ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב קפלן נגד ישראל גברא :

בפני כבוד ה שופטת לימור ביבי

תובע

יעקב קפלן

נגד

נתבעים

1.ישראל גברא
2.מעטוף אלירן
3.שירביט חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תביעה לשיפוי התובע בגין נזקים אשר אירעו לרכבו כפועל יוצא מתאונת דרכים מיום 30/6/14 .

לטענת התובע במועד הנקוב, הוא הגיע לצומת רחובות מוריה וכרמל ברמת השרון, עצר עצירה מוחלטת בהתאם להוראת תמרור עצור אשר הוצב בכיוונו, ראה רכב נהוג על ידי הנתבע 2 במצב של עצירה משמאלו ומשכך, החל בנסיעה לתוך הצומת. לטענתו, תוך כדי נסיעה כאמור, החל לפתע רכב הנתבעים בנסיעה ופגע ברכבו. בנסיבות האמורות, לטענת התובע , האחריות לתאונה מוטלת לפתחו של הנתבע 2 ומשכך עליו , על בעליו של הרכב- הנתבע 1 ועל הנתבעת 3 – מבטחת הרכב, לשפותו בגין הנזקים אשר אירעו לרכבו כפועל יוצא מהתאונה.

לטענת הנתבעים, במועד הנקוב נסע הנתבע 2 ברחוב הכרמל והתאונה ארעה בשעה ש התובע לא ציית לתמרור עצור אשר הוצב בכיוונו ונכנס לצומת שאינו פנוי. בנסיבות האמורות , לטענת הנתבע ים, האחריות לתאונה מוטלת לפתחו של התובע ומשכך, יש לדחות את תביעתו.

בדיון אשר התקיים בפני העידו התובע והנתבעים 1 ו - 2 אשר, בין היתר, אף הדגימו בפני את התאונה באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט, איש איש לגירסתו .

התרשמתי מן העדויות , עמדתי על נסיבות התאונה, מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ועיינתי בכל הראיות אשר הוצגו בפני .
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ,את עדויותיהם ואת הראיות בתיק , אל נוכח נטלי הראייה – מצאתי כי יש לקבל את התביעה ולהלן יפורטו טעמי.

תחילה אבהיר כי , הגם נכון שעסקינן בתביעות קטנות, בהן בית המשפט מגמיש את הדרישות הקבועות בחוק, הרי שעדיין חלה על התובע חובה להוכיח את תביעתו, וזאת בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה".
יחד עם זאת - נטל ההוכחה - הוא נטל הבאת הראיות, נקבע במשפט אזרחי נקבע עפ"י "הטיית מאזן ההסתברות". לענין זה נקבע בע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ (1) 589,598 כי :
"דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51% "
דהיינו , דין התביעה להתקבל באם ירים התובע את הנטל המוטל עליו כדי 51%.
מן הכלל אל הפרט –
במקרה המונח בפני מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות בכדי לתמוך באיזה מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו.

הנני סבורה כי בחינת הראיות והעדויות יש בה בכדי להטות את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסת התובע, ומשכך, כי דין תביעתו להתקבל.

ראשית, הנתבעים לא היו קוהרנטיים בעדויותיהם לכתב ההגנה אשר הוגש מטעמם. כך, במסגרת כתב ההגנה נטען כפי שצויין לעיל כי רכב הנתבעים היה בנסיעה והתובע לא ציית לתמרור עצור.
בניגוד לגרסה זו, אישר הנתבע 2 בהגינותו כי אמנם עצר וזאת, על מנת לקבל הנחיות היכן הוא יוכל לעמוד, ולאחר מכן, כשאמרו לו לנסוע הוא התקדם והרגיש מכה. כלומר, הנתבע 2 תמך בגרסת התובע ובהתאם לה היה במצב של עצירה ואז חידש את נסיעתו.
זאת ועוד, גירסתו זו לא היתה קוהנרטית לעדות הנתבע 1, אשר אמנם אישר כי הנתבע 2 עצר (עדות אשר אף היא תומכת במידה בטענות התובע) ואולם, לטענת הנתבע 1 העצירה היתה כדי לאפשר לרכב אחר לפנות את הצומת- טענה אשר לא בא זכרה בעדות הנתבע 2 אשר העיד כאמור כי עצר עד לקבלת הנחיות.

בנוסף, במסגרת עדותו אישר הנתבע 1 כי הציע לתובע לתקן את רכבו בתחילה בכפר קאסם ולאחר מכן, בראש העין ואולם, לטענתו לא הציע לשלם עבור התיקון והצעתו זו היתה רק מתוך נימוס. הנני סבורה כי שורת ההיגיון אינה נותנת כי מתוך נימוס יציע הנתבע 1 לתקן בתחילה בכפר קאסם ולאחר מכן בראש העין, אלא שעצם ההצעה של מקום ולאחריו מקום חלופי, תומכת בטענת התובע ולפיה הציע הנתבע 1 לתקן את רכבו של התובע על חשבונו. הצעה כאמור, הינה בבחינת הודאת בעל דין בכל הנוגע לאחריות לתאונה.

לאור כל האמור, הנני קובעת כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבעים ומשכך, כי על הנתבעים האחריות לשפות את התובע בגין נזקיו.

7. משקבעתי כי האחריות לשיפוי נזקי התובע בגין ה תאונה מוטלת על הנתבעים ביחד ולחוד, הרי שעלי לבחון את הנזקים הנטענים על ידי התובע. לענין זה, תמך התובע את נזקיו בסך של 5 251 ₪ בחוות דעת שמאית המעידה על שומת הנזק. כן, תמך התובע תשלום שכ"ט לשמאי בסך 500₪ בחשבונית מס קבלה.
אציין כי לטענת הנתבעים התובע לא הרים הנטל להוכחת נזקו באשר לא תיקן את רכבו בפועל. הנני דוחה טענה זו וקובעת כי אין כל חובה בתיקון הנזק לשם תביעתו (ראו לעניין זה - עא 472/95 זכריה זלוצין ואח' נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד נ (2) 858 )
משכך, הנני קובעת כי התובע הרים את הנטל להוכחת הנזקים אשר נגרמו לו.

אשר על כן הנני מקבלת את תביעתו של התובע . הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובע סך של 5,751₪ וזאת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (25/12/14 ) ועד למועד התשלום המלא בפועל. כן י ישאו הנתבעים בהוצאות התובע בסך של 500₪. התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו בנוסף בהפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים בדואר.

רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים ממועד המצאת פסק הדין.

ניתן היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב קפלן
נתבע: ישראל גברא
שופט :
עורכי דין: