ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד אסתר תירוש :

בפני כבוד ה שופט יאיר דלוגין

תובע

בנק הפועלים בע"מ
ע"י עו"ד יעקב גורנשטיין

נגד

נתבעת

אסתר תירוש

החלטה

לפני בקשת הנתבעת במספר נושאים. לאחר עיון בטענות הצדדים, אני קובע כדלקמן –

לעניין העברת נספחי חוות הדעת, אין בכוונתי לערוך דיון ולהכריע בשאלות הנוגעות למסירת מסמכים. משקיבלה הנתבעת את נספחי חוות הדעת , גם אם על ידי צילומם מהתיק, תם ונשלם הטיפול בנושא זה. שאלת ההוצאות בהקשר זה תוכרע במסגרת פסק הדין.

טענת הנתבעת שיש לפסול את חוות דעת המומחית מטעם הבנק בשל העובדה שנעשה שימוש במסמך שלא ניתן לגביו צו, דינה להידחות. אין מקום לפסילה גורפת של חוות הדעת, גם אם הטענה נכונה. השאלה אם עשו שימוש במסמך אסור תתברר במהלך שמיעת הראיות ותידון ותוכרע בפסק הדין.

לעניין זימון עדי הבנק שלא נתנו תצהיר, מאחר ויתכן ועדותם תהא רלוונטית, אין סיבה שלא להתיר את זימונם. הבקשה מוגשת אמנם באיחור (היה מקום להגשתה עם הגשת ראיות הנתבעת), אולם לא מצאתי כי נגרם נזק ממשי לתובע אם בכלל עקב כך וממילא מדובר בעדים שהנתבעת לא הייתה יכולה להגיש תצהיר שלהם, נוכח היותם עובדי הבנק. החלטה מפורטת לזימון העדים תינתן בתז"פ שנקבע ה כבר לצורך כך בדיון האחרון.

לעניין הבקשה המאוחרת לגילוי מסמכים (הכוונה לסרטוני הבנק מיום החתימה), מדובר בראיה רלוונטית. לפיכך, על הבנק לגלות מסמך זה בתצהיר כדין עד יום 1.9.15 ואם יתברר כי אינו בנמצא לציין בתצהיר אילו פעולות נעשו כדי לאתר את המסמך ומדוע הוא לא אותר. מאחר והיה על הבנק לגלות מסמך זה מיוזמתו במסגרת הגילוי הכללי, אין מקום לחסום את דרכה של הנתבעת כיום ביחס לעניין זה וגם אין מקום לחייב אותה בהוצאות ובפרט שבקשתה התקבלה על אף התנגדות הבנק.

לעניין הצגת קלטת השיחה של הנתבעת עם מומחית התובע, הנתבעת טוענת כי הדברים שאמרה המומחית סותרים את האמור בחוות דעתה. הבנק טוען כי היה אסור לנתבעת להקליט את המומחית ללא ידיעתה. בטרם אכריע בכך, על התובעת לפרט תוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו (הפגרה במניין), מה בדיוק נאמר על ידי המומחית אשר נוגד את חוות דעתה. תוך 7 ימים לאחר מכן (הפגרה במניין) יגיב על כך הבנק וכן יביא את תגובת המומחית לבקשה המקורית ולהודעה המשלימה של הנתבעת הנזכרת לעיל. תז"פ נוספת ליום 12.8.15 להכרעה בסוגיה זו.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בלשכתי.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: אסתר תירוש
שופט :
עורכי דין: