעדר כוונה להכריע בשאלת המועד בו היה בידיה של הנתבעת טופס הוס"ר לראשונה, משהבהירה הנתבעת כי פנתה רק לאחרונה לאיתור תיעוד רפואי והוא טרם התקבל, אין מקום למתן החלטה בנדון.

לאור כל האמור, בקשת התובעת נדחית בזאת. בקשת הנתבעת מתקבלת באופן חלקי.

התובעת תפעל להמצאת התצהיר המשלי ם, בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרי יעקובוביץ'
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: