ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוביל נגד שגיא גורבן :

בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

תובעים

המוביל - שירותי הסעות ומוניות בע"מ

נגד

נתבעים

  1. שגיא גורבן
  2. ישראל דב קרול
  3. פרנקל משה

החלטה

הצורך במתן החלטה זו התעורר על רקע פנייתו של מר דורון ברגמן מיום 8/6/15, המומחה שמונה על ידי בהחלטתי בפרוטוקול דיון הקד"מ שנערך ביום 18/3/15.

במסגרת פנייה זו (בקשה 18 בתיק), ציין המומחה, בין היתר, כי הובא לידיעתו שבאי כח הנתבעים פנו לבא כח התובע בבקשה לפסול אותו כמומחה, על רקע אי היותו רואה חשבון בעל הסמכה ישראלית. המומחה ציין כי בהסכם ההתקשרות לביצוע חוות הדעת שהועבר לב"כ הצדדים פורטו היקף הכשרתו וניסיונו, כמו גם היותו בעל הסמכה אמריקאית ולא ישראלית. מר ברגמן ציין בנוסף כי עד היום ערך חוות דעת רבות לבתי המשפט על ערכאותיהם השונות (תוך פירוט ההליכים השונים), כשציין כי כל חוות הדעת היו בתחום החשבונאי ועסקו במכלול סוגיות. בסיפא של פנייתו ביקש מר ברגמן להלין על התנהלות זו של באי כוח הנתבעים.

בהודעתו/בקשתו של ב"כ התובעים מיום 10/6/15 (בקשה 19), התרעם האחרון, בין היתר, על כך שהטענה לעניין זהות המומחה הועלתה על-ידי ב"כ הנתבע 2 רק בבר"ע שהוגשה לבית המשפט המחוזי (שהוגשה על החלטת המינוי מיום 18/3/15 שלגביה נטען כי לא כללה הוראות מדויקות למומחה וכן על ההחלטה שהצדדים יישאו בשכר טרחת המומחה באופן שווה). בנסיבות אלה, נטען כי הנתבעים חסומים ומושתקים מלעלות טענה לעניין זהות המומחה, ואף לגופו של עניין יש לדחות טענה כלשהי לעניין מקצועיותו ומומחיותו של המומחה שמונה.

בתגובתו של ב"כ הנתבע 2 מיום 11/6/15 (בקשה 20), נטען בין היתר, כי הטענה להחלפת המומחה שמונה הועלתה במהלך הדיון בבר"ע כאמרת אגב מחוץ לפרוטוקול, וזאת על רקע אי הסמכתו של מר ברגמן כרואה חשבון מוסמך בישראל. כן, הלין ב"כ הנתבע 2 על "קשרים" שנרקמו מאז המינוי בין ב"כ התובע למר ברגמן במסגרתן עודכן האחרון אודות הבקשה להחלפתו (טענה שהועלתה בעל-פה בדיון ללא תיעוד בפרוטוקול).

על רקע האמור, עתר ב"כ הנתבע 2 להורות על החלפתו של המומחה, הן בשל חוסר האמון הנטען שנוצר, והן בשל חוסר התאמתו המקצועית הנטענת על רקע אי הסמכתו בראיית חשבון בישראל.

במסגרת בקשתו של מר ברגמן מיום 22/6/15 (בקשה 21) הוא ביקש לעמוד על השתלשלות האירועים מנקודת מבטו ואשר הביאו לגילוי הטענות כלפיו במסגרת הדיון בבר"ע. לגופו של עניין, ביקש מר ברגמן להבהיר כי כבעל מקצוע המהווה שלוח של בית המשפט, הוא רואה עצמו מחויב רק לבית המשפט ולאמת המקצועית ובתוך כך לפעול ביעילות והוגנות. מר ברגמן שב ופירט את ניסיונו המקצועי הכולל הגשת עשרות חוות דעת כמומחה מטעם בית משפט בתחומים כלכליים שונים. כן, ציין כי מספר בקשות (בהליכים אחרים) לפסילתו בעבר נדחו, והדגיש כי מומחה חשבונאי אינו מתייחד לרואה חשבון, בין אם הוא בעל הסמכה ישראלית או אמריקאית.

לאחר שעיינתי במכלול טענות הצדדים, הנני סבורה כי בנסיבות הקיימות, אין מנוס מלהורות על ביטול מינויו של מר ברגמן כמומחה מטעם בית המשפט בתיק דנן.

גם אם אין באי היותו של מר ברגמן בעל הסמכה ישראלית בראיית חשבון, בכדי להוות פגיעה ברמה המקצועית הצריכה לעריכת חוות הדעת הנדרשת, הרי שמשעה שצוין בהחלטתי כי ימונה "רואה חשבון כמומחה מטעם בית המשפט", אין לראות את התעקשות ב"כ הנתבע 2 (או מי מטעם באי כח הנתבעים האחרים), כהתעקשות סרק.

בכל הקשור לטענה האחרת לעניין ה"קשרים" שנוצרו, הרי שגם אם לא אקבע מסמרות בעניין תחושותיו הסובייקטיביות של ב"כ הנתבע 2, הנני סבורה כי חזקה על מר ברגמן שהיה מבקש להשתחרר ממינויו באם היה סבור שנוצרו נסיבות שעלולות להשפיע על מתן חוות דעת ניטרלית.

לאור כל האמור, הנני מורה על ביטול מינויו של מר ברגמן כמומחה מטעם בית המשפט בתיק דנן. בית המשפט מודה למר ברגמן על נכונותו לקבלת המינוי. הנני מוצאת להבהיר כי אין בהשתלשלות העניינים שתוארה לעיל בכד להוות מניעה כלשהי בעתיד לשקילת מינויו של מר ברגמן כמומחה מטעם בית המשפט [כשיינתן גילוי נאות לעניין אי הסמכתו כרואה חשבון מוכר בישראל].

החלטה אודות זהות המומחה החדש תינתן בנפרד ותכלול את ההבהרה אותה מצא בית המשפט המחוזי להוסיף במסגרת בהחלטתו בבר"ע מיום 7/6/15 (סעיף 8 פסקה להחלטה).

המזכירות תמציא החלטה זו לידי ב"כ הצדדים וכן לידי מר ברגמן.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: המוביל
נתבע: שגיא גורבן
שופט :
עורכי דין: