ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד בהג'ת ג'עברי ת.ז. :

בפני כבוד השופט יוסי טופף

המאשימה:
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים:

  1. בהג'ת ג'עברי (עציר) ת.ז., 039315304
  2. אימן ג'רדאת ת.ז., 031528839 - נדון


נוכחים:
ב"כ המאשימה - עו"ד שחר עידן
הנאשם וב"כ - עו"ד אמויאל – ס"צ

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
נבקש לצרף להליך זה את ת"פ 30801-04-15 ופלא 40157/14 לתיק זה.
כמו כן, מגיש כתב אישום מתוקן בת"פ 51059-02-15.

ב"כ הנאשם:
אני מאשר.


החלטה

מורה על צירוף התיקים כמבוקש וכמוסכם.

מאשר הגשת כתב אישום מתוקן בת"פ 51059-02-15 אשר יסומן כא/2.


ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף , שופט

הדיון מתחדש לאחר הפסקה.

ב"כ המאשימה:
הגעתי עם הנאשם, באמצעות בא-כוחו, להסדר טיעון.

הוסבר לנאשם כי בית המשפט אינו כפוף להסדר הטיעון ואינו מחוייב בו.

הנאשם:
הבנתי את הסבר בית המשפט.

ב"כ המאשימה:
הסדר הטיעון הינו כדלקמן: הנאשם יודה בשלושת כתבי האישום, יורשע, ובהסכמה יוטלו עליו העונשים הבאים: הפעלת מאסר מותנה מת"פ 40838-06-13 למשך 3 חודשים והתחייבות בסך 5,000 ₪, הפעלת מאסר מותנה מת"פ 8357-06-14 למשך 5 חודשים והתחייבות בסך 6,000 ₪. עונשי המאסר ירוצו בחופף זה לזה. מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים כך שהמאסרים המותנים ירוצו בחופף לו ובסך הכל ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל במצטבר לכל עונש מאסר אותו מרצה כעת ובניכוי ימי מעצרו בתיק זה מיום 21.02.2015 עד 29.03.2015 ובניכוי ימי מעצרו 16.04.2015 עד 27.04.2015, מאסר מותנים לשיקול דעת בית המשפט והתחייבות לשיקול דעת בית המשפט.

ב"כ הנאשם:
אני מאשר את הסדר הטיעון. כתבי האי שום הוקראו לנאשם, הוא הבין את תוכנם ומודה באמור בהם.

הנאשם:
מאשר את הסדר הטיעון. כתבי האישום הוקראו לי, הבנתי את תוכנם ואני מודה בעובדות המפורטות בהם.


הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם באמור בעובדות כתבי האישום, אני מרשיע אותו בעבירות המפורטות בהם.

ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף , שופט

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
אבקש לכבד את ההסדר. מדובר בנאשם יליד 1984 ולחובתו עבר מכביד בין היתר בעבירות אלימות, עבירות כלפי עובד ציבור, עבירות סמים, הפרת הוראה חוקית, עבירות רכוש כפי המפורט בגליון הרישום הפלילי. מגיש גליון הרשעות קודמות (סומן ת/2). ההסדר הושג נוכח קושי ראייתי. הנאשם מרצה כיום עונש מאסר בגין תיק אחר ובתיק זה נדון לעונש של מאסר בפועל שהצטבר לעונש המאסר שמרצה כעת ולקחנו בחשבון את שיקול כל עונשי המאסר וסברנו במכלול התיקים הענישה בסך הכל עומדת ברף ענישה אולי אפילו נמוך בעניינו, אבל ברף ענישה מקובל בנסיבות העניין. על הנאשם ענישה מוחשית לשלם התחייבויות שחתם בתיקים קודמים שהינן כבדות משקל. בנסיבות הכוללות, ההסדר ראוי ואבקש לכבדו.

ב"כ הנאשם - טוען לעונש:
התיק שבגינו הנאשם נדון בירושלים הוא תיק שבמקור נגזרו עליו 4 חודשי עבודות שירות. בשל העובדה שהוא נעצר בשל הפרה, אז הופסקו עבודות השירות בהסדר והוא מרצה זאת בפועל 4 חודשי מאסר. מעבר לעובדה זו, ההפרה בגינה הוא עצור בתיק זה היא עלתה לו ממון רב שחולט במסגרת תיק המ"ת. מדובר במי שמנסה ליישר קו. התיק הזה נסגר והתיק אצל כבוד השופטת שטרית נסגר.
בנסיבות העניין, מדובר בענישה שהיא מוחשית. בסך הכל מדובר ב-10 חודשי מאסר בפועל. אני לא אכנס לקשיים הראייתיים.
לעניין ההתחייבויות – מדובר במי שהפרוטה אינה מצויה בכיסו. הסכום שגויס וחולט בחלקו הגדול, בנסיבות הללו אבקש שהסנקציה לא תהיה כזו שתפגע בנאשם כאשר ישתחרר וירצה לחזור לנהל חיים נורמטיביים.
בנסיבות הללו, יש לנאשם 2,000 ₪ בתיק המ"ת, אבקש שכסף זה יחולט לצורך תשלום דמי ההתחייבות והיתרה תיפרש בתשלומים.
הענישה מוחשית וההסדר לא כזה כפי שחברי ניסה לטעון. אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אבקש לכבד את ההסדר.


גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המפורטות בשלושה כתבי אישום שצורפו יחדיו, כדלקמן:

בת"פ 51059-02-15 (כתב אישום מתוקן ) בעבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו (מספר מופעים) לפי סעיף 275 לחוק העונשין, תשל"ז-1977; איומים (מספר מופעים) לפי סעיף 192 לחוק העונשין והעלבת עובד ציבור (מספר מופעים) לפי סעיף 288 לחוק העונשין.

בת"פ 30801-04-15 בעבירות של הפרת הוראה חוקית (מספר מופעים) לפי סעיף 287(א) לחוק העונשין והיזק לרכוש במזיד לפי סעיף 452 לחוק העונשין.

בפלא 40157/14 בעבירה של הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם לפי סעיף 287(ב) לחוק העונשין.

2. הנאשם יליד שנת 1984 ולחובתו רשימת עבירות ארוכה עד מאד במכלול התחומים, ביניהן עבירות אלימות, סמים ורכוש.

3. הצדדים הגיעו להסדר טיעון, ובנסיבות הענין לא ראיתי לנכון לסטות ממנו.

4. לאחר ששקלתי את טיעון הצדדים, בחנתי את האיזונים בין אינטרס הציבור אל מול נסיבות המקרה, את הקשיים הראייתיים, את הודאת הנאשם בשלושה כתבי אישום והחסכון בזמנו של בית המשפט, אינני רואה לסטות מהסדר הטיעון ואינני רואה בו חריגה בלתי סבירה מנורמת ענישה ראוייה.

5. לפיכך, אני מטיל בזה על הנאשם עונש כדלהלן:

מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, אשר תרוצה במצטבר לעונש המאסר אותו מרצה הנאשם כעת, בניכוי ימי מעצרו כדלקמן: מיום 21.02.2015 ועד ליום 29.03.2015 וכן מיום 16.04.2015 ועד ליום 27.04.2015.

הפעלת מאסר על תנאי - מפעיל בזאת מאסר על תנאי שהוטל על הנאשם ביום 20.01.2015 בת.פ. 40838-06-13 של ביהמ"ש השלום באילת, לתקופה של 3 חודשים , אשר תרוצה בחופף לעונש המאסר שנגזר לעיל.

הפעלת מאסר על תנאי - מפעיל בזאת מאסר על תנאי שהוטל על הנאשם ביום 02.07.2014 בת.פ. 8357-06-14 של ביהמ"ש השלום באילת, לתקופה של 5 חודשים , אשר תרוצה בחופף לעונש המאסר שנגזר לעיל.

סך הכל ירצה הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, אשר תצטרף לתקופת המאסר אותה הוא מרצה כעת.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים. הנאשם יישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו יעבור על כל עבירת אלימות או כל עבירה אחרת בה הורשע.

הפעלת התחייבות – הנני מחייב את הנאשם לשלם את דמי ההתחייבות בסך של 5,000 ₪, שהוטלו עליו ביום 20.01.2015 בת.פ. 40838-06-13 של ביהמ"ש השלום באילת, אשר ישולמו באופן הבא: דמי הפקדון שהופקדו במסגרת הליך המ"ת 51030-02-15 יחולטו לטובת תשלום ההתחייבות והיתרה תשולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כאשר תשלום ראשון ישולם ביום 01.05.2016 ויתר התשלומים מדי 01 לכל חודש שלאחר מכן. לא ישלם הנאשם את דמי ההתחייבות – ייאסר בגין כך למשך 3 ימים.

הפעלת התחייבות – הנני מחייב את הנאשם לשלם את דמי ההתחייבות בסך של 6,000 ₪, שהוטלו עליו ביום 02.07.2014 בת.פ . 8357-06-14 של ביהמ"ש השלום באילת, אשר ישולמו ב -10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כאשר תשלום ראשון ישולם ביום 01.05.2016 ויתר התשלומים מדי 01 לכל חודש שלאחר מכן. לא ישלם הנאשם את דמי ההתחייבות – ייאסר בגין כך למשך 5 ימים.

התחייבות - הנאשם יחתום על התחייבות על סך 3,000 ש"ח, אש ר יהיה עליו לשלם באם בתוך שלוש שנים מיום שחרורו יעבור על כל עבירת אלימות או כל עבירה אחרת בה הורשע. היה והנאשם לא יחתום על התחייבות כאמור בתוך 7 ימים מהיום - ייאסר בגין כך למשך 5 יום.

השב"ס יאפשר לנאשם לחתום על כתב ההתחייבות מיד בתום הדיון.

מוצגים – כל המוצגים יושמדו/יחולטו לשיקול דעת המאשימה.

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום ד' אב תשע"ה, 20/07/2015 במעמד הנוכחים.

יוסי טופף , שופט

הוקלד על ידי איטה רוט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: בהג'ת ג'עברי ת.ז.
שופט :
עורכי דין: