ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נגד קרן הירש :


בפני כבוד ה שופטת סבין כהן

מבקשים

הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבים

קרן הירש

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 1/2/16 בשעה 09:00 לפניי.

לקראת הדיון ניתנות בזה ההוראות הבאות :

1. בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.

2. התובעת עותרת למינוי מומחים רפואיים בתחום האורתופדיה, הנוירולוגיה ותחום הפה והלסת.

אחר עיון בבקשה, לעניין מינוי מומחה בתחום האורתופדיה, הרי שכיום התובעת מתלוננת על כאבים באיזור הכתפיים, בעוד שלא התלוננה על כאב בכתפיים בסמוך לאירוע התאונה ו צויין בתיעוד הרפואי "מניעה 4 גפיים". גם במסמך רפואי מיום 23.6.13 צויין "כאבי גב עליון ללא קרינה כאבי עורף ללא קרינה אל חגורת הכתף פאסטזיה גפיים. לפיכך, ישנו קושי לקשור בין התלונות בכתפיים לאירוע התאונה. ואולם, בד בבד, הוסיפה התובעת להתלונן גם על כאבים בעמוד השדרה, כאבים עליהם התלוננה בסמוך לאחר התאונה ועד לחודש יוני 2013.
אמנם, מאז חודש יוני 2013 ועד לחודש פברואר 2015, אין תלונות, אך סבורתני, כי די בתיעוד הרפואי שצורף על מנת להוות ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה.
נוכח העדר רצף טיפולי ממשי, הנני סבורה, כי האיזון הראוי בבקשתה של התובעת יהיה בדרך של חיוב התובעת בהשתתפות בנשיאה בשכר טרחתו של המומחה שימונה.
אני מורה לפיכך, כי מתוך שכר טרחתו של המומחה, תישא התובעת בעלות של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.
אשר למינוי מומחה בתחום הפה ולסת, נראה, כי התובעת נפגעה בשיניה, כששן נעקרה מפיה וקיבלה טיפול אצל רופא שיניים. על פניו, הפגיעה בתחום הפה ולסת היא פגיעה חולפת. לאור האמור, ימונה מומחה בתחום רפואת השיניים, אלא אם כן יבהירו הצדדים מדוע יש צורך במינוי מומחה בתחום הפה ולסת, דווקא.

ימונה דר' פריטש משה, כתובת: רח' הרא"ה 56 רמת גן כמומחה מטעם ביהמ"ש, בתחום האורתופדיה, וימונה ד"ר שלמה ברק בתחום רפואת השיניים , מרחוב שדרות נורדאו 83, ת"א. מס' טל': 03-XXXX299, מס' פקס: 03-XXXX998.

המומחים יקבע ו ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 19/10/12 נשוא התובענה ויתייחס לקשר הסיבתי שבין התאונה לבין נזקי התובעת ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.
ג. האם ת תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן- מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או החמרה במצבה בעתיד.
ה. המומחה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום אחר.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.
המומחים יציי נו בחוות דעת ם אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. אני קוצבת את שכרם של כל אחד מהמומחים בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. ביחס לשכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה, תישא התובעת כאמור בעלות של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.
הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומח ים וזאת תוך 14 ימים.
המומחים יוודא ו קבלת שכר טרחת ם טרם עריכת חוות הדעת.
ככל שמסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים או הסדרת שכר טרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

5. המומחה לא יבדוק התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. ככל שקיימת הכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, יודיע על כך המומחה לביהמ"ש תוך 7 ימים.

8. באשר למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, בסמוך לתאונה התלוננה התובעת על כאבי ראש וסחרחורות. כאבים אלו חלפו ואין רצף טיפולי בתחום הנוירולוגי, שיש בו כדי להצדיק מינוי מומחה רפואי בתחום זה. בקשר עם פגיעתה של התובעת בעמוד השדרה, התובעת אמנם הופנתה לבדיקת EMG, אך לממצאי בדיקה זו, שאליה הופנתה התובעת על ידי אורטופד, יוכל האורתופד שמונה להתייחס בחוות דעתו וככל שהוא יחווה דעתו בדבר צורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, בנוסף, ישקול בית המשפט מינוי מומחה בתחום זה.

9. עד ליום 10/12/15 יגיש בא כח התובע תחשיבי נזק מפורטים, ובא כח הנתבעת עד ליום 10/1/16 בתוך אותה תקופה יודיע כל אחד מהם לבית המשפט אם מוכן הוא לדיון לפי סעיף 4ג לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975. ככל שמעוניינים הצדדים במתן הצעה לפשרה חלף התייצבות לדיון, יודיעו על כך לביהמ"ש, יקדימו הגשת תחשיבי הנזק, וביהמ"ש ישלח הצעתו באמצעות הדואר ככל שיתאפשר.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ
נתבע: קרן הירש
שופט :
עורכי דין: