ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת פרטנר תקשורת בע"מ נגד חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה מרי יפעתי

התובעת

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

נגד

הנתבעת

חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסך של 19,633 ₪, אשר עניינה יתרת חוב בגין עשרה מכשירי טלפון נייד שרכשה הנתבעת מהתובעת.

2. הנתבעת התחברה לשירותי התובעת בשנת 2008 במסלול ללקוחות עסקיים. אין מחלוקת כי בין השנים 2008 ועד 2011 קיבלה הנתבעת שירות מהתובעת ולא התגלעו בעיות כלשהן.
אין אף מחלוקת על רכישת המכשירים, סכום הרכישה ויתרת החוב שנותרה לתשלום בגין המכשירים.

3. לטענת הנתבעת, החל מחודש מרץ 2011 נתקלה בקשיים רבים בשימוש בשירותי התקשורת בשל בעיות קליטה ולא ניתן היה להוציא ו/או לקבל שיחות בבית הממוקם במושב גני יוחנן, ממנו מופעלים המכשירים. התובעת שלחה טכנאים לבדיקת טענות הנתבעת על בעיות הקליטה ובד בבד הציעה לנתבעת לשדרג המכשירים הישנים לחדשים כדי לשפר את הקליטה.
טוענת הנתבעת בתצהיר כי המכשירים נשוא התביעה סופקו לה בחודש אפריל 2011 ואולם, שדרוג המכשירים לא עזר לפתרון בעיות הקליטה. אף הפתרונות שהוצעו על ידי טכנאי התובעת, ובכלל זה התקנת רפיטר בבית, לא סייעה לבעיות הקליטה. טוענת הנתבעת כי לאחר שלא נפתרה בעיית הקליטה, ולאחר שלא הסכימה לפתרונות נוספים של התובעת, אשר כללו התקנת אנטנות תוך ביצוע קידוחים, הבינה כי לא תוכל לקבל השירות אותו הזמינה ומשכך, פנתה לתובעת בחודש ינואר 2012 בבקשה להתנתק מהשירות לבטל את החובה ולהשיב המכשירים.

הנתבעת ניידה את המנויים לחברה מתחרה ואולם, התובעת המשיכה לחייבה. הנתבעת פנתה לתובעת על מנת להשיב את המכשירים לאחר שלא יכלה לעשות בהם שימוש במתכונת שהוצעה, ואולם, דרישתה לא נענתה. טוענת הנתבעת כי בנסיבות אלה ובהתחשב בכך כי התובעת לא יכולה לספק את השירות וההסכם עמה בוטל, החליטה כי אין עוד טעם להמשיך ולשלם על המכשירים.
הנתבעת עותרת לדחיית התביעה וטוענת כי התובעת היא שהפרה ההסכם הפרה יסודית. לטענתה, לו היתה יודעת מראש על בעיות הקליטה, וכי לא ניתן לקבל שירות ראוי וסביר מהתובעת , אזי לא היתה מתקשרת בהסכם עם התובעת ומ שדרגת את המכשירים אשר נרכשו לצורך פתרון בעיית הקליטה והתבררו כחסרי תועלת.

4. מנגד, טוענת התובעת כי הנתבעת פנתה לראשונה בתלונה על בעיות קליטה רק בחודש דצמבר 2011 וכי אין קשר בין שדרוג המכשירים לבין בעיות הקליטה. נטען כי הוצעו לנתבעת פתרונות לבעיית הקליטה באותו האזור, וכי כאשר בחרה הנתבעת להתנתק משירותי התובעת ולנייד את המנויים זיכתה התובעת את הנתבעת בגין חשבוניות החוב בגין שימוש שוטף וויתרה על רכיב דמי היציאה. יחד עם זאת, הובהר לנתבעת כי עליה לשלם בעבור המכשירים שרכשה. הנתבעת אף ביצעה שימשו במכשירים אלו לאחר שניידה המנויים לחברה מתחרה.

5. בדיון בפני העיד מר יוסי חי, מנהל שירות באגף המכירות העסקי של התובעת, ומר שאול חלפי מנהל ובעל מניות בנתבעת.

דיון והכרעה:

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ובראיות שהוצגו, ולאחר ששמעתי העדויות וטיעוני הצדדים בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל התביעה. להלן טעמיי.

7. התביעה הינה לתשלום יתרת חוב בגין המכשירים שרכשה הנתבעת מהתובעת. מחומר הראיות עולה כי מדובר ב -10 מכשירי טלפון, שלושה מהם נרכשו במהלך השנים 2009-2010, ארבעה מכשירים שודרגו ביום 27.3.11 ומכשיר נוסף שודרג ביום 7.4.11, וכן שני מכשירים נוספים שודרגו ביום 9.8.11.

לגרסת הנתבעת, החלו בעיות הקליטה רק בחודש מרץ 2011. לטענתה, שדרוג המכשירים נעשה על ידה תוך הסתמכות על הבטחת נציגי התובעת כי השדרוג ישפר את הקליטה בבית. אלא, שהנתבעת בהגנתה מתייחסת לכלל המכשירים כמקשה אחת על אף ששלושה מהמכשירים נרכשו על ידי הנתבעת זמן רב בטרם החלו בעיות הקליטה, לגרסתה.
מעבר לכך, טוענת הנתבעת כי שדרוג המכשירים כלל לא פתר את בעיית הקליטה. יחד עם זאת, לא ניתן הסבר סביר מדוע, אם כן, בוצעו שדרוגים לשני מכשירים נוספים בחודש בנסיבות אלה, לא ברור מדוע ביצעה הנתבעת שדרוגים לשני מכשירים נוספים בחודש אוגוסט 2011, בחלוף מספר חודים מאז החלו בעיות הקליטה ובוצעו השדרוגים בחודש מרץ 2011.
מעדות מר חלפי עולה כי במכשירים שרכשה הנתבעת עשו שימוש עובדי הנתבעת, אשתו של מר חלפי, ילדיו ואמו. בניגוד לנטען בהגנת הנתבעת לפיה כל השדרוגים בוצעו לטובת פתרון בעיות הקליטה העיד מר חלפי : "... אני לא יודע מה שדרגתי. אנשים מטעמי משתמשים. כל אדם היה לו את המכשיר שלו. .... שבאנו והתלוננו על שירותי קליטה, אמרו איזה בעיות יש לכם בגני יוחנן, שדרגו את כל אלה שהיו להם בעיות קליטה . לכולם יש בעיות קליטה. כל מי שעובד אצלנו במשק ובאזור גני יוחנן. מי שהתלונן באופן אינטנסיבי אמרו בוא ננסה לפתור לך את הבעיה. היו לנו עשרה מכשירים, לדעתי שדרגו 4-5 ..".

8. טוענת התובעת כי אין ממש בטענה כי שדרוג המכשירים בוצע עקב בעיות הקליטה שכן לפי רישומיה הנתבעת הלינה לראשונה על בעיות הקליטה רק בחודש דצמבר 2011 ולא קודם לכן וכי ניתן מענה מהיר בניסיון לפתור הבעיה. התובעת תמכה טענתה בתיעוד פניות מתחילת שנת 2011. מתיעוד זה לא ניתן ללמוד על פניות הנתבעת בגין בעיות קליטה עובר לחודש דצמבר 2011. עדותו של מר חי, בכל הנוגע למועד בו בוצעה פניית הנתבעת בגין בעיות הקליטה והמענה שניתן לה, היתה עדות ברורה ועקבית, עדות זו התיישבה עם הראיות שהוצגו ולא נסתרה בדרך כלשהי.
הנתבעת טענה כי אין מדובר בתיעוד מלא ואולם, לא הציגה כל ראיה הסותרת תיעוד זה. על אף טענת הנתבעת כי טכנאים רבים הגיעו למקום לצורך בדיקת טענות הנתבעת וניסיון ליתן פתרונות, אין הנתבעת נוקבת במועדים בהם ביקרו אותם טכנאים, לא ביקשה להעיד מי מהם, לא ביקשה לקבל תיעוד שיחות למועד ספציפי וכיוצ"ב. הנתבעת אף לא הציגה תיעוד שלה באשר לפניות לתובעת לעניין בעיות הקליטה.

נוכח האמור לעיל, איני סבורה כי עלה בידי הנתבעת להוכיח טענתה כי שדרוג המכשירים בוצע לצורך פתרון בעיות הקליטה ובהסתמך על מצגי נציגי התובעת לעניין זה.

9. ואולם, גם אם היה בידי לקבל טענות הנתבעת הן ביחס למועד בו החלו בעיות הקליטה והן ביחס לצורך בשדרוג המכשירים, לא היה בכך כדי להועיל לנתבעת. ובמה דברים אמורים?

מחומר הראיות עולה כי במועד בו ביקשה הנתבעת להתנתק משירותי התובעת ולנייד את הקווים לחברה מתחרה, הודיעה התובעת לנתבעת כי לא תעמוד על תשלום דמי היציאה בהתאם להסכם, ואולם, על הנתבעת יהא לשלם בעבור המכשירים שרכשה. אין בפני כל ראיה המעידה כי הנתבעת הודיעה לתובעת על ביטול ההסכם בגין המכשירים ואין חולק כי לא השיבה המכשירים לידי התובעת.

גם אם אניח כי הנתבעת ביקשה להשיב המכשירים ולבטל החיוב בגינם ולא נענתה הרי שבכך אין די. עמדת התובעת לעניין עליות הניתוק ובכלל זה עמידתה על תשלום יתרת החוב בגין הציוד נמסרה לנתבעת במייל מיום 22.1.12. רק לאחר מכן, ניידה הנתבעת את הקווים לחברה מתחרה. לתצהיר מר חלפי צורפה הודעת מייל מיום 17.6.12, כחצי שנה לאחר הניוד, ממנה עולה כי הסיכומים בין הנתבעת לתובעת לא כללו את השבת הציוד וזיכוי הנתבעת בגינם אלא אך ניתוק הקווים וזיכוי בגין החשבונות.

מחומר הראיות בפני עולה כי הנתבעת לא עמדה במועד הניוד על ביטול ההסכם בכל הנוגע ליתרת חוב המכשירים ולמעשה, ניידה את המנויים לחברה מתחרה תוך שהיא עושה שימוש במכשירים שרכשה אצל התובעת.

טוענת התובעת כי הנתבעת ניידה את המנויים לאחר שביקשה לפתוח את המכשירים לסים זר וכי לאחר הניוד אישרה כי המכשירים תקינים.
מר חלפי אישר בעדותו כי לאחר הניוד נעשה שימוש במכשירים שנרכשו מהתובעת וכי אשתו אכן אישרה לנציגי התובעת לאחר הניוד כי המכשיר תקין. עוד העיד כי רק לאחר תקופה בה נעשה שימוש במכשירי התובעת רכשה הנתבעת מכשירים חדשים מהחברה אליה ניידה את המנויים.
אלא, ש לטענת הנתבעת לא ניתן היה לעשות שימוש במכשירים במתכונת שהוצעה לה, שכן בכל אתחול של מכשיר נאלץ המשתמש להיכנס לאפליקציה של התובעת ולא ישירות לספק ממנו הוא מקבל השירותים. משכך, נאלצה הנתבעת לרכוש מכשירים חדשים.

הנטל להוכיח טענתה כי לא ניתן היה להמשיך ולבצע שימוש במכשירים מוטל על הנתבעת. אלא, שהנתבעת לא עמדה בנטל זה.
הנתבעת לא הביאה כל ראיה המעידה כי לא ניתן היה לבצע שימוש במכשירים או באופן שהקשה על השימוש בהם. לא הובאה כל ראיה לעניין זה על ידי מי מהמשתמשים במכשירים מטעם הנתבעת או אסמכתא המעידה על כך מהחברה אליה נוידו הקווים. לא הובאה כל ראיה המעידה על טענת הנתבעת לפיה ניסתה לפתור הבעיה, ללא הצלחה, בחנויות של "חאפרים" בתל אביב לשם הופנתה, לטענתה, על ידי נציגי התובעת.
לא צורפה כל ראיה לפיה בוצעה פנייה לתובעת להשבת המכשירים מהטעם כי לא ניתן לבצע בהם שימוש. בתצהיר מר חלפי כלל לא צוינו מועדים בהם נעשתה פניה לתובעת בעניין זה. למעשה, תכתובת המייל הראשונה שהוצגה על ידי הנתבעת, לאחר הניוד, הינה מחודש יוני 2012, קרי כחצי שנה לאחר הניוד. יוער כי בתיעוד הפניות שצירפה התובעת לא נמצא תיעוד לפניות הנתבעת בעניין זה לאחר מועד הניוד. הנתבעת אף לא פנתה בהליך זה בדרישה להמצאת מסמכים או הקלטות של שיחות במועדים בהם לטענתה פנתה לתובעת והלינה על אי יכולת לבצע שימוש במכשירים. כמו כן, הנתבעת, אשר טענה כי לא ניתן היה לעשות שימשו במכשירים ומשכך, רכשה מכשירים חדשים מהחברה אליה ניידה את הקווים, לא המציאה מסמכים המעידים על רכישת המכשירים החדשים ומועד רכישתם. מר חלפי אף לא סיפק בעדותו כל הסבר סביר לאי המצאת ראיות אלו או חלקן. אי המצאת ראיות אלו פועלת, בנסיבות העניין שבפני, לחובתה של הנתבעת.

10. נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת.
הליכי הוצל"פ בתיק שמספרו 1622184125, יימשכו כסדרם.
הנתבעת תשלם לתובעת את אגרת בית המשפט כפי ששולמה, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים בדואר.

ניתן היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת פרטנר תקשורת בע"מ
נתבע: חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ
שופט :
עורכי דין: