ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפי ניב לוינבוים נגד דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט נמרוד אשכול

התובע

אפי ניב לוינבוים

נגד

הנתבעת

דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה ע"ס 14,823 ₪ להחזר הוצאות בגין תשלומים לאינסטלטור אשר, לטענתו, שולמו ע"י התובע. עיון בכתב התביעה מעלה כי התובע היה בעלה של חנות, ברח' דיזינגוף 34 בת"א. החנות נמכרה על ידו ביום 15.05.2010.

עניינה של התביעה היא תקלה במערכת הביוב ביום 28.03.2008 (יום שישי אחה"צ). לדברי התובע הוא פנה במועד זה לנתבעת (חב' הניהול של הבית המשותף ) בדרישה כי ישלחו איש מקצוע לתקן התקלה. דרישתו, לטענתו, לא נענתה ולפיכך היה עליו לדאוג לתיקון התקלה בעצמו. בעבור התיקון שילם התובע לאינסטלטור מכיסו).

2. כתב התביעה ממשיך ומפרט, כי בין התקופות מרץ 2008 ועד פברואר 2010 א ירעו בסה"כ 9 מקרים של סתימות והצפות, בחנותו של שהתובע. בכל התהליכים טוען התובע כי שילם על האינסטלטור בעצמו.

3. התובע מציין כי בינו לבין הנתבעת מתנהלים והתנהלו מספר הליכים, בכללם לפני המפקח על רישום בתים משותפים ואף בביהמ"ש השלום בת"א.
בכתב התביעה (סע' 22), מצויין כי בעניינים ובמחלוקות שבין התובע לבין נציגות הבית המשותף ניתן ביום 04.04.2014 פס"ד, בת"א 1423-01-10, בביהמ"ש השלום בת"א.

פירוט וריכוז התביעות, כמפורט בסע' 27, לכתב התביעה.

4. הנתבעת מכחישה את כל טענות התובע, המפורטות בכתב התביעה. הנתבעת מציינת כי בין הצדדים התנהלו הליכים בנושאים אלה וזאת במסגרת תיק אזרחי 1243-01-10, בביהמ"ש השלום בת"א. לעמדתם, התובע מנצל לרעה את הליכי ביהמ"ש זאת באשר העניינים הנ"ל ידונו בפסה"ד שצוין לעיל.
הנתבעת מבקשת מביהמ"ש לדחות את התביעה ולחילופין לבטלה על הסף.

4. ביום 19.08.2014 נקבע דיון בנוכחות הצדדים. לדיון לא התייצבו הצדדים. עיון בהזמנות לאותה עת הראה שהתובע זומן כדין לדיון. אי לכך, הורה ביהמ"ש, בפסק דינו מיום 19.08.2014 , על מחיקת התביעה ללא צו להוצאות.

בהמשך לכך הגיש התובע בקשה לביטול פס"ד שניתן בהעדרו. ביהמ"ש הורה בהחלטתו מיום 15.01.2015 על ביטול פסה"ד, מהנימוקים המפורטים בהחלטה זו. במהלך אותו דיון נקבע, כי על התובע להגיב בכתב לטענות הנתבעת למחיקה על הסף. יצוין, כי התובע היה נוכח בדיון אולם בשל נכותו הקשה, הקושי שלו להתבטא בעל-פה ועל מנת שטיעוניו יובאו בצורה מסודרת בפני ביהמ"ש , ניתנה לתובע אפשרות להביא את טענותיו בכתב ובצורה מסודרת בפני ביהמ"ש, וזאת על מנת שלא לפגוע בזכויותיו ובטענותיו.

5. מאז חלפו עברו המועדים שנקבעו בהחלטות והתובע לא הגיש כל תגובה מטעמו. בין לבין, הגישה הנתבעת בקשה לדיון והחלטה בבקשה למחיקה על הסף שהוגשה על ידה וכן חזרה וטענה כי יש להטיל הוצאות כנגד התובע.

בנוסף, ציינה הנתבעת בבקשתה כי : "רק לאחרונה נדחה ערעור שהתובע הגיש כנגד הנתבעת ונידון בביהמ"ש השלום בת"א (ע"א 53705-05-14) ובמסגרתו נפסקו כנגד התובע הוצאות משפט בסך של 8,000 ₪".

הנתבעות חוזרות ומציינות כי התובע גורר אותן להליכים מתמשכים ומיותרים, בעוד שהתובע עצמו לא מקיים החלטות ביהמ"ש שניתנו בעניינו בתיק זה.

6. ביום 29.06.2015 הוגשה על ידי התובע בקשה להאריך את המועד להגשת תגובתו לבקשת הנתבעות למחיקה על הסף. הגם שהמועדים להגשת התגוב ה חלפו זה מכבר, ניתנה אפשרות לתובע להגיש תגובתו בבקשת המחיקה בתוך 21 יום מיום ההחלטה. מועד זה חלף ועבר ותגובת התובע לא הוגשה.

7. בנסיבות העניין, ומאחר שהתובע לא קיים החלטות ביהמ"ש, זאת הגם ניתנו לו מספר אפשרויות, כמפורט בהחלטות שצוי נו לעיל, אני מורה בזאת על מחיקת התביעה שהוגשה ע"י התובע בתיק זה.

הגם שהנתבעות הוטרחו פעמים רבות בתיק זה, איני מטיל צו להוצאות.

יחד עם זאת, היה והתובע יחדש את תביעתו ישלם לנתבעות, ביחד ולחוד, הוצאות הדיון בסך 600 ₪ וזאת בעבור הוצאותיהם בבקשות למחיקה על הסף ובבקשות הנוספות שהוגשו על ידן בתיק זה.

בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום.

ניתן היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפי ניב לוינבוים
נתבע: דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ
שופט :
עורכי דין: