ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענת שחור-אהרונסון נגד תא הכתבים הפרלמנטריים -ע"י מיכאל טוכפלד :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

העותרות: 1. עתונות ישראלית מאוגדת (עתי"ם) בע"מ
2. ענת שחור-אהרונסון

נגד

המשיבים: 1. דובר הכנסת -מר גיורא פורדס
2. תא הכתבים הפרלמנטריים -ע"י מיכאל טוכפלד
יו"ר

הוגשה הודעה

בבית המשפט העליון

החלטה

העותרות הגישו עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק וביקשו לחייב את המשיב 1 להימנע מלקיים תדרוכים בעניינים הנוגעים לוועדת חוץ ובטחון כל עוד לא ניתנת לעותרים הזדמנות להשתתף בתדריכים אלה.

המשיב 2, אשר החברים בו משתתפים בתדרוכים, צורף לעתירה כצד שיש לו עניין בתוצאות העתירה.

לאחר הגשת העתירה הודיע המשיב 1 לב"כ העותרות על נוהל שהוצא על ידי יו"ר הכנסת בנושא תדרוכים לעיתונאים מטעם ועדת החוץ והבטחון. בראש הנוהל נאמר כי הוצא "בעקבות עתירה שהגישה סוכנות עתי"ם [העותרת 1] והטענות השונות שפורטו בה". הנוהל הפיס את דעתן של העותרות, והן ביקשו למחוק את העתירה. הן ביקשו לחייב את המשיבים בשכר טרחת עו"ד ובאגרת משפט לפי שיקול דעת בית המשפט.

המשיב 1 סבר כי אין מקום לחייבו בהוצאות, שכן הנוהל בא לפשט את הליך התדרוך ולהסדיר את הנהלים הקשורים בו, בלא שהמצב שקדם לו היה נגוע באפליה או חוסר שיוויון מהותי.

המשיב 2 סבר כי יש מקום לחייב את העותרות בהוצאות, שכן לשיטתו לא היה מקום לצרפו מלכתחילה לעתירה הואיל ואין הוא נכלל במסגרת סמכותו של בית המשפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. המשיב הפנה גם לתגובתו לגוף העתירה.

לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים אני קובע כי דין העתירה להימחק ללא הוצאות. העותרות פעלו נכון כאשר צרפו את המשיב 2, גם אם נניח כי משיב זה איננו בבחינת גוף משפטי, שכן משיב זה היה מעוניין בתוצאות ההליך, כפי שמעידה התגובה המפורטת שהוגשה על ידו, ואשר ביקשה להדוף את טענת העותרות.

המשיב 1 שינה את דרכי פעולתו בעקבות נוהל שהוצא על ידי יו"ר הכנסת, וזאת כתגובה לעתירה. במובן זה, הובילה העתירה לשינוי במצב הקיים, אך אין לחייב את המשיב 1 בהוצאות, שכן משיב זה פועל לפי נהלים אשר מוצאים על ידי הכנסת עצמה, ואילו הכנסת לא צורפה כצד לעתירה. יתר על כן, אפילו היתה הכנסת מצורפת להליך לא היה מקום לחייבה בהוצאות משעה שהעניין הוסדר לשביעות רצון הצדדים לאחר הגשת העתירה.

ניתנה היום, י"ט בסיון תשס"ב (30/5/02).
בעז אוקון
ר ש ם

_________________
העתק מתאים למקור 02006610.D05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: ענת שחור-אהרונסון
נתבע: תא הכתבים הפרלמנטריים -ע"י מיכאל טוכפלד
שופט :
עורכי דין: