ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמי גלעדי נגד נאוה שדות :

בפני כבוד ה שופטת ליאת הר ציון

תובעים

עמי גלעדי

נגד

נתבעים

נאוה שדות

החלטה

להלן החלטתי בענין המועד להגשת סיכומי הנתבעת.

צר לבית המשפט כי הצדדים אינם משכילים להידבר ביניהם ולהגיע להסכמות ובאופן זה ליתר את הצורך של הצדדים ושל בית המשפט להידרש לשרשרת ארוכה של בקשות והחלטות בענין מועדים להגשת סיכומים.

לגופו של ענין להלן החלטתי וזאת לאחר עיון נוסף בנתוני התיק והבקשות אשר הוגשו על ידי הצדדים.

יש לציין כי סיכומי התובעים הוגשו ביום 27.5.15 כאשר הוגש לבית המשפט אישור מסירה בדבר משלוח הסיכומים לצד שכנגד באותו היום. בהתאם להחלטה שנקבעה בהחלטת בית המשפט על סיכומי הנתבעים להיות מוגשים בתוך 30 ימים ממועד זה.

רק ביום 23.6.15 עולה כי מוגשת בפקס בשעות הצהריים (13:10 ) בקשה לענין אורך הסיכומים.
בקשה זו לא הובאה בפני בית המשפט במערכת הנט, ואף אם לא הובאה עקב תקלה, היה מקום לודא הגשתה בנסיבות האמורות.

על אף שחלף מועד הסיכומים, בא כח הנתבעים עשה דין לעצמו ולא הגיש הסיכומים במועד על אף שלא ניתנה כל החלטה אחרת בענין זה על ידי בית המשפט.

מכאן, מצאתי כי לא היה מקום להתנהלות זו בשני מובנים:

לא היה מקום להגיש הבקשה לענין האופן שבו הוגשו סיכומי התובעים, כעבור כמעט כ 30 ימים מקבלתם, והיה מקום לוודא קבלתם ככל שהוגשה הבקשה במועד זה.

לא היה מקום שלא להגיש הסיכומים במועדם בהעדר החלטה אחרת של בית המשפט.

לאחר שניתנה החלטה נוספת בדבר קציבת מועד נ וסף להגשת הסיכומים ביום 12.7.15 ובית המשפט קבע כי ימי הפגרה יימנו במנין הימים - עיון במערכת נט-המשפט מעלה כי החלטה זו נצפתה באותו היום על ידי באי כח הצדדים. יחד עם זאת , ועל אף שבקשה זו נצפתה באותו היום, רק כעשרה ימים לאחר מכן הוגשה על ידי בא כח הנתבעים בקשה כי ימי הפגרה לא יימנו במנין הימים ביום 21.7.15.

אשר על כן, ומהטעמים האמורים לעיל, לא מצאתי מקום לעיון מחדש בהחלטתי .
ימי הפגרה יובאו במנין הימים כפי החלטתי מיום 12.7.15.

לפנים משורת הדין, המועדים ייספרו ממועד החלטה זו.

יובהר כי אין מקום להגשת בקשות לעיון מחדש וככל שמבוקש לחלוק על החלטתי, יש לעשות זאת בהתאם לתנאים הקבועים בדין.

המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמי גלעדי
נתבע: נאוה שדות
שופט :
עורכי דין: