ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עותמן עיסה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת אירית הרמל

המערער
עותמן עיסה
ע"י ב"כ: עו"ד אדם וינצר
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אילת ברעם

פסק דין

בפני ערעור על פי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995, על החלטת ועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר התכנסה לדון בעניינו של המערער ביום 20.2.14, ביום 8.5.14 וביום 23.10.14 (להלן: "הוועדה").

בדיון שנערך ביום 15.7.15, הגיעו הצדדים להסכמה כי עניינו של המערער יושב לוועדה כדלקמן:

"עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת זאת תפעל כדלקמן:
הוועדה תבחן האם הצלקות מהן סובל המערער מכערות וזאת בשים לב למספרן ולמקומם, וכן האם הן מכאיבות וזאת בשים לב לקביעת הכירורג מיום 7.1.14 אשר מציין רגישות יתר.
עניינו של המערער יושב לוועדה על מנת שזאת תשקול בשנית את קביעתה תוך התייחסות לקריטריונים המצוינים בסעיפי הליקוי משמע הצורך בטיפול תרופתי, יכולת תפקוד חברתי וכושר תעסוקתי.
המערער וב"כ יוזמנו לוועדה ויוכלו לטעון כל טענה ולהציג כל מסמך."

המחלקות שנותרה בין הצדדים נסובה סביב שינוי הרכב הוועדה אשר תדון בעניינו של המערער.

טענות הצדדים
לטענת המערער, כפי שעולה מפרוטוקול הדיון מיום 15.7.15, בנוסף ליישום ההסכמות שלעיל, יש מקום לשינוי הרכב הוועדה מאחר והרכב הוועדה כבר גיבש עמדתו בנוגע למערער. ניתן להתרשם מכך הן מהפרוטוקולים של הוועדה והן ממה שקרה שם בפועל, שכן הוועדה קיבלה החלטתה באופן שאינו אובייקטיבי, תוך התייחסות חלקית לתיעוד הרפואי שהונח בפניה ואף תוך התעלמות מהמערער ומסיפורו האישי במעמד הוועדה.

לטענת המשיב, אין מקום להחליף את הרכב הוועדה. מדובר בהרכב אשר התכנס בפעם הראשונה לדון בעניינו של המערער. לא ניתן להתרשם ממשוא פנים או התנהלות פגומה של הוועדה ואין מקום להעלות טענות נגד הפוסקים המבצעים את עבודתם נאמנה. הוועדה אכן בחנה את מצבו של המערער ומובן כי המערער אינו מרוצה מקביעותיה, אך מאחר ולא נפל פגם בהתנהלותה ומאחר ודרך המלך היא להשיב את העניין לאותה ועדה, אין מקום לסטות מדרך זו במקרה דנן.
דיון והכרעה
החלפת הרכב הוועדה-
כידוע, על המבקש להעביר את עניינו לוועדה בהרכב אחר, להראות טעם מיוחד לכך שכן הכלל הוא שעניינו של מבוטח יוחזר לאותה ועדה שכבר דנה בעניינו ולא לוועדה בהרכב אחר (עב"ל (ארצי) 231/09 ד"ר ארה קופפרברג – המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, ניתן ביום 21.10.09). עוד נקבע כי השבת עניינו של מבוטח לוועדה בהרכב אחר ייעשה במקרים נדירים בהם יש חשש ממשי כי הוועדה תהיה מקובעת על עמדתה או שהרכב הוועדה אינו נאות (עב"ל (ארצי) 282/99 יהודית אבן חן – המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם, ניתן ביום 3.9.2001).
על פי הדין, אם נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, דרך המלך היא החזרת עניינו של המבוטח לוועדה, על מנת שתועמד על הטעות ותתקנה (דב"ע נב/ 01-4 אסור – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 104 (1992)).

הוועדה דנן, מנתה מומחים הרלוונטיים לתחומי פגיעתו של המערער, שמעה את טענותיו של המערער ובא כוחו, ערכה למערער בדיקות קליניות מתאימות והביעה התייחסותה לתיעוד הרפואי שהונח בפניה. עם זאת, כפי שהוסכם על ידי הצדדים בדיון שנערך ביום 15.7.15, נפלו מספר פגמים משפטיים בהליך קביעתה של הוועדה הן בתחום הנפשי והן בתחום הכירורגי לעניין הצלקות, המצדיקים את החזרת עניינו של המערער לוועדה.

מדובר בוועדה שהתכנסה לדון בעניינו של המערער בפעם הראשונה בשלוש ישיבות שונות. מעיון בפרוטוקולי הישיבות, אין כל סימן ממשי למשוא פנים או התנהלות לא אובייקטיבית או לא ראויה של הוועדה, המצביע על כך שהוועדה נעולה בעמדתה המקצועית או האישית כלפי המערער. אני סבורה כי אם יושב עניינו של המערער לוועדה עם ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, המעגנות הוראות אופרטיביות וברורות, תדון הוועדה בעניינו של המערער באופן אובייקטיבי על פי שיקול דעתה המקצועי. כך היא תבחן שוב את היותן של הצלקות מכערות או מכאיבות, בשים לב לחוות דעת הכירורג מיום 7.1.14 המציין רגישות יתר וכן תיישם כראוי את הקריטריונים המעוגנים בסעיף הליקוי הנפשי הרלוונטי למצבו של המערער- הצורך בטיפול תרופתי, יכולת תפקוד חברתי וכושר תעסוקתי. לאחר ביצוע האמור, אם תמצא לנכון לשנות מהחלטתה היא תעשה זאת.

במצב דברים זה, נראה שהפתרון המתאים הוא החזרת עניינו של המערער לדיון בוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), באותו הרכב, על מנת שתבחן שוב את מצבו הנפשי של המערער ואת מצב צלקותיו בהתייחס לקביעתו הכירורג מיום 7.1.14.

סוף דבר- הערעור מתקבל באופן חלקי.

עניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכבה הנוכחי על מנת שתבחן האם הצלקות מהן סובל המערער מכערות וזאת בשים לב למספרן ולמקומם, וכן האם הן מכאיבות וזאת בשים לב לקביעת הכירורג מיום 7.1.14 אשר מציין רגישות יתר. כן תשקול בשנית את קביעתה בדבר הנכות הנפשית של המערער, תוך התייחסות לקריטריונים המצוינים בסעיפי הליקוי משמע הצורך בטיפול תרופתי, יכולת תפקוד חברתי וכושר תעסוקתי.
המערער וב"כ יוזמנו לוועדה ויוכלו לטעון כל טענה ולהציג כל מסמך.
נוכח הסכמת המשיב להחזיר את עניינו של המערער לוועדה במעמד הדיון שנערך ביום 15.7.15, אין צן להוצאות.
ניתן היום, י' אב תשע"ה, (26 יולי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עותמן עיסה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: