ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיורא לוי נגד רשת בטחון בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת ליאת הר ציון

מבקשים

גיורא לוי

נגד

משיבים

רשת בטחון בע"מ

החלטה

בפני בקשה לסילוק על הסף בשל העדר עילה ודחייה על הסף מטעמי העדר יריבות.
התביעה עניינה טענת המבקשת כי הנתבע חב כלפיה בעילות של רשלנות, גרם הפרת חוזה וכן בגין פגיעה בחופש עיסוק וכן פגיעה במוניטין.
לטענת התובעת יש לראות את הנתבע כאחראי למעשה של הצבת פדופיל כשומר בגן ילדים. בגין מעשה זה נגרמו לתובעת נזקים בשל הפסקת ההתקשרות עימה מצד עירית פתח תקוה.
קדמה לתביעה זו החלטת כבוד השופט שוורץ במערכת היחסים שבין הצדדים בהליך שבמסגרתו הנתבע תבע את התובעת בשל לקיחת תעודת המאבטח והנזקים שנגרמו לו בעקבות מעשה זה.
במסגרת פסק הדין קבע כבוד השופט שוורץ כי הנתבעת באותה הליך ( התובעת בהליך זה) אחראית לנזק הנטען אולם ייחס אשם תורם בשיעור של 20 אחוזים לתובע ( הוא הנתבע בהליך זה) עקב אחריות אשר ייחס להתנהגותו ביחס לארוע של הצבת פדופיל בגין ילדים.
בבקשה זו לסילוק על הסף שלושה טעמים עיקרים :
ראשית, נטען כי התובעת אינה יכולה לבסס תביעתה על קביעת כבוד השופט שוורץ בדבר אשם תורם וזאת בהתאם להלכה הפסוקה.
שנית, נטען כי לא ניתן לבסס עילת תביעה על יסוד הכלל לפיו " מעילה בעת עוולה לא תצמח זכות תביעה". בהקשר זה כבר עתה אצין כי לא מצאתי עיגון משפטי לטענה זו בכתבי הטענות כלל ובפרט לענין סילוק על הסף.
שלישית, נטען להעדר יריבות מאחר שהנתבע אינו עובד אצל התובעת, אלא בעירית פתח תקווה. לכן ככל שהנתבע התרשל, הרי שהרשלנות היא כלפי מעסיקתו ולא כלפי התובעת.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות אני סבורה כי אין מקום להעתר לבקשה.
כאמור, מחיקת תביעה ודחייתה הינם אמצעים הננקטים במקרה החריג. די בכך שקיימת אפשרות קלושה שעל פי העבודות המהוות את עילת התובענה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש כדי שהתביעה לא תימחק (ר' ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני פ"ד ל"ו (2) 151.)

לענין אשם התורם
אכן מהפסיקה עולה כי לא ניתן לגזור מקביעה בדבר אשם תורם אחריות . יחד עם זאת עוד עולה מהפסיקה אליה הפנו שני הצדדים כי :
" סיכומה של נקודה זו: אשם תורם אינו מהווה עילה עצמאית בנזיקין. אם במקרה מסוים נקבע אשם תורם של התובע, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לחייב את התובע כלפי הנתבע, או כל גורם אחר,באחריות בנזיקין כלפי נזק שנגרם בארוע הרלוונטי, בשיעור האשם התורם שנקבע.
במקביל, עצם העובדה שהתנהגות מסוימת מהווה אשם תורם, אינה פוסלת את האפשרות שאותה התנהגות עצמה תהווה גם אשם יוצר אחריות, אם יוכחו התנאים

התנהגותו של הניזוק, המהווה אשם עצמי בעיני המשפט, עלולה להיות בעת ובעונה אחת גם אשם-יוצר-אחריות כלפי המזיק או כלפי אנשים אחרים. מצב דברים זה יתקיים כאשר הנפגע מצידו גרם נזקים למזיק המקורי, היינו, מקרה של נזקים הדדיים (מקרה שכיח למדי בהתנגשות מכוניות). על אשם-יוצר-אחריות זה יסתמך המזיק המקורי בתביעתו הנגדית לפיצויים עבור נזקו שלו – להבדיל מהסתמכותו על אותו מעשה לצורך ההגנה של אשם עצמי תורם כלפי תביעתו של הניזוק. מובן כי הצלחת התביעה הנגדית, מותנית בקיום כל היסודות הדרושים ליצירת האחריות בנזיקין. אם נטען כי בוצעה עוולת הרשלנות, הרי הפרת חובת הזהירות כלפי המזיק המקורי היא מיסודות העוולה, ואת קיומה עליו להוכיח כדי לזכות בתביעה הנגדית -ד יני הנזיקין, בעמ' 240"
(ההדגשות הוספו- להצ)

תא ( ת"א) 56522/04 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' שלו ברוך עיון בכתב התביעה מלמד כי אכן קיימת בכתב התביעה התייחסות והפנייה לפסק דינו של כבוד השופט שוורץ ובהתאמה אף נגזר נזק בשיעור של 20 אחוזים.
יחד עם זאת, וגם אם תתקבל הטענה כי לא ניתן מכח פסק הדין בלבד לגזור אחריות הרי קימת לתבוע הזכות להוכיח את רכיבי עילת התביעה הנזיקית הנטענת בכתב התביעה , כאשר במסגרת זו עולה השאלה של השלכת קביעות בית המשפט בהליך הנוסף. מובן כי לאור גזירת שיעור הנזק בסך של 20 אחוזים התובע מוגבל לסכום נזק זה, ככל שתוכח אחריות.
עוד אציין כי בכתב התביעה נטענות אף עילות תביעה נוספת כגון עילת הפרת חוזה, וכן פגיעה במוניטין וכן פגיעה בחופש העיסוק.
ולפיכך, לא מצאתי כי יש מקום לסלק התביעה מטעם זה.

לענין העדר היריבות
הכלל המשפטי הוא כי כאשר מדובר באחריות שילוחית של עובד ומעביד כלפי צד שלישי, עקב מעשה נזיקין של העובד, הרי שדין העובד והמעביד כדין חייבים ביחד ולחוד למעט החריגים הקבועים בסעיף 7 א לפקודת הנזיקין ( נוסח חדש).
ר' בהקשר זה ע"א 7008/09 ‏ ג'אבר עדנאן עבד אל רחים נ' מוסבאח עבד אל קאדר, ע"א 4530/91 ‏ רשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת השיט הישראלית בע"מ, פ''ד נד(4) 583; ע"א 502/78 ‏ ‎ ‎מדינת ישראל‎ ‎נ' ירוחם ניסים, פ''ד לה(4) 748. כן ר' מאמרו של ישראל גלעד האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור משפט וממשל ב' תשנ"ה 339 (התשנ"ה).
על כן ובהעדר טענה אחרת לענין אחריותו של הנתבע (כאשר אין באמור לעיל להביע עמדת בית המשפט בענין זה), לא מצאתי כי לקבל טענת היריבות לביסוס הבקשה בדבר דחיית התביעה על הסף.
אשר על כן הבקשה נדחית
לענין הוצאות- אדרש בסוף ההליך.

המזכירות תשלח העתק החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיורא לוי
נתבע: רשת בטחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: