ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיי אר אס חברת כבוב רילסטיט הולדינג בע"מ נגד נתנאל סופיר ת.ז. :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובעת

קיי אר אס חברת כבוב רילסטיט הולדינג בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ליאת אליאסי

נגד

הנתבע

נתנאל סופיר ת.ז., 200283307
ע"י ב"כ עוה"ד אילן עמית

החלטה

בפניי בקשת התובעת להארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן ולמתן צו לבנק דיסקונט.

לאחר עיון בבקשה ובתגובת הנתבע החלטתי להיעתר לבקשה בחלקה וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

1. בדיון שהתקיים ביום 14.04.2015 ניתנה לתובעת אפשרות להגיש כתב תביעה מתוקן עד ליום 15.05.2015.
בהמשך ניתנו לתובעת אורכות להגשת כתב התביעה המתוקן וזאת לבקשתה.

2. התובעת עותרת לקבלת ארכה נוספת מחמת כך שלא קיבלה לידיה העתקי שיקים שנפרעו מחשבונו של הנתבע בבנק דיסקונט במועדים הסמוכים לזמן פירעונם של השיק ים נושא התובענות.

3. טענת ההגנה של הנתבע הינה כי השיקים נושא התובענ ות אינ ם חתו מים על ידו וכי חתימתו זויפה.

4. צודק ב"כ הנתבע בטענתו כי בנסיבות אלו על התובעת להוכיח כי החתימות על השיקים הן חתימ ותיו של הנתבע.
דרך המלך להוכחת טענה זו הינה פנייה למומחה להשוואת כתבי יד לשם קבלת חוות דעת בעניין.

5. מהנספחים שצורפו לבקשתה של התובעת עולה בבירור כי התובעת פנתה לנתבע לקבלת מסמכים וכי חלק מהמסמכים שביקשה אכן הועברו לה.
כשלעצמי סבורני כי די במסמכים שהועברו עד כה ובדוגמאות חתימה שימסור הנתבע למומחה מטעם התובעת בכדי לבחון, מדעית, האם החתימות הנטענ ות הן חתימ ותיו של הנתבע, אם לאו.

6. עם זאת, אין פסול בכך כי התובעת מעוניינת לעיין במסמכים נוספים כדוגמת שיקים שנפרעו מחשבונו של הנתבע בזמנים רלוונטיים וזאת קודם שתשקול האם לפנות למומחה מטעמה, אם לאו, ובפרט לנוכח השוני בין החתימה הנחזית על השיק ים נושא התובע נות לבין החתימה במסמכים שכבר הועברו לתובעת עד כה.

7. העובדה כי ניתנו לתובעת אורכות אינה מייתרת את הצורך לברר את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.
אמת היא כי גם הנתבע זכאי שהדיון בעניינו יסתיים בזמן סביר אולם לשם כך עליו לפעול כך שדרישותיה הסבירות של התובעת תיענינה.

8. לא ראיתי מדוע לא הומצאו עד כה העתקי השיקים המבוקשים.
אם אכן מסרב הבנק להעביר העתקי שיקים בשל כך כי מתקיימים בינו לבין הנתבע הליכים משפטיים הרי שבדיוק לשם כך ניתן ליתן צו כמבוקש.
החשבון בבנק חשבונו של הנתבע הוא ואין כל הצדקה כי הבנק יסרב למסור לנתבע מסמכים השייכים לו ואיני משוכנע כי סירוב כאמור אכן ניתן.

9. כך או אחרת, נוסחו של הצו שצורף לבקשה הינו רחב מדי ויש לתחום אותו בתאריכים ספציפיים.

10.סיכומו של דבר, אני נעתר לבקשה להארכת מועד ודוחה את הבקשה למתן צו בשל נוסח הצו שהוגש.

11. על מנת לפשט את ההליך התובעת תפעל כדלקמן:

עד ליום 01.08.2015 תגיש התובעת צו תחום בתאריכים רלוונטיים. בצו יצוין כי המסמכים יימסרו במקביל לשני הצדדים וכן יצוין כי המסמכים יימסרו לצדדים בתוך עשרים יום מיום קבלת הצו אצל הבנק .
לאחר חתימת הצו תמסור התובעת את הצו לבנק.
התובעת היא שתישא בעלות הפקת המסמכים.
בתוך עשרה ימים מיום קבלת המסמכים מהבנק או עד ליום 10.09.2015, לפי המוקדם, תודיע התובעת האם בכוונתה להגיש כתב תביעה מתוקן, אם לאו והאם בכוונתה להגיש חוות דעת מומחה מטעמה, אם לאו.
ככל שתודיע התובעת כי אין בכוונה להגיש חוות דעת מומחה או כתב תביעה מתוקן יישאר מועד הדיון על כנו.
במקרה אחר יידחה הדיון שנקבע.

לנוכח התוצאה איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תודיע לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' אב תשע"ה, 25 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קיי אר אס חברת כבוב רילסטיט הולדינג בע"מ
נתבע: נתנאל סופיר ת.ז.
שופט :
עורכי דין: