ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין או.פי.אס.אי בע"מ נגד .אפולו :

בפני כבוד ה רשם בכיר אדי לכנר

תובעת

או.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ

נגד

נתבעות

1..אפולו - אדקס בע"מ
2. .גארד - מותגים בע"מ

פסק דין

הצדדים:
התובעת הינה חברה העוסקת בשינוע של משלוחי בלדרות בינלאומיים מדלת לדלת ובשינוי משלוחי פנים ארציים, אשר מקום מושבה בנתב"ג.
הנתבעות הינה חברות מסחריות אשר הי ו לקוח ות של התובעת וכן הזמינ ו ממנה שירותי שינוע למשלוחי יבוא.
טענות התובעת:
-ב-1.9.05 חתמה הנתבעת על הסכם לפתיחת קו אשראי לקבלת שירותים באמצעות התובעת.
-על אף שהתובעת עמדה בהתחייבויותיה וביצעה משלוחים עבור הנתבעת, לא שילמה הנתבעת לתובעת את התשלומים בגין חלק מהמשלוחים.
-הנתבעת לא שילמה עבור חודשים ספטמבר 2009, פברואר ויולי 2010. חובה עומד ע"ס של 10,105 ₪.
ביום ה-15.10.09 קיבלה הנתבעת מהתובעת הצעת מחיר בנוגע לביצוע משלוח EXPEDITED מספרד –משלוח בו זמן השילוח ארוך מהרגיל ומחירו זול יותר. בסופו של יום המשלוח נשלח בשירות מהיר יותר ויקר יותר. יש לציין כי לתובעת אין יד בבחירת צור ת המשלוח.
בהתאם לאמור התובעת חייבה את הנתבעת בגין המשלוח בהתאם למחיר השירות אותו קיבלה.
הנתבעת טענה כי האחריות לבחירת השירות הינה של התובעת ובמטרה לשמור על יחסי מסחר תקינים זיכתה התובעת את חשבון הנתבעת בגין חיוב המשלוח המהיר.
למרות זיכוי החשבון שילמה הנתבעת לתובעת סכום של 13,228 ₪ ונותרה חייבת 4,736 ₪. התובעת פנתה מס פעמים בבקשה לפרוע את החוב ללא הצלחה.
לגבי המשלוח מסין טוענת התובעת כי על פי סוג המשלוח ועל פי ההסכמים שנחתמו לפתיחת קווי אשראי התשלום חל על הנתבעות .

טענות ההגנה של הנתבעות:

הנתבעת טוענת כי אין כל יריבות בין הצדדים וכי הדברים הובהרו והוסברו פעמים רבות.
לאחר קבלת התביעה ערכה הנתבעת בדיקה מקיפה בכל ספרי הנהלת החשבונות. מהבדיקה עולה כי הנתבעת אינה חבה לתובעת דבר והחשבוניות המופיעות אצל התובעת מעולם לא נתקבלו אצלה.
הנתבעת טוענת כי מתיעודי תכתובות הצדדים ניתן ללמוד כי מדובר בטעות שערכה התובעת, תוך ערבוב נתונים הנוגעים לישויות משפטיות שונות.
כאשר גילתה הנתבעת את הטעות פנתה לתובעת אך נציגי התובעת נמנעו מלפנות לחברת גארד על מנת לברר את העניין ולהסדיר את החוב במידה וקיים.
עקב הטעות חל עיכוב בקבלת משלוח דבר שגרם לה נזק רב. כמו כן טוענת כי ביצוע התשלום בסך 13,228 ₪ שולם על מנת להימנע מדיון והתובעת הסכימה שהתשלום יהווה סילוק סופי ומוחלט ולראיה שיחררה את המטען.
לעניין המשלוח מסין טוענות הנתבעות כי על פי הנוהג התבקש אישור בטרם חויב חשבון האשראי והתובעת לא פעלה לפי הנוהל.

דיון והכרעה

7. ביום 1/12/14 התקיים דיון הוכחות והצדדים סיכמו בכתב.

8. לאחר ששמעתי את העדים ועיינתי בטענות הצדדים אני סבור כי דין התביעה להתקבל מהנימוקים הבאים:

9. בגין חשבונית מס' 5106540 נותר חוב בסך 4,736 ₪ עבו משלוח מספרד ( להלן: " המשלוח מספרד").

10. בגין חשבונית מס' 5114095 בסך 5,148 ₪ (להלן: "המשלוח מסין" ).

11. כאמור הנתבעות טוענות כי מי שהזמינה את המשלוח היא נתבעת מס' 2 , היא חויבה בתשלום גבוה מהצעת המחיר והמשלוח לא שוחרר במשך כ 3 שבועות דבר שגרם לה נזקים.

12. התובעת טוענת כי יש לחייב את הנתבעת 1 כי המשלוח מיועד אליה וכי הסכום תחילה חושב כמשלוח מהיר ורק מטעמי שירות לקוחות הסכימה התובעת להפחית את העלות ומאחר ואין מחלוקת לגבי המשקל , על אף העובדה ששטר המטען לא צורף אני מקבל את עמדת התובעת לגבי חישוב עלות הובלת המטען.
מקובלת עלי טענת הנתבעות כי אי צירוף שטר המטען מהווה אי צירוף מסמך מהותי לכתב התביעה , אולם מאחר ולא הייתה כל מחלוקת בין הצדדים לעניין המשקל והנתבעות אף טוענות כי הגיעו להסכמה עם התובעת אין רלוונטיות לאי צירוף שטר המטען.

13. לגבי הטענה של עיכוב במסירת המשלוח, מאחר ותצהיר העדות הראשית המתוקן לא נסתרה , אני מקבל את עמדת התובעת כי הניירת נמסרה לעמיל המכס מטעם הנתבעות עוד ביום 18/10/09 , כלומר לא היה כל עיכוב בשחרור המטען באשמת התובעת . כמו כן לא שוכנעתי מהעדויות כי שחרור המטען הותנה בביצוע התשלום , שכן המסמכים הועברו לעמיל מכס בטרם נפרע השיק.
הנתבעת לא צירפה כל מסמך המעיד על איחור בהובלה לפיכך אני דוחה את טענותיה בעניין זה.

14. טענתן של הנתבעות כי הייתה הסכמה כי התשלום ע"ס 13,228 ₪ מהווה תשלום סופי של החוב בגין המשלוח מספרד לא הוכחה ולא הובאה כל ראיה בדבר הסכמת התובעת לעניין זה ולכן אני דוחה את הטענה. זאת ועוד הנתבעת טענה לקיזוז בגין הפסדים שנגרמו להם כתוצאה מעיכוב , טענה שאינה מתיישבת עם הסכמה אליה טוענת הנתבעת כי הגיעה .

15. יחד עם זאת , אני מקבל את טענת הנתבעות כי התשלום חל על נתבעת 2 בלבד .

16 . לעניין המשלוח מסין , הנתבעת כאמור טוענת כי התובעת חייבה אותה בניגוד לנוהל מוסכם איתן לפיה התובעת מקבלת אישור מראש עבור כל משלוח.

17. על פי הסכם ההתקשרות נספח ב' נקבע כי על הנמען לשאת בכל הוצאות התשלום בגין קבלת המטען. לפיכך אין משמעות לעובדה שהנתבעות לא חתמו על טופס התחייבות מפורש ודי בחתימה על הסכמים כללים

18. לפיכך טענת הנתבעת מהווה טענה בעל פה כנגד מסמך בכתב ולו מטעם זה דינה להידחות.
מעבר לכך , לא צורפה כל אסמכתא לקיומו של נוהל זה מטעם הנתבעת ואילו התובעת ציינה בתצהיר המשלים כי הנתבעות שילמו עבור כל מטען שקיבלו בעבר. האמור בתצהיר לא נסתר בחקירה. להבדיל מפסק הדין שצורף לסיכומי הנתבעות כאן ישנו הסכם המטיל את חובת התשלום על הנתבעת.

19. הצדדים לא התייחסו בסיכומים לחשבונית שלישית ולאור סכומה נראה כי הצדדים זנחו את המחלוקת בגין חשבונית זו.

20. לסיכום, אני מחייב את הנתבעת מס' 1 בתשלום סכום החוב בגין המשלוח מסין בסך 5,148 ₪ ואת הנתבעת מס' 2 בתשלום סכום החוב בסך 4,736 ₪ בגין המשלוח מספרד. התשלומים ישולמו בתוספת ריבית והצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

21. כמו כן אני מחייב את שתי הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובעת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪ .

ב"כ התובעת רשאי להגיש פסיקתא לחתימה.

ניתן היום, ט' אב תשע"ה, 25 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: או.פי.אס.אי בע"מ
נתבע: .אפולו
שופט :
עורכי דין: