ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ישאנו אדגולין :

14576-07-11
בפני כבוד סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
ישאנו אדגולין

פרוטוקול

נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד יניב פרטוק
הנאשם וב"כ עו"ד דגנית משעלי


גזר דין

רקע.

הדיון שהתקיים לפני ביום 9.2.12 הגיעו הצדדים להסדר טיעון, דיוני במהותו. הוסכם בין הצדדים כי כתב האישום שהוגש בתיק זה, יתוקן, הנאשם יודה ויורשע על פי הודייתו בכתב האישום המתוקן, בעבירות המיוחסות לו. הוסכם כי הנאשם יופנה לשירות המבחן לקבלת תסקיר לעונש. כמו כן, הוצהר כי אין בין הצדדים הסכמה לעונש.

כפי הצהרת הצדדים כך היה כתב האישום תוקן, הנאשם הודה והורשע על פי הודייתו בעבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום המתוקן. הנאשם הופנה לשירות המבחן.

הנאשם הודה כי בתאריך 7.7.11 סמוך לשעה שלוש לפנות בוקר הגיע הנאשם לביתו של אחד עירן פלד, בעיר ראשון לציון. על פי הלשון הלקונית של כתב האישום, ביקש הנאשם לשוחח עם המתלונן. המתלונן הכניס את הנאשם לביתו.

במהלך שיחתם אמר הנאשם למתלונן: "עשית לי קטע מסריח אני אדקור אותך". מיד בהמשך, אחז הנאשם בסכין מטבח ואמר למתלונן "מגיע לך דקירה", בעת שהמתלונן ישב על הספה בביתו והנאשם עומד מולו. באותן נסיבות, אחז הנאשם במתלונן וניסה לדקור אותו, בעת שהמתלונן ניסה להדפו וכתוצאה מכך נחתך המתלונן באגודל ימינו. בתגובה למעשי הנאשם, נמלט המתלונן מהבית ונעל את הנאשם. בהמשך לכך, הגיעו שוטרים לבית והודיעו לנאשם על מעצרו. בתגובה אמר להם הנאשם כי אם היה לו סכין היה הורג את המתלונן ויורה לו שני כדורים בראש.

בנסיבות הללו היה הנאשם תחת השפעת אלכוהול.

הנאשם הורשע לפיכך, בביצוע עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ואיומים.

תסקירים.

בעקבות החלטתי והפניית הנאשם לשירות המבחן הוגשו בעניינו של הנאשם 6 תסקירים. עיון בתסקירים מגלה כי הנאשם עבר דרך ארוכה וקשה. תחילה שולב בקהילה הטיפולית לגמילה מהתמכרויות "מלכישוע". לאחר תקופה מסוימת שנראה היה כי השתלבותו חיובית ומועילה, חלה התדרדרות, ומשום בעיות משמעת משלא שב לקהילה מחופשה במועד שנקבע סולק ממנה. אחר כך, ניתנה לנאשם הזדמנות נוספת ושירות המבחן פיקח על השתלבות הנאשם ביחידה העירונית לטפול בהתמכרויות. בעקבות כך, הוגשו תסקירים חיוביים אודות השתלבותו החיובית במקום. סופו של דבר שעובר לדיון שהתקיים לפני ביום 21.4.15 הוגש תסקיר סופי.

לסיכום עניין זה, עולה כי מאז הופנה הנאשם לשירות המבחן, במסגרת הליך המעצר עד תום הליכים הופנה לקהילה הטיפולית והשתלב בה בתאריך 24.10.11 ועד הגשת התסקיר האחרון – הסופי ביום 15.4.15 דהיינו במשך שלוש וחצי שנים, בהפסקה קצרה בתוך תקופה זו, היה הנאשם למעשה מצוי בהליך טיפולי – שיקומי בפיקוח שירות המבחן. אין ספק כי מדובר בתקופה ארוכה ביותר. יצוין כי עיון בתסקירים מגלה תמונה הליך חיובי ומועיל של שיקום, גם אם היו לנאשם מספר מורדות במשך תקופה זו.

לצורך העניין והרלבנטי לענייננו הוא האמור בתסקיר האחרון. שירות המבחן כדרכו ערך והגיש תסקיר מקיף, יסודי, מעמיק ביותר ומקצועי. התסקיר כולל בחובו כל הנתונים העובדות והנסיבות הרלבנטיות לעניין. סופו של דבר, שלנוכח ההליך השיקומי החיובי שעבר הנאשם המליץ שירות המבחן להימנע מלהשית על הנאשם עונש של מאסר בפועל גם לא כזה שירוצה בעבודות שירות.

טיעונים לעונש.

בטיעוניה לעונש עתרה התביעה להשית על הנאשם עונש של מאסר בפועל ועונשים נלווים. באת כוח התביעה הפנתה תשומת הלב לחומרה שהייתה באלימות הנאשם כלפי המתלונן עת השתמש בסכין כדי לאיים ולפגוע במתלונן. לשיטת התביעה, מעשי הנאשם מובילים למתחם עונש שבין מאסר שירוצה בעבודות שירות עד למאסר בפועל למשך 18 חודשים. לפי טיעוני באת כוח התביעה, יש להתעלם מחלוף הזמן מאז בוצעו העבירות עד היום שכן, ההליכים בתיק זה הותלו בהחלטה מיום 19.2.13 לאחר שהנאשם לא התייצב לדיוני בית המשפט, וחודשו בתאריך 25.2.14.

באת כוח הנאשם עשתה כל שביכולתה לשכנע כי במקרה זה, למרות חומרת מעשי הנאשם יש להעדיף הליכי השיקום שעבר הנאשם על פני ההחמרה בדין. טיעוני הסניגורית רובם ככולם נסמכו על האמור והמומלץ בתסקיר שירות המבחן. בין היתר על נסיבותיו האישיות המיוחדות של הנאשם לרבות מצבו כיום עת הוא מפרנס ארבעה ילדים לבדו משום שאשתו, אשר מוצאה הוא מהפיליפינים אינה עובדת ומעמדה בארץ למעשה טרם הוסדר.

דיון והכרעה.

המקרה שלפני מציב בעיה קשה ביותר בתחום הענישה הפלילית. שיטה היא בידי ואני הולך לפיה מזה זמן רב - התגובה העונשית בגין מעשי אלימות חייבת להיות מחמירה. קל וחומר במקרים בהם האלימות מלווה בשימוש בנשק וכידוע סכין הינה נשק לכל דבר ועניין.

ככל שבמתחמי ענישה עסקינן, אזי מתחם העונש שהציבה התובעת הוא המתחם ההולם במקרה זה של אלימות שמלווה בשימוש בסכין ואיומים בסכין כמו גם איומים על השוטרים שבאו לעצרו. בגדר נסיבות הקשורות בביצוע העבירה יש לקחת בחשבון לחומרה נסיבות נוספות שכן היה הנאשם בגילופין אותה עת. לפיכך, אני מקבל כי מתחם העונש הוא מאסר לחודשים מספר עד כדי 18 חודשי מאסר בפועל.

השאלה העומדת לדיון היא אחת - האם מרכיב השיקום כפי שהוא עולה באופן ברור מתוך תסקירי שירות המבחן, לרבות ובמיוחד התסקיר המסכם יש בו כדי לחרוג לקולא ממתחם העונש ההולם? כאן המקום לקבוע, כי ככל שאני מעיין בתסקיר, באמור בו, בניתוח העובדות הרלבנטיות שבתסקיר, בהתרשמות שירות המבחן כמו גם בהמלצות קצין המבחן, אני סבור כי לא מצוי פגם בתסקיר. השאלה היא באיזון שבין חומרת המעשה ומדיניות הענישה הברורה לבין שיקולי השיקום.

לאחר שאני שוקל השיקולים הצריכים לעניין, ולא בלי התלבטות, מצאתי כי במקרה חריג זה, אעדיף שיקולי השיקום של הנאשם על פני השיקולים להחמרה בענישה. אין להתעלם ויש לקחת בחשבון עד כדי הכרעה באיזון כאמור לעיל, שהנאשם עשה דרך שיקומית ארוכה, במהלכה עבר הליך של גמילה ארוך ומשמעותי. אני סבור כפי המלצת שירות המבחן, שעונש מאסר בפועל גם אם מאסר בעבודות שירות, יש בו כדי לסכל התהליך השיקומי שעבר הנאשם ולהסיגו אחור.

ומצאתי להדגיש את הברור, שעקרון השיקום רב חשיבות, במיוחד עת בוצע המעשה הפלילי על רקע התמכרותי, התמכרות שטופלה בהצלחה בליווי שירות המבחן. שהרי בשים לב, לנסיבות המקרה והעבירה, מה תועיל ענישה מחמירה אם יש בה כדי לסכל הצלחת הנאשם לשקם עצמו? ברור הוא ואיני מתעלם כהוא זה מחומרת המעשה, כפי שציינתי לעיל. אלא שבמקרה זה, אני סבור, כאמור, שיש במרכיב השיקום כדי להקל בדין ולקבוע עונשו של הנאשם מעבר למתחם העונש. ולעניין השיקום אוסיף מילה אחת. הנאשם הינו בן לעדה האתיופית, הנלחם על קיום משפחתו באמצעות עבודה שמצא לפרנסתו לאחר ההליך השיקומי שעבר. על בית המשפט, לעיתים לשקול שיקולים חברתיים בגזרו הדין. בגדר שיקולים אלה, ראוי ליתן לנאשם יד תחת אשר להשקיעו. מאסר בפועל וגם מאסר בעבודות שירות, יה יה בו כדי להשקיע הנאשם למקום שראוי כי ייחלץ ממנו.

נראה לי שהאיזון הראוי במקרה זה הוא בענישה הולמת דהיינו בחיוב הנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור, כמו אחייב הנאשם להיות בפיקוח שירות המבחן , לפיכך אם ייכשל בכך, ממילא יובא הנאשם לדין מחדש שאז מן הסתם עונשו יהיה לחומרה.

אשר על כן, אלה העונשים שאני משית על הנאשם:

5 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירה שיש עמה מרכיב של אלימות כלפי גוף אדם מסוג עוון לרבות איומים.

7 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור עבירת אלימות כלפי גוף אדם מסוג פשע.

בנסיבותיו האישיות של הנאשם איני גוזר עליו קנס.

אני מחייב הנאשם לחתום על התחייבות להימנע מעבירה לפיה אם יעבור עבירה שיש עמה מרכיב של אלימות כלפי גוף אדם לרבות איומים, במשך שלוש שנים מהיום ישלם סכום של 3,000 ש''ח.
לא יחתום הנאשם על ההתחייבות ייאסר למשך 7 ימים.

אני מחייב הנאשם להיות בפקוח שירות המבחן למשך שנה.

אני מחייב הנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור (של''צ) בהיקף של 100 שעות על פי תכנית שהוכנה עבורו על ידי שירות המבחן.
הסברתי לנאשם בלשון פשוטה משמעות השל''צ הנאשם הבין והסכים.

עותק מגזר הדין יועבר לשירות המבחן.

המוצגים: ייעשה בהם על פי שיקול דעתו של הממונה על החקירה.

זכות ערעור תוך 45 ימים.

ניתנה והודעה היום ח' סיוון תשע"ה, 26/05/2015 במעמד הנוכחים.

אברהם הימן , סגן נשיאה

הוקלד על ידי יפעת מינאי


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: ישאנו אדגולין
שופט :
עורכי דין: